Tekninen kuvaus (Vektoritiilet)

Palvelu tarjoaa vektoritiiliä avoimen Mapbox Vector Tiles 2.1 -standardin mukaisesti https://github.com/mapbox/vector-tile-spec/tree/master/2.1. Vektoritiilet ovat saatavissa WMTS-standardin mukaisesta palvelusta ja niiden lataamiseen käytetään standardin mukaisia REST-pyyntöjä.  Palvelun metatiedot ovat saatavilla myös Mapbox:in tilejson-määrittelyn mukaisena json-tiedostona. Vektoritiilet ovat saatavilla ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) ja Web-Mercator (EPSG:3857) -projektioissa.

Tämä on palvelun BETA-versio. Palveluun voidaan tehdä muutoksia ja sen saatavuus ja suorituskyky voi vaihdella BETA-vaiheen aikana. Tällä hetkellä palvelun tietotuotteet perustuvat nykyisen Maastotietokannan ja siitä johdettuihin pienimittakaavaisiiin aineistoihin ja Nimistörekisterin aineistoihin. Tarkimmat maastotietokantaan perustuvat aineistot ja Nimistörekisterin aineistot päivittyvät jatkuvasti. Palvelua jatkokehitetään ketterästi ja vaiheittain vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on viedä palvelu tuotantoon vuoden 2020 loppuun mennessä.

Palvelu on tarkemmin dokumentoitu erillisessä dokumentissa: https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/v20/vektoritiilipalvelun_esittely.pdf

Palvelun osoitteet

WMTS-palvelun GetCapabilities

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vt/backgroundmap/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Vektoritiilien skeema

Palvelun tarjoamat vektoritiilten sisältö on kuvattu skeematiedostossa: https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/v20/vektoritiilien_skeema.pdf

Skeema määrittää, mikä aineisto sisältyy eri zoom-tasojen vektoritiiliin. Zoom-tasot ovat JHS 180  ETRS-TM35FIN tiilimatriisin mukaisia zoom-tasoja.

Tilejson

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/v20/tiles-3067.json

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/v20/tiles-3857.json

Kytkeytyvän sovelluksen tulee hakea metatietokuvaus ajantasaisena.

Tyylitiedostot

Vektoritiilipalveluun liittyvät vaihtoehtoiset tyylitiedostot ovat osoitteissa
https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/v20/taustakartta-3067.json

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/v20/taustakartta-3857.json

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/v20/backgroundmap-3067.json

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/v20/backgroundmap-3857.json

Palvelua kuvaava demo-sovellus

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/v20/#12.26/61.68205/27.28554

Vektoritiilen lataaminen rajapinnasta

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vt/backgroundmap/wmts/1.0.0/taustakartta/default/v20/WGS84_Pseudo-Mercator/14/4740/9326.pbf

 

 

BETA palvelu julkaistu 03/2020