Tekninen kuvaus Karttakuvapalvelu (WMS)

Palvelu perustuu WMS 1.1.1 standardiin (Web Map Service). Palveluun on toteutettu lisäksi osia, jotka perustuvat WMS 1.3.0 standardiin.

Verkkopalveluiden asiakastuen lähettämillä tunnuksilla pääset palvelun etusivulle osoitteeseen:  https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/. Huom! tällä sivulla tehdyt WMS-pyynnöt palveluun kirjataan normaaleina palvelupyyntöinä asiakaskohtaisessa käytönseurannassa, jota käytetään myös käyttösopimuksen mukaisen laskutuksen perusteena.

Katselupalveluun kytkeydyttäessä käytetään WMS-asiakassovelluksessa seuraavaa palvelun metatietokuvauksen mukaista osoitetta: https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?

Palvelusta on haettavissa WMS 1.1.1-standardin mukaisilla kyselyillä palvelun metatietokuvaus. Metatietokuvauksesta selviää mm. ne palveluosoitteet, joita käytetään kytkemään asiakassovellus rajapintaan. Kytkeytyvän sovelluksen tulee hakea nämä kuvaukset ajantasaisena itse palvelusta.

Staattinen kopio metatietokuvauksesta tutustumista varten:

Palvelun metatietokuvaus  (GetCapabilities -kyselyn vastaus. Huomaa että kaikki selaimet eivät osaa toistaa WMS-standardin mukaista XML-dokumenttia. Jos näin käy, ota sivun lähdekoodi.)

Palvelun GetFeatureInfo-kyselyssä käytettävä skeema

Palvelu tukee sovellusversiosta 2010-01 alkaen kattavasti ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatiston mukaisia aineistoja.

Palvelu ei tue ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatiston lisäksi muita koordinaatistoja. Eli esim. ETRS89-maantieteelliset koordinaatit (~ WGS84) eivät ole tuettuna ja KKJ-tuki on päättynyt sovellusversiossa 2013-01.

Suorituskyky

Joitakin huomioita suorituskyvystä hakujen tehokkuutta optimoitaessa:

Tehokkain siirtoformaatti vaihtelee aineistoittain (ja myös sovellustarpeittain): 

 • PNG (format=image/png)
  • Pääsääntöisesti sopivin formaatti perus-, maasto- ja yleiskarttarastereiden sekä teemarastereiden hakemiseen.
  • Tulisi välttää ortokuvien hakemiseen sillä tiedostokoko kasvaa tällöin suureksi. Eli pääsääntö on, että ortokuvien osalta käytetään JPEG-formaattia.
  • Palvelu tukee myös läpinäkyvän PNG-formaatin hakemista (jos on parametri transparent=true).  Läpinäkyvän PNG-kuvan (32 bittinen) hakeminen on jonkin verran hitaampaa kuin ilman läpinäkyvyyttä olevan PNG-kuvan (24 bittinen) hakeminen, joten transparent-parametrin arvolla voi olla vaikutusta myös suorituskykyyn.
 • JPEG (format=image/jpeg)
  • Pääsääntöisesti sopivin formaatti ortokuva-aineistojen hakemiseen.
  • Joidenkin yleiskarttarasteiden osalta tämä voi olla myös tehokkaampi tiedostokoon kannalta kuin PNG, joskin tällöin karttakuvaan aiheutuu pientä JPEG-formaatista johtuvaa karttainformaation häviötä.

Yleiset ohjeet Maanmittauslaitoksen WMS-palvelun käyttöön

Aineistot on jaoteltavissa seuraaviin pääryhmiin:

 • Perus-, maasto-  ja yleiskarttarasterit (maastokartta)
 • Taustakarttasarja (taustakartta)
 • Teemarasterit
 • Ortokuvat

Käyttäjällä voi olla oikeudet hakea yhteen tai useampaan ryhmään kuuluvia aineistoja. Oikeuksista sovitaan käyttösopimuksessa.
 

Aineistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä WMS:n karttatasoa (layers-parametri). Kaikille aineistoille on tuettuna seuraavat värityylit (WMS:n styles-parametri):

 • normal - rasteriaineiston oletusväritys 
 • light - rasteriaineisto hieman vaalennettuna

Joihinkin aineistoihin voi liittyä myös muita vaihtoehtoisia värityylejä tai kuvaustekniikoita. Jos tällaisia on tarjolla, nämä on kuvattu aineistotaulukon jälkeen.

Perus-, maasto- ja yleiskarttarasterit

Perus-, maasto ja yleiskarttarastereita voidaan hakea yhdistelmäaineistotunnuksella "maastokartta" (eli layers=maastokartta), jolloin vastauksessa palautetaan hakuikkunan ja bounding box-rajauksen perusteella laskettu aineisto. Yhdistelmäaineistotunnusta käytettäessä tyylin tunnus tulee olla "normal" (STYLES=normal), joka vastaa peruskartan tyylin tunnusta "painovari". Haettaessa eri mittakaavojen mukaisia aineistoja tulee käyttää alla lueteltuja aineistotunnuksia.

Palvelussa on tarjolla seuraavia karttarasteriaineistoja:

Aineistotunnus Resoluutio Aineiston nimi
peruskartta 1 m Peruskarttarasteri
maastokartta_50k 4 m Maastokarttarasteri 1:50 000
maastokartta_100k 8 m Maastokarttarasteri 1:100 000
maastokartta_250k 32 m Maastokarttarasteri 1:250 000
maastokartta_500k 64 m Maastokarttarasteri 1:500 000
yleiskartta_1m 128 m Yleiskarttarasteri 1:1 milj
yleiskartta_2m 256 m Yleiskarttarasteri 1:2 milj
yleiskartta_4m 1024 m Yleiskarttarasteri 1:4 milj
yleiskartta_8m 2048 m Yleiskarttarasteri 1:8 milj

 

Peruskarttarasterille on käytettävissä seuraavat aineistokohtaiset värityylit:

Tyylin tunnus Värityylin nimi
painovari Painoväri
taustavari Taustaväri
painovari_light Painoväri (vaalea)
taustavari_light Taustaväri (vaalea)

 

Karttarasteriaineistoista joitain lisätietoja:

 • Peruskarttarasteri ja Maastokarttarasteri 1:50 000 pohjautuvat maastotietokannan vektoriaineistoon. Näiden rasteriaineistojen aineistosisältöä ylläpidetään maastotietokannasta kerran viikossa. Peruskarttarasterista on tarjolla painoväriset ja taustaväriset kuvaustekniikat.
 • Maastokarttarasteri 1:100 000 perustuu 1:100 000 vektoriaineistoon ja Nimistörekisteriin. Nimistö päivitetään viikoittain, muu aineistosisältö pyritään päivittämään vähintään kerran vuodessa.
 • Maastokarttarasteri 1:250 000 perustuu 1:250 000 vektoriaineistoon ja Nimistörekisteriin. Nimistö päivitetään viikoittain, muu aineistosisältö pyritään päivittämään vähintään kerran vuodessa.
 • Maastokarttarasteri 1:500 000 aineisto perustuu 1:1 mil. vektoriaineistoon ja Nimistörekisteriin. Nimistö päivitetään viikoittain, muu aineistosisältö pyritään päivittämään vähintään kerran vuodessa.
 • Yleiskarttarasterit 1:1 milj. perustuu 1:1 milj. vektoriaineistoon ja Nimistörekisteriin. Nimistö päivitetään viikoittain, muu aineistosisältö pyritään päivittämään vähintään kerran vuodessa.
 • Yleiskarttarasterit 1:2 milj. - 1:12 milj. perustuvat 1:4,5 milj. vektoriaineistoihin ja Nimistörekisteriin. Nimistö päivitetään viikoittain, muu aineistosisältö pyritään päivittämään vähintään kerran vuodessa.

