Osoitteet (OGC API Features) BETA

Palvelu tarjoaa kyselyrajapinnan kehitteillä olevan uuden osoitetietojärjestelmän osoitetiedolle. Beta-version kautta on saatavilla Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristöön tallennettuja rakennusten ja alueiden osoitetietoja. Tällä hetkellä palvelun tietosisältö muodostuu Tampereen, Jyväskylän ja Savonlinnan kaupunkien sekä Digi- ja väestötietoviraston aineistoista. Beta-vaiheen aikana Digi- ja väestöviraston aineisto korvautuu vaiheittain uusien pilottikuntien aineistolla.

Maanmittauslaitos edistää osoitetietojen hallintaa ja kehittää uutta valtakunnallista osoitetietojärjestelmää. Osoitetiedot syntyvät ja niitä ylläpidetään kunnissa. Tavoitteena on luoda järjestelmä, josta osoitetiedot koostetaan yhteen ja tarjotaan yhteiskunnan käyttöön laadukkaina ja ajantasaisina. 

Rajapinnan käyttö on sallittua vain testaus-, koekäyttö- ja koulutustarkoituksessa. Aineiston edelleen jakelu samoin kuin kaikenlainen julkaisu on kiellettyä. Aineiston tuotannollinen käyttö on kiellettyä. Palvelua voi käyttää Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön käyttöehtojen mukaisesti. Palveluun voidaan myös tehdä muutoksia ja sen saatavuus voi vaihdella. Palvelu on avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä. 

Palvelu on käytettävissä 24/7.

Osoitteet

Uuden valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän osoitetiedon sisältö ja rakenne on kuvattu tietomalliluonnoksessa.

Tietomallin keskeiset kohdeluokat ovat osoitekohde (katuosoite ilman huoneistotunnuksia eli osoitenimi, -numero ja kunta) ja osoitepiste. Näiden avulla mallinnetaan osoitetiedot, jotka tarkoittavat rakennusten tai rakennelmien, tonttien, muiden alueiden ja erityiskohteiden osoitteita.

Tietomalli on julkaistu Yhteentoimivuusalustalla: https://tietomallit.suomi.fi/model/ostieto/ 

Palvelun tarkempi tekninen kuvaus.

Palvelu on avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä. Palvelua voi käyttää Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön käyttöehtojen mukaisesti. 

Palveluosoite https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/address-kky/features/v1/  

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella

Anna palautetta BETA-palvelun tuotteista, toimivuudesta ja dokumentoinnista verkkolomakkeella. Kirjaa palautteesi yhteyteen palvelun nimi.

Ongelmia palvelun käytössä?

Ota yhteyttä tekniseen tukeen.