Hyppää pääsisältöön

Hydrografia (OGC API Features) BETA

Hydrografia OGC API Features -rajapintapalvelun kautta voit hakea Kansallisen Maastotietokannan (KMTK) hydrografiateeman kohteita. Palvelu perustuu Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristöön tallennettuihin aineistoihin.

Tietosisällön tuottajia ovat Maanmittauslaitos, Suomen ympäristökeskus (perusyksiköiden ID:t), Väylävirasto (kanavat ja sulkualueet) sekä vesiputouksien osalta https://www.suomenvesiputoukset.fi.

Palvelua voi käyttää Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön käyttöehtojen mukaisesti. Palveluun voidaan myös tehdä muutoksia ja sen saatavuus voi vaihdella. Palvelu on avoin ja maksuton eikä vaadi tunnistautumista

Tämä BETA-palvelu suljetaan 15.6.2022.

Teemasta julkaistaan ensimmäisessä vaiheessa seuraavat kohdeluokat (suluissa palvelussa käytettävä kohdeluokkaa vastaava collectionID-tunniste):

 • Järven osa (lake_part)
 • Meren osa (sea_part)
 • Virtaveden osa (watercourse_part_line,watercourse_part_area) 
 • Kanava (canal)
 • Sulkualue (sluice)
 • Rantaviiva (shoreline)
 • Koski (rapids)
 • Vesikivi (boulder_in_water)
 • Vesikivikko (boulders_in_water)
 • Matalikko (shallows)
 • Vesikuoppa (water_pit)
 • Lähde (spring)
 • Vesiputous (waterfall)
 • Maatuva vesialue (silting_water_area)

Teeman tietomalli on kuvattu Hydrografian tietomalli -dokumentissa.

Palvelun tarkempi tekninen kuvaus.

Palvelu on avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä. Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia. Palvelua voi käyttää Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön käyttöehtojen mukaisesti.

Palveluosoite https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/hydrography/features/v1

 

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Anna palautetta BETA-palvelun tuotteista, toimivuudesta ja dokumentoinnista verkkolomakkeella. Kirjaa palautteesi yhteyteen palvelun nimi.

Maastotietokannan kyselypalvelu (OGC API Features)

Palvelu tarjoaa tietoja liikenneverkoista, rakennuksista ja rakenteista, hallintorajoista, nimistöstä, maankäytöstä, vesistöistä ja korkeussuhteista. 

Lue lisää

Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelu (WCS) BETA

Palvelun kautta voit hakea rasterimuotoisia ortokuvia ja korkeusmalleja. 

Lue lisää

Ongelmia palvelun käytössä?