Taustakarttasarja

Taustakarttasarjan rastereita voidaan hakea yhdistelmäaineistotunnuksella 'taustakartta' (eli layers=taustakartta), jolloin vastauksessa palautetaan hakuikkunan ja bounding box-rajauksen perusteella laskettu aineisto. Yhdistelmäaineistotunnusta käytettäessä tyylin tunnus tulee olla "normal" (STYLES=normal). Haettaessa eri mittakaavojen mukaisia aineistoja tulee käyttää alla lueteltuja aineistotunnuksia.

Palvelussa on tarjolla seuraavia taustakarttarastereita:

Aineistotunnus Resoluutio Aineiston nimi Aineistolähde
taustakartta_5k 0.5 m Taustakarttarasteri 1:5 000 Maastotietokanta ja Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmä (VTJ)
taustakartta_10k 2 m Taustakarttarasteri 1:10 000 Maastotietokanta
taustakartta_20k 4 m Taustakarttarasteri 1:20 000 Maastotietokanta
taustakartta_40k 8 m Taustakarttarasteri 1:40 000 Maastotietokanta
taustakartta_80k 16 m Taustakarttarasteri 1:80 000 1:100 000 vektoriaineisto
taustakartta_160k 32 m Taustakarttarasteri 1:160 000 1:250 000 vektoriaineisto
taustakartta_320k 64 m Taustakarttarasteri 1:320 000 1:250 000 vektoriaineisto
taustakartta_800k 128 m Taustakarttarasteri 1:800 000 1:1 milj. vektoriaineisto
taustakartta_2m 256 m Taustakarttarasteri 1:2 milj. 1:1 milj. vektoriaineisto
taustakartta_4m 1024 m Taustakarttarasteri 1:4 milj. 1:1 milj./1:4.5 milj. vektoriaineisto
taustakartta_8m 2048 m Taustakarttarasteri 1:8 milj. 1:4.5 milj. vektoriaineisto

 

Taustakarttarastereita 1:5 000, 1:10 000 ja 1:20 000 päivitetään viikoittain.

 • Taustakarttarasteri 1:5 000 perustuu Maastotietokannan vektoriaineistoon ja Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmän (VTJ) aineistoon.
 • Taustakarttarasterit 1:10 000 ja 1:20 000 perustuvat Maastotietokannan vektoriaineistoon.
 • Taustakarttarasteri 1:40 000 perustuu Maastokartta 1:100 000-aineistoon  ja Nimistörekisteriin. Nimistö päivitetään viikoittain, muu aineistosisältö pyritään päivittämään vähintään kerran vuodessa.
 • Taustakarttarasterit 1:80 000 ja 1:160 000 perustuvat Maastokartta 1:250 000-aineistoon ja Nimistörekisteriin. Nimistö päivitetään viikoittain, muu aineistosisältö pyritään päivittämään vähintään kerran vuodessa.
 • Taustakarttarasterit 1:320 000 ja 1:800 000 perustuvat 1:1 milj. vektoriaineistoon ja Nimistörekisteriin. Nimistö päivitetään viikoittain, muu aineistosisältö pyritään päivittämään vähintään kerran vuodessa.
 • Taustakarttarasterit 1:2 milj., 1:4 milj.  ja 1:8 milj. perustuvat 1:4,5 milj. vektoriaineistoon ja Nimistörekisteriin. Nimistö päivitetään viikoittain, muu aineistosisältö pyritään päivittämään vähintään kerran vuodessa.

Teemarasterit

Palvelussa on tarjolla seuraavia karttarasteriaineistoja:

Aineistotunnus Resoluutio Aineiston nimi Aineistolähde
ktj_kiinteistorajat 0,5 m Kiinteistöjaotus Kiinteistötietojärjestelmä
ktj_kiinteistotunnukset 0,5 m Kiinteistötunnukset Kiinteistötietojärjestelmä

Teemarasterit ajantasaistetaan viikoittain.

