Hyppää pääsisältöön

Paikkatiedon tiedostopalvelu (OGC API Processes) BETA

Paikkatiedon tiedostopalvelu (OGC API Processes) BETA tarjoaa kyselyrajapinnan, jonka kautta voi hakea Maanmittauslaitoksen avoimia paikkatietoaineistoja tiedostopaketteina. Aineistot ovat samat, joita voi hakea käyttöliittymän kautta Karttapaikka-palvelun yhteydessä toimivasta Avoimien aineistojen tiedostopalvelu BETA:sta.

Palvelu sopii esimerkiksi käyttöön, jossa on tarvetta hakea paikkatietoaineistoja koordinaateilla eli suorakaiteella (Bounding Box) tai polygonirajauksella. Avoimien aineistojen tiedostopalvelussa nämä valinnat piirretään kartalla, mutta OGC API Processes -palvelussa koordinaatit voi syöttää kyselyparametreina.

Rajapintapalvelu on avoin, mutta vaatii API-avaimen käyttöä. Palvelu tarjotaan ainakin 31.12.2022 asti BETA-statuksella. Palvelun sisältö täydentyy BETA-vaiheen aikana uusilla aineistoilla ja sen sisältö voi myös muuttua.

Saatavilla olevat tuotteet (tilanne 23.8.2022):

 • Hallinnolliset aluejaot, rasteri (koko Suomi)
 • Hallinnolliset aluejaot, vektori (koko Suomi)
 • Karttalehtijako
 • Korkeusmalli 2 m
 • Korkeusmalli 10 m
 • Korkeusvyöhykkeet
 • Laserkeilausaineisto 0,5p (2008-2019) ja laserkeilausaineisto 0,5 p
 • Maastokartta, vektori
 • Maastokartta, rasteri
 • Maastotietokanta
 • Nimistö (koko Suomi)
 • Ortokuva
 • Rinnevarjoste
 • Taustakartta, rasteri (koko Suomi)

Valikoima täydentyy myöhemmin.

Palvelun tarkempi tekninen kuvaus.

Avointa rajapintayhteyttä voi käyttää vapaasti, eikä palvelussa ole käyttömäärärajoituksia, mutta palvelujen käyttö vaati käyttäjäkohtaisen API-avaimen. Lue lisää API-avaimen luomisesta ja API-avaimen käytöstä.

Rajapintaa voit käyttää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti. Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia.

Rajapintapalvelu on saatavilla osoitteesta:  https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/tiedostopalvelu/ogcproc/v1/

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Anna palautetta BETA-palvelun tuotteista, toimivuudesta ja dokumentoinnista verkkolomakkeella. Kirjaa palautteesi yhteyteen palvelun nimi.