Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Karttakuvapalvelu (vektoritiilet) kiinteistöjaotus BETA

Palvelu tarjoaa Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterin kiinteistöjaotuksen kohteita Mapbox Vector Tiles 2.1 -määrittelyn mukaisina vektoritiilinä. Vektoritiilet ovat saatavilla ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) ja Web-Mercator (EPSG:3857) -projektioissa.

Rajapintapalvelu tarjotaan maksuttomana BETA-palveluna ilman käyttäjätunnistusta. Palvelun aineisto on testidataa ja sitä saa käyttää vain tämän BETA-palvelun testaukseen. Palveluun voidaan myös tehdä muutoksia ja sen saatavuus voi vaihdella.

Tuotteet

Kiinteistöjaotuksen vektoritiilien tietosisältö

 • Rajamerkin sijaintitiedot
 • Kiinteistörajan sijaintitiedot
 • Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
 • Palstan sijaintitiedot
 • Määräalan osan sijaintitiedot

Tarkempi tuotekuvaus on Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) BETA - rajapinnan teknisen kuvauksen yhteydessä. Vektoritiilet sisältävät samoja ominaisuustietoja kuin vastaavat tuotteet OGC API Features -palvelussa, mutta eri tekniikan kautta tarjottuna.

Demo-sivusto

Kiinteistöjaotuksen vektoritiilien hyödyntämistä esitellään demo-sivustolla (englanniksi) sisältäen myös linkkejä JavaScript-pohjaisiin koodiesimerkkeihin.

Tutustu myös suomenkieliseen palvelun esittely-demoon.

Koodiesimerkkien lähdekoodit löytyvät myös GitHub:sta:

https://github.com/nlsfi/beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/tree/master/kipa 

TileJSON

TileJSON-metatietokuvauksen luetellaan vektoritiilien tietosisällön mukaiset karttatasot (elementissä vector_layers) sekä määritellään vektoritiilitiedostojen hakemiseen tarkoitettu URL-template (elementissä tiles). Metatietokuvaus on saatavilla erikseen ETRS-TM35FIN- ja Web Mercator-koordinaattijärjestelmiä varten:

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/tilejson/kiinteistojaotus/default/v2/ETRS-TM35FIN/tilejson.json  

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/tilejson/kiinteistojaotus/default/v2/WGS84_Pseudo-Mercator/tilejson.json

Tyylitiedostot

Tyylitiedostolla määritellään esitystyyli TileJSON-metatietokuvauksessa luetelluille karttatasoille. Rajapintaa hyödyntävään asiakassovellukseen voidaan määritellä sen tarpeita vastaa esitystyyli sovelluksen omalla tyylitiedostolla. Tyylitiedostot laaditaan erikseen ETRS-TM35FIN- ja Web Mercator-koordinaattijärjestelmiä varten.

Alla esimerkki Web Mercator-pohjaisten kiinteistöjaotuksen vektoritiilien tyylitiedostosta:

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kipa/WGS84_Pseudo-Mercator/kipa_kiinteistojaotus_simple_v1.json

Tämän teknisen kuvauksen mukaiset rajapinnan vektoritiilien, metatietokuvausten ja tyylitiedostojen linkit voivat vielä muuttua myöhemmin julkaistavassa tuotantoversiossa. 

Esitystyylit kiinteistörekisterikartan mukaisena

Maanmittauslaitoksen Kiinteistörekisterikartta tuotteena sisältää kiinteistörajat, rajamerkit ja kiinteistötunnukset. Myös rajapintapalvelusta saatavia kiinteistöjaotuksen vektoritiiliä on esitettävissä kiinteistörekisterikarttaa vastaavalla esitystyylillä. Vektoritiilissä esitetään myös määalan osia piste- tai aluegeometrian mukaisina paikkatietokohteina.

Voit tutustua vektoritiilien esitystyylien mahdollisuuksiin demo-sovelluksesta.

Demosovellus esittelee kiinteistörekisterikartan pohjalta laadittuja vaihtoehtoisia esitystyylejä eri käyttötapauksiin ja eri karttapohjilla käytettäväksi. Saatavilla on kiinteistöjaotuksen esitystyylimallit toisaalta maasto-, tausta- ja selkokartan kanssa käytettävänä ja toisaalta ortokuvia varten. Paikkatietokohteiden esitystyyliä voidaan myös säätää kohteen ominaisuustietoihin perustuen, esim. rajamerkkejä voidaan esittää tasosijaintitarkkuuden perusteella eri värikoodeilla. 

Voit myös tutustua demosovelluksen JavaScript-toteutukseen sekä siinä käytettyihin TileJSON- ja tyylitiedostoihin (MapBox GL JS) erillisen ohjeen ja lähdekoodien kautta. Kiinteistöjaotuksen vektoritiilet vastaavien esitystyylien mukaisena on liitettävissä myös QGIS-ohjelmistoon (kts. liitäntäohje). 

Alla esimerkkikuvia demo-sovelluksen vektoritiilien esitystyyleistä:

Kiinteistöjaotus ortokuvapohjalla

Kiinteistöjaotus taustakartalla

Kiinteistöjaotus taustakartalla

Kiinteistöjaotus taustakartalla, rajamerkit symboloitu tasosijaintitarkkuuden mukaan

 

BETA versio 2 julkaistu 06/2021

 • kiinteistöjaotus vektoritiilinä tietosisältönä
  • Rajamerkin sijaintitiedot
  • Kiinteistörajan sijaintitiedot
  • Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
  • Palstan sijaintitiedot
  • Määräalan osan sijaintitiedot
 • eri käyttötapauksiin sovitettujen vaihtoehtoisten esitystyylien tyylitiedostot sekä demosovellus kiinteistörekisterikartan mukaisena

BETA palvelu julkaistu 03/2021

 • kiinteistöjaotus vektoritiilinä tietosisältönä
  • Rajamerkin sijaintitiedot
  • Kiinteistörajan sijaintitiedot
  • Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
  • Palstan sijaintitiedot