Ortokuvat

Palvelussa on tarjolla seuraavia ortokuva-aineistoja:

Aineistotunnus Aineiston nimi Vanhat tunnukset
ortokuva Ortokuva (väri/mustavalko) orto/kkj/mv, orto/etrs-tm35fin/mv
ortokuva_vaaravari Ortokuva (vääräväri) orto/kkj/vv, orto/etrs-tm35fin/vv
ortokuva_luonnontuho Ortokuva  

Palvelussa on sisäisesti eri tyyppisiä ortokuva-aineistoja, joita lueteltu seuraavassa molemmille aineistotasoille siinä priorisointijärjesteyksessä, johon em. logiikka perustuu:
 

ortokuva

 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tai Maaseutuviraston kanssa yhteystyössä tuotetut väriortokuvat (0,5 m resoluutio, digikamera, etrs-tm35fin). Näitä kuvauksia on alkaen vuodesta 2008.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut mustavalko-ortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:20 000 ilmakuvaus, filmikamera, etrs-tm35fin). Näitä kuvauksia on tehty vuosina 2008 ja 2009.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut mustavalko-ortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:16 000 tai 1:31 000 ilmakuvaus, filmikamera, kkj). Näitä kuvauksia on vuoteen 2007 saakka.
 • Topografikunnan ns. OrtoCD-aineisto (1,0 m resoluutio, 1:60 000 ilmakuvaus, filmikamera, kkj)
 • muut mahdolliset alueelliset tilausortokuvat (käytännössä näitä ei tule näkyviin, sillä em. aineistojen peitto hyvin kattava)

ortokuva_vaaravari

 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tai Maaseutuviraston kanssa yhteystyössä tuotetut vääräväriortokuvat (0,5 m resoluutio, digikamera, etrs-tm35fin). Näitä kuvauksia on alkaen vuodesta 2008.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut vääräväriortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:20 000 ilmakuvaus, filmikamera, etrs-tm35fin). Näitä kuvauksia on pieneltä alueelta vuonna 2008.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut vääräväriortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:31 000 ilmakuvaus, filmikamera, kkj). Näitä kuvauksia on vuoteen 2008 saakka. Aineistoja on lähinnä Lapin alueella.
 • muut mahdolliset alueelliset tilausortokuvat (ominaisuudet vaihtelevia), joita tulee näkyviin vain jos edellä mainittuja ortokuvia ei alueelta löydy

ortokuva_luonnontuho

 • luonnontuhoarviointeja varten tuotettuja ortokuvia
 • ominaisuudet kuten ortokuvilla
 • kattavuus hyvin pieni

Rajapinnan GetFeatureInfo-kyselyllä asiakassovellus voi tarvittaessa selvittää, mitä ortokuva-aineistoja käytetään tietyn GetMap-rajauksen palauttaman rasterikuvan irroituksessa.

GetMap-hakuesimerkit rajapintaan. Kustakin esimerkistä on lueteltu GetMap-pyynnön url ja vastauskuva (PNG tai JPEG-kuva). Pyyntöjen vastaukset on tallennettu tämän esimerkkisivun yhteyteen staattisina kopioina eli niitä ei haeta dynaamisesti rajapinnasta.

Perus-, maasto- ja yleiskarttarastereiden, taustakarttasarjan sekä ortokuvien esimerkeille yhteiset parametrit:
WIDTH = 500
HEIGHT = 500
SRS = EPSG:3067
BGCOLOR = ffffff
TRANSPARENT = false
TIME = null

Peruskarttarasteri (painovari)

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=painovari&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=349250,6938440,351250,6940440&LAYERS=peruskartta&FORMAT=image/png

 

WMS-kuva peruskartta

BBOX = 349250,6938440,351250,6940440
LAYERS = peruskartta
STYLES = painovari
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
1 m 4 m 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m

Peruskarttarasteri (taustavari)

