Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Hallinnolliset yksiköt ja tilastointiyksiköt (OGC API Features) BETA

Palvelu tukee koordinaattijärjestelmiä WGS84 ja ETRS-TM35FIN sekä useita eri mittakaavatasoja. Jokainen tietotuotteen, koordinaattijärjestelmän ja mittakaavatason yhdistelmä muodostaa palvelussa oman collectionin. Vuosiversiot, joita toistaiseksi on saatavilla vuosilta 2018 ja 2019, muodostavat omat alicollectionit ja pääcollectionista löytyy aina viimeisin saatavilla oleva versio.

Huom! Jos ei määritä 'limit' -parametria, palvelu palauttaa oletusarvoisesti 10 kohdetta.

HALLINTORAJAT

Kansallisessa skeemassa kuntarajat: level=4thOrder, maakuntarajat: level=3rdOrder, aluehallintovirastorajat: level=2ndOrder, valtakunnan rajat: level=1stOrder

Viimeisin saatavilla oleva versio kuntarajoista (kansallinen skeema, 1:1000000 mittakaava, ETRS89/TM35FIN -koordinaattijärjestelmä, JSON-koodattuna). Kaikki kohteet.
https://pta.spatineo-devops.com/sofp/collections/ab_kansallinen_1000k_3067/items?level=4thOrder&f=json&limit=1000000

Vuoden 2018 versio aluehallintovirastorajoista (kansallinen skeema, 1:100000 mittakaava, ETRS89/TM35FIN -koordinaattijärjestelmä, JSON-koodattuna). Kaikki kohteet.
https://pta.spatineo-devops.com/sofp/collections/ab_kansallinen_100k_3067/2018/items?level=2ndOrder&f=json&limit=1000000

INSPIRE-skeemassa kuntarajat: nationalLevel=4thOrder, maakuntarajat: nationalLevel=3rdOrder, aluehallintovirastorajat: nationalLevel=2ndOrder, valtakunnan rajat: nationalLevel=1stOrder

Vuoden 2019 versio maakuntarajoista (INSPIRE skeema, 1:250000 mittakaava, WGS84 -koordinaattijärjestelmä, JSON-koodattuna). Kaikki kohteet.
https://pta.spatineo-devops.com/sofp/collections/ab_inspire_250k_wgs84/2019/items?nationalLevel=3rdOrder&f=json&limit=1000000

Viimeisin saatavilla oleva versio valtakunnan rajoista (INSPIRE skeema, 1:4500000 mittakaava, WGS84 -koordinaattijärjestelmä, JSON-koodattuna). Kaikki kohteet.
https://pta.spatineo-devops.com/sofp/collections/ab_inspire_4500k_wgs84/items?nationalLevel=1stOrder&f=json&limit=1000000

HALLINNOLLISET YKSIKÖT

Kansallisessa skeemassa kunnat: levelName=kunta, maakunnat: levelName=maakunta, aluehallintovirastot: levelName=aluehallintovirasto, valtio: levelName=valtio

Viimeisin saatavilla oleva versio kunnista (kansallinen skeema, 1:4500000 mittakaava, ETRS89/TM35FIN -koordinaattijärjestelmä, JSON-koodattuna). Kaikki kohteet.
https://pta.spatineo-devops.com/sofp/collections/au_kansallinen_4500k_3067/items?levelName=kunta&f=json&limit=1000000

INSPIRE-skeemassa kunnat: nationalLevelName=kunta, maakunnat: nationalLevelName=maakunta, aluehallintovirastot: nationalLevelName=aluehallintovirasto, valtio: nationalLevelName=valtio

Vuoden 2018 versio maakunnista (INSPIRE skeema, 1:1000000 mittakaava, WGS84 -koordinaattijärjestelmä, JSON-koodattuna). Kaikki kohteet.
https://pta.spatineo-devops.com/sofp/collections/au_inspire_1000k_wgs84/2018/items?nationalLevelName=maakunta&f=json&limit=1000000

TILASTOLLISET YKSIKÖT

suuralueet: tessellation=suuralue, seutukunnat: tessellation=seutukunta, vaalipiirit: tessellation=vaalipiiri, työssäkäyntialueet: tessellation=tyossakayntial, ELY: tessellation=ely

Viimeisin saatavilla oleva versio suuralueista (kansallinen skeema, 1:250000 mittakaava, ETRS89/TM35FIN -koordinaattijärjestelmä, JSON-koodattuna). Kaikki kohteet.
https://pta.spatineo-devops.com/sofp/collections/su_kansallinen_250k_3067/items?tessellation=suuralue&f=json&limit=1000000

Vuoden 2018 versio seutukunnista (INSPIRE skeema, 1:4500000 mittakaava, WGS84 -koordinaattijärjestelmä, JSON-koodattuna). Kaikki kohteet.
https://pta.spatineo-devops.com/sofp/collections/su_inspire_4500k_wgs84/2018/items?tessellation=seutukunta&f=json&limit=1000000

YLEISIÄ ESIMERKKEJÄ

Palvelu tukee rajausta BBOX:illa, esim:

Viimeisin saatavilla oleva versio kunnista (kansallinen skeema, 1:4500000 mittakaava, ETRS89/TM35FIN -koordinaattijärjestelmä, JSON-koodattuna). Rajattuna BBOX:illa.
https://pta.spatineo-devops.com/sofp/collections/au_kansallinen_4500k_3067/items?bbox=338871.6517857143,6839575.334821429,480589.2857142858,6984588.727678571&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&levelName=kunta&f=json&limit=1000000

WGS84 -koordinaattijärjestelmän tapauksessa bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 tai ei bbox-crs -parametria lainkaan.
https://pta.spatineo-devops.com/sofp/collections/au_inspire_250k_wgs84/2019/items?bbox=27,61,28,62&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84&nationalLevelName=kunta&f=json&limit=1000000
https://pta.spatineo-devops.com/sofp/collections/au_inspire_250k_wgs84/2019/items?bbox=27,61,28,62&nationalLevelName=kunta&f=json&limit=1000000

Hakua voi rajata myös muilla attribuuteilla, esim:

Haetaan kunta, jonka suomenkielinen nimi on Asikkala:
https://pta.spatineo-devops.com/sofp/collections/au_kansallinen_4500k_3067/2019/items?nameFI=Asikkala&f=json

Listataan kaikki kunnat, jotka kuuluvat alueeseen avi_1_20180101_4 (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto):
https://pta.spatineo-devops.com/sofp/collections/au_kansallinen_4500k_3067/items?upperLevelUnit=avi_1_20180101_4&levelName=kunta&f=json&limit=1000000

Palvelu tukee esittämistä myös html -muodossa:
https://pta.spatineo-devops.com/sofp/collections/au_inspire_1000k_wgs84/2019/items?nationalCode=257&f=html