Tekninen kuvaus INSPIRE:n mukaiset kysely- ja katselupalvelut

INSPIRE-katselupalvelut on tarkoitettu WMS-standardia (Web Map Service) tukevien sovellusten käyttöön.

KÄYTTÖÖNOTTO:

Palveluihin kytkeydyttäessä käytetään asiakassovelluksessa seuraavia palvelun metatietokuvauksen mukaisia osoitteita:

WMS-palveluiden GetCapabilities-kyselyt:

https://inspire-wms.maanmittauslaitos.fi/inspire-wms/AD/ows?service=wms&request=GetCapabilities

https://inspire-wms.maanmittauslaitos.fi/inspire-wms/AU/ows?service=wms&request=GetCapabilities

https://inspire-wms.maanmittauslaitos.fi/inspire-wms/BU_VTJ/ows?service=wms&request=GetCapabilities

https://inspire-wms.maanmittauslaitos.fi/inspire-wms/BU_MTK/ows?service=wms&request=GetCapabilities

https://inspire-wms.maanmittauslaitos.fi/inspire-wms/CP/ows?service=wms&request=GetCapabilities

https://inspire-wms.maanmittauslaitos.fi/inspire-wms/GN/ows?service=wms&request=GetCapabilities

https://inspire-wms.maanmittauslaitos.fi/inspire-wms/HY/ows?service=wms&request=GetCapabilities

 

INSPIRE-kyselypalvelut on tarkoitettu WFS 2.0-standardia (Web Feature Service) tukevien sovellusten käyttöön. Palvelut tukevat vapaita kyselyitä.

KÄYTTÖÖNOTTO:

Palveluihin kytkeydyttäessä käytetään asiakassovelluksessa seuraavia palvelun metatietokuvauksen mukaisia osoitteita:

WFS-palveluiden GetCapabilities-kyselyt:

https://inspire-wfs.maanmittauslaitos.fi/inspire-wfs/ad?request=GetCapabilities&service=wfs&version=2.0.0

https://inspire-wfs.maanmittauslaitos.fi/inspire-wfs/au/ows?request=GetCapabilities&service=wfs&version=2.0.0

https://inspire-wfs.maanmittauslaitos.fi/inspire-wfs/bu_mtk_point?request=GetCapabilities&service=wfs&version=2.0.0

https://inspire-wfs.maanmittauslaitos.fi/inspire-wfs/bu_mtk_polygon?request=GetCapabilities&service=wfs&version=2.0.0

https://inspire-wfs.maanmittauslaitos.fi/inspire-wfs/bu_vtj?request=GetCapabilities&service=wfs&version=2.0.0

https://inspire-wfs.maanmittauslaitos.fi/inspire-wfs/cp/ows?request=GetCapabilities&service=wfs&version=2.0.0

https://inspire-wfs.maanmittauslaitos.fi/inspire-wfs/gn?request=GetCapabilities&service=wfs&version=2.0.0

https://inspire-wfs.maanmittauslaitos.fi/inspire-wfs/hy?request=GetCapabilities&service=wfs&version=2.0.0

https://inspire-wfs.maanmittauslaitos.fi/inspire-wfs/mu/ows?request=GetCapabilities&service=wfs&version=2.0.0

 

Palvelut ja niissä tarjottavat aineistot on kuvattu INSPIRE-direktiivin mukaisesti kansalliseen Paikkatietohakemistoon.

Kysymyksiä ja kokemuksia palveluiden käytöstä voi lähettää verkkolomakkeella.

Tiedossa olevat ongelmat ja puutteet

INSPIRE-skeemojen kompleksisuuden vuoksi WFS-palvelut toimivat täydellisesti harvoissa asiakassovelluksissa. Kokemuksia WFS-palveluiden toimivuudesta asiakassovelluksissa otetaan vastaan verkkolomakkeella.

INSPIRE-skeemojen kompleksisuuden vuoksi WFS-palveluihin kannattaa tehdä mahdollisimman tarkasti määriteltyjä kyselyjä, jolloin palvelu vastaa nopeammin