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=taustavari&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=349250,6938440,351250,6940440&LAYERS=peruskartta&FORMAT=image/png

WMS-kuva peruskartta taustaväri

BBOX = 349250,6938440,351250,6940440
LAYERS = peruskartta
STYLES = taustavari
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
1 m 4 m 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m

Maastokarttarasteri 1:50 000

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=348250,6937440,352250,6941440&LAYERS=maastokartta_50k&FORMAT=image/png

50 000

BBOX = 348250,6937440,352250,6941440
LAYERS = maastokartta_50k
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
4 m 8 m 2 m, 4 m, 8 m, 16 m

Maastokarttarasteri 1:100 000

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=346250,6935440,354250,6943440&LAYERS=maastokartta_100k&FORMAT=image/png

100 000

BBOX = 346250,6935440,354250,6943440
LAYERS = maastokartta_100k
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
8 m 16 m 4 m, 8 m, 16 m, 32 m

Maastokarttarasteri 1:250 000

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=334250,6923440,366250,6955440&LAYERS=maastokartta_250k&FORMAT=image/png

250 000

BBOX = 334250,6923440,366250,6955440
LAYERS = maastokartta_250k
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
32 m 64 m 16 m, 32 m, 64 m

Maastokarttarasteri 1:500 000

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=318250,6907440,382250,6971440&LAYERS=maastokartta_500k&FORMAT=image/png

500 000

BBOX = 318250,6907440,382250,6971440
LAYERS = maastokartta_500k
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
64 m 128 m 32 m, 64 m, 128 m

Yleiskarttarasteri 1:1 milj

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=286250,6875440,414250,7003440&LAYERS=yleiskartta_1m&FORMAT=image/png

1 milj.

BBOX = 286250,6875440,414250,7003440
LAYERS = yleiskartta_1m
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
128 m 256 m 64 m, 128 m. 256 m

Yleiskarttarasteri 1:2 milj

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=222250,6811440,478250,7067440&LAYERS=yleiskartta_2m&FORMAT=image/png

2 milj.

BBOX = 222250,6811440,478250,7067440
LAYERS = yleiskartta_2m
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
256 m 512 m 128 m, 256 m, 512 m

Yleiskarttarasteri 1:4 milj

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=94250,6683440,606250,7195440&LAYERS=yleiskartta_4m&FORMAT=image/png

tai yhdistelmätaso 'maastokartta'

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&BBOX=94250,6683440,606250,7195440&LAYERS=maastokartta&FORMAT=image/png

4 milj.

BBOX = 94250,6683440,606250,7195440
LAYERS = yleiskartta_4m
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
1024 m 1024 m 512 m, 1024 m, 2048 m

Yleiskarttarasteri 1:8 milj

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=-162250,6427440,862250,7451440&LAYERS=yleiskartta_8m&FORMAT=image/png

8 milj.

BBOX = -162250,6427440,862250,7451440
LAYERS = yleiskartta_8m
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
2048 m 2048 m 1024 m, 2048 m, 4096 m

 

Taustakarttasarja

Taustakarttarasteri 1:5 000

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=350000,6939190,350500,6939690&LAYERS=taustakartta_5k&FORMAT=image/png

kuva taustakarttarasteri 1:5 000

BBOX = 350000,6939190,350500,6939690
LAYERS = taustakartta_5k
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
0.5 m 1 m 0.5 m, 1 m, 2 m

Taustakarttarasteri 1:10 000

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=349750,6938940,350750,6939940&LAYERS=taustakartta_10k&FORMAT=image/png

tai yhdistelmäaineistotunnuksella "taustakartta":

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=349750,6938940,350750,6939940&LAYERS=taustakartta&FORMAT=image/png

kuva taustakarttarasteri 1:10 000

BBOX = 349750,6938940,350750,6939940
LAYERS = taustakartta_10k
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
2 m 2 m 1 m, 2 m, 4 m, 8 m

