Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Maastotiedot (OGC API Features) BETA

Rajapintapalvelu perustuu OGC API Features standardiin ja rajapinnan tekninen kuvaus on julkaistu OpenAPI 3.0 spesifikaation mukaisena. Kohteita voidaan hakea ID-tunnisteen tai suorakaiderajauksen (bbox) perusteella. Vastaukset palautetaan GeoJSON-tiedostomuodossa.

Oletuskoordinaatisto OGC API Features -standardin ja GeoJSON spesifikaation mukaisesti WGS 84 maantieteelliset koordinaatit. Palvelu tukee myös ETRS-TM35FIN, ETRS34..36 ja ETRS-GK19..31FIN projisoituja koordinaatistoja sekä ETRS89 maantieteellistä koordinaatistoa.

Kysely, joka palauttaa luettelon palveluun sisältyvistä hydrografiateeman kohdeluokista (collection) ja tuetuista koordinaattijärjestelmistä:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/terrain/features/v1/collections

Kysely, joka palauttaa tietoja yhdestä kohdeluokasta (hautausmaa, collectionID: ”cemetery”):

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/terrain/features/v1/collections/cemetery

Kysely, joka palauttaa kymmenen ensimmäistä hautausmaata:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/terrain/features/v1/collections/cemetery/items?limit=10

Kysely, joka palauttaa yhden satama-alueen tiedot (collectionID: ”harbour_area”) sen yksilöivän tunnisteen perusteella:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/terrain/features/v1/collections/harbour_area/items/47094c96-bb85-4a6d-af43-4c05ee2e7b52:1

Kysely, joka palauttaa maatalousmaan kohteet WGS84 -koordinaatteina ilmoitetun suorakaiteen alueelta:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/terrain/features/v1/collections/cultivated_land/items?limit=10000&bbox=23.7981,62.8402,23.8683,62.8890

Kysely, joka palauttaa maatalousmaan kohteet ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä (EPSG:3067) niin ikään EPSG:3067-koordinaatteina ilmoitetun suorakaiteen alueelta:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/terrain/features/v1/collections/cultivated_land/items?limit=10000&bbox=336981,6971749,339757,6976463&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067