Hyppää pääsisältöön

INSPIRE Osoitteet (OGC API Features) BETA

INSPIRE Osoitteet OGC API Features -rajapintapalvelun kautta voit hakea kehitteillä olevan uuden osoitetietojärjestelmän osoitetietoja INSPIRE-direktiivin mukaisessa muodossa. Beta-version kautta on saatavilla Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristöön tallennettuja rakennusten ja alueiden osoitetietoja. Tällä hetkellä palvelun tietosisältö muodostuu Tampereen kaupungin ja Digi- ja väestötietoviraston aineistoista. Beta-vaiheen aikana Digi- ja väestöviraston aineisto korvautuu vaiheittain uusien pilottikuntien aineistolla.

Maanmittauslaitos edistää osoitetietojen hallintaa ja kehittää uutta valtakunnallista osoitetietojärjestelmää. Osoitetiedot syntyvät ja niitä ylläpidetään kunnissa. Tavoitteena on luoda järjestelmä, josta osoitetiedot koostetaan yhteen ja tarjotaan yhteiskunnan käyttöön laadukkaina ja ajantasaisina. 

Palvelun tarjoama INSPIRE-tietotuote on tietosisällöltään ja rakenteeltaan yhteiseurooppalainen. INSPIRE tietotuotteet mahdollistavat paikkatietojen yhteentoimivuuden yli organisaatioiden ja valtioiden rajojen. Lue lisää Mikä INSPIRE -sivulta.

Palvelu ja sen aineistot ovat käytettävissä vain testaukseen. Palveluun voidaan myös tehdä muutoksia ja sen saatavuus voi vaihdella. Palvelu perustuu Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristöön tallennettuihin aineistoihin ja se tarjotaan toistaiseksi beta-statuksella.

Palvelua voi käyttää Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön käyttöehtojen mukaisesti. Palveluun saattaa tulla muutoksia ja sen saatavuus voi vaihdella. Palvelu on avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä. 

Palvelu on käytettävissä 24/7.

Osoitteet

Uuden valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän osoitetiedon sisältö ja rakenne on kuvattu tietomalliluonnoksessa.

Tietomallin keskeiset kohdeluokat ovat osoitekohde (katuosoite ilman huoneistotunnuksia eli osoitenimi, -numero ja kunta) ja osoitepiste. Näiden avulla mallinnetaan osoitetiedot, jotka tarkoittavat rakennusten tai rakennelmien, tonttien, muiden alueiden ja erityiskohteiden osoitteita.

Tietomalli on julkaistu Yhteentoimivuusalustalla: https://tietomallit.suomi.fi/model/ostieto/ 

INSPIRE-yhteensopivan osoiteskeeman laadinnassa on noudatettu INSPIRE:n GeoJSON-mallintamisohjettatietomallien yksinkertaistamissääntöjä ja OGC API Features Good practise -dokumenttia. Oletuskoordinaatisto on OGC API Features -standardin ja GeoJSON-spesifikaation mukaisesti WGS 84 maantieteelliset koordinaatit.

Palvelu on avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä. Palvelua voi käyttää Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön käyttöehtojen mukaisesti.

Palveluosoite https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/inspire-addresses/features/v1/.

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Anna palautetta BETA-palvelun tuotteista, toimivuudesta ja dokumentoinnista verkkolomakkeella. Kirjaa palautteesi yhteyteen palvelun nimi.

INSPIRE Rakennukset (OGC API Features) BETA

INSPIRE Rakennukset OGC API Features -rajapintapalvelun kautta voit hakea Kansallisen maastotietokannan (KMTK) rakennukset ja rakennelmat -teeman rakennukset kohteita INSPIRE-direktiivin mukaisessa muodossa.

Lue lisää

INSPIRE kyselypalvelut (WFS)

MML:n julkaisemat, INSPIRE-direktiivin mukaiset rajapintapalvelut sisältävät paikkatietoaineistojen kyselypalveluja (WFS).

Lue lisää

INSPIRE katselupalvelut (WMS)

MML:n julkaisemat, INSPIRE-direktiivin mukaiset rajapintapalvelut sisältävät paikkatietoaineistojen katselupalveluja (WMS) ja kyselypalveluja (WFS).

Lue lisää

Ongelmia palvelun käytössä?