Taustakarttarasteri 1:20 000

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=349250,6938440,351250,6940440&LAYERS=taustakartta_20k&FORMAT=image/png

kuva taustakarttarasteri 1:20 000

BBOX = 349250,6938440,351250,6940440
LAYERS = taustakartta_20k
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
4 m 4 m 2 m, 4 m, 8 m

Taustakarttarasteri 1:40 000

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=348250,6937440,352250,6941440&LAYERS=taustakartta_40k&FORMAT=image/png

kuva taustakarttarasteri 1:40 000

BBOX = 348250,6937440,352250,6941440
LAYERS = taustakartta_40k
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
8 m 8 m 4 m, 8 m, 16 m

Taustakarttarasteri 1:80 000

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=346250,6935440,354250,6943440&LAYERS=taustakartta_80k&FORMAT=image/png

kuva taustakarttarasteri 1:80 000

BBOX = 346250,6935440,354250,6943440
LAYERS = taustakartta_80k
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
16 m 16 m 8 m, 16 m, 32 m, 64 m

Taustakarttarasteri 1:160 000

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=342750,6931440,358750,6947440&LAYERS=taustakartta_160k&FORMAT=image/png

kuva taustakarttarasteri 1:160 000

BBOX = 342750,6931440,358750,6947440
LAYERS = taustakartta_160k
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
32 m 32 m 16 m, 32 m, 64 m, 128 m

Taustakarttarasteri 1:320 000

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=334250,6923440,366250,6955440&LAYERS=taustakartta_320k&FORMAT=image/png

kuva taustakarttarasteri 1:320 000

BBOX = 334250,6923440,366250,6955440
LAYERS = taustakartta_320k
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
64 m 64 m 32 m, 64 m, 128 m, 256 m

Taustakarttarasteri 1:800 000

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=318250,6907440,382250,6971440&LAYERS=taustakartta_800k&FORMAT=image/png

kuva taustakarttarasteri 1:800 000

BBOX = 318250,6907440,382250,6971440
LAYERS = taustakartta_320k
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
128 m 128 m 64 m, 128 m, 256 m, 512 m

Taustakarttarasteri 1:2 milj.

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX= 286250,6875440,414250,7003440&LAYERS=taustakartta_2m&FORMAT=image/png

kuva taustakarttarasteri 1:2 milj.

BBOX =  286250,6875440,414250,7003440
LAYERS = taustakartta_2m
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
256 m 256 m 128 m, 256 m, 512 m, 1024 m

Taustakarttarasteri 1: 4 milj.

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=94250,6683440,606250,7195440&LAYERS=taustakartta_4m&FORMAT=image/png

kuva taustakarttarasteri 1:4 milj.

BBOX = 94250,6683440,606250,7195440
LAYERS = taustakartta_4m
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
1024 m 1024 m 512 m, 1024 m, 2048 m

Taustakarttarasteri 1:8 milj.

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=-162250,6427440,862250,7451440&LAYERS=taustakartta_8m&FORMAT=image/png

kuva taustakarttarasteri 1:8 milj.

BBOX = -162250,6427440,862250,7451440
LAYERS = taustakartta_8m
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
2048 m 2048 m 1024 m, 2048 m, 4096 m

 

Ortokuva (väri/mustavalko)

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=350000,6939190,350500,6939690&LAYERS=ortokuva&FORMAT=image/jpeg

Ortokuva

BBOX = 350000,6939190,350500,6939690
LAYERS = ortokuva
STYLES = normal
FORMAT = image/jpeg

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
0.5 m (paikoitellen 1 m) 1 m 0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m

Ortokuva (vääräväri)

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=350000,6939190,350500,6939690&LAYERS=ortokuva_vaaravari&FORMAT=image/jpeg

Ortokuva vääräväri

BBOX = 350000,6939190,350500,6939690
LAYERS = ortokuva_vaaravari
STYLES = normal
FORMAT = image/jpeg

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
0.5 m (paikoitellen 1 m) 1 m 0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m

