Hyppää pääsisältöön

Maastotiedot (OGC API Features) BETA

Maastotiedot OGC API Features -rajapintapalvelun kautta voit hakea Kansallisen Maastotietokannan (KMTK) maastoteeman kohteita. Palvelu perustuu Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristöön tallennettuihin aineistoihin.

Tietosisällön tuottaja on Maanmittauslaitos.

Palvelua voi käyttää Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön käyttöehtojen mukaisesti. Palveluun voidaan myös tehdä muutoksia ja sen saatavuus voi vaihdella. Palvelu on avoin ja maksuton eikä vaadi tunnistautumista.

Tämä BETA-palvelu suljetaan 15.6.2022.

Teemasta julkaistaan ensimmäisessä vaiheessa seuraavat kohdeluokat (suluissa palvelussa käytettävä kohdeluokkaa vastaava collectionID-tunniste):

 • Autoliikennealue (road_service_area)
 • Satama-alue (harbour_area)
 • Lentoliikennealue (air_traffic_area)
 • Varastoalue (storage_area)
 • Maa-aineksen ottoalue (soil_extraction_area)
 • Täytemaa (earth_fill)
 • Louhos (quarry)
 • Jätteenkäsittelyalue (waste_management_area)
 • Hautausmaa (cemetery)
 • Puisto (park)
 • Urheilu- ja virkistyspaikka (sports_and_recreation_point, sports_and_recreation_area)
 • Maatalousmaa (cultivated_land)

Maanpeitto

 • Niitty (meadow)
 • Varvikko (brush)
 • Ruovikko (bed_of_reeds)
 • Hietikko (sand)
 • Kallio (rock_area, rock_point)
 • Kivikko (stony_ground)
 • Harva louhikko (block_field)
 • Soistuma (paludified_land)
 • Suo (marshland)

Maaston yksityiskohdat

 • Jyrkänne (escarpment)
 • Irtomaaluiska (slope)
 • Kalliohalkeama (fissure)
 • Kivi (boulder)
 • Kahlaamo (ford)
 • Suojänne (marshland_crossing)
 • Erityinen maaston kohde (terrain_poi, terrain_loi, terrain_aoi)

Teeman tietomalli on kuvattu Maasto-teeman tietomalli -dokumentissa.

 

Palvelun tarkempi tekninen kuvaus.

Palvelu on avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä. Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia. Palvelua voi käyttää Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön käyttöehtojen mukaisesti.

Palveluosoite https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/terrain/features/v1

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Anna palautetta BETA-palvelun tuotteista, toimivuudesta ja dokumentoinnista verkkolomakkeella. Kirjaa palautteesi yhteyteen palvelun nimi.