Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Hydrografia (OGC API Features) BETA

Rajapintapalvelu perustuu OGC API Features standardiin ja rajapinnan tekninen kuvaus on julkaistu OpenAPI 3.0 spesifikaation mukaisena. Kohteita voidaan hakea ID-tunnisteen tai suorakaiderajauksen (bbox) perusteella. Vastaukset palautetaan GeoJSON-tiedostomuodossa.

Oletuskoordinaatisto OGC API Features -standardin ja GeoJSON spesifikaation mukaisesti WGS 84 maantieteelliset koordinaatit. Palvelu tukee myös ETRS-TM35FIN, ETRS34..36 ja ETRS-GK19..31FIN projisoituja koordinaatistoja sekä ETRS89 maantieteellistä koordinaatistoa.

Kysely, joka palauttaa luettelon palveluun sisältyvistä hydrografiateeman kohdeluokista (collection) ja tuetuista koordinaattijärjestelmistä:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/hydrography/features/v1/collections

Kysely, joka palauttaa tietoja yhdestä kohdeluokasta (lähde, collectionID: ”spring”):

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/hydrography/features/v1/collections/spring

Kysely, joka palauttaa kymmenen ensimmäistä lähdettä:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/hydrography/features/v1/collections/spring/items?limit=10

Kysely, joka palauttaa tiedot yhdestä järven osasta (collectionID: ”lake_part”) sen yksilöivän tunnisteen perusteella:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/hydrography/features/v1/collections/lake_part/items/0000a38a-14ab-413d-a167-0a78d6f6abe9:1

Kysely, joka palauttaa järven osat WGS84 -koordinaatteina ilmoitetun suorakaiteen alueelta:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/hydrography/features/v1/collections/lake_part/items?limit=10000&bbox=23.7981,62.8402,23.8683,62.8890

Kysely, joka palauttaa järven osat ETRS-TM35FIN-koordinaatteina (EPSG:3067) ilmoitetun suorakaiteen alueelta:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/hydrography/features/v1/collections/lake_part/items?limit=10000&bbox=336981,6971749,339757,6976463&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067