Ortokuva (luonnontuho)

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=false&
BBOX=252000,6763000,254000,6765000&LAYERS=ortokuva_luonnontuho&FORMAT=image/jpeg

BBOX = 252000,6763000,254000,6765000
LAYERS = ortokuva_vaaravari
STYLES = normal
FORMAT = image/jpeg

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
0.5 m (paikoitellen 1 m) 4 m 0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m

 

Teemarasterit

Teemarastereiden esimerkeille yhteiset parametrit:
WIDTH = 500
HEIGHT = 500
SRS = EPSG:3067
BGCOLOR = ffffff
TRANSPARENT = true
TIME = null

 

Kiinteistöjaotus

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=true&
BBOX=350125,6939325,350375,6939575&LAYERS=ktj_kiinteistorajat&FORMAT=image/png

WMS-kuva ktj-kiinteistörajat

BBOX = 350125,6939325,350375,6939575
LAYERS = ktj_kiinteistorajat
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
0.5 m 0.5 m

0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m

Kiinteistötunnukset

https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BGCOLOR=0xffffff&
STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&SRS=EPSG:3067&TRANSPARENT=true&
BBOX=350125,6939325,350375,6939575&LAYERS=ktj_kiinteistotunnukset&FORMAT=image/png

WMS-kuva ktj-kiinteistörajat

BBOX = 350125,6939325,350375,6939575
LAYERS = ktj_kiinteistotunnukset
STYLES = normal
FORMAT = image/png

Rasteriaineiston resoluutio Esimerkkikuvan resoluutio Soveltuvat ulostuloresoluutiot
0.5 m 0.5 m

0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m

Karttakuvapalvelussa on seuraavia poikkeamia WMS 1.1.1 standardiin:

 • Vaikka GetMap-kyselyn LAYERS-parametrissa voidaan välittää useiden aineistojen tunnuksia, palvelu palauttaa näistä vain ensimmäisen tunnuksen mukaisen aineiston. Eri aineistoteemojen valintaa samassa karttapyynnössä ei tueta.
 • GetFeatureInfo-kysely palauttaa standardista poiketen tietoja rasteriaineistojen ja rasterikarttalehtien ominaisuuksista (standardin mukaan tulisi palauttaa tietoja varsinaisista paikkatietokohteista).

GetMap-kyselyssä palautettavan kuvan maksimikoko pikseleinä on 2048 x 2048.

GetMap-kyselyssä värityyli (styles) vaihtoehtoiset arvot tässä palvelussa:

 • Arvo "normal" tai "default" tai tyhjä: kuva palautetaan aineiston oletusväreissä
 • Arvo "light": kuva palautetaan vaalennettuna
 • lisäksi aineistotunnisteella peruskartta toimii lisäksi seuraavat värityylit
  • "painovari": käytetään peruskartan painoväri kuvaustekniikkaa
  • "taustavari": käytetään peruskartan taustaväri kuvaustekniikkaa
  • "painovari_light": käytetään peruskartan painoväri kuvaustekniikkaa palauttaen kuva vaalennettuna
  • "taustavari_light": käytetään peruskartan taustaväri kuvaustekniikkaa palauttaen kuva vaalennettuna

Formaatit ja läpinäkyvyys

 • Tuetut rasteriformatit
  • PNG ilman läpinäkyvyyttä (24 bit)
   • pyydetään parametreilla format=image/png&transparent=false
  • PNG läpinäkyvänä (32 bit)
   • pyydetään parametreilla format=image/png&transparent=true
   • palvelu palauttaa läpinäkyvinä pikseleinä alkuperäisessä rasteriaineistossa olevat valkoiset pikselit (lähinnä näitä löytyy perus- ja maastokarttarastereista) tai aineiston ulkopuolella olevan alueen
  • JPEG
   • pyydetään parametrilla format=image/png
   • transparent-parametrilla ei ole vaikutusta
 • Kts. ohjeita formaatin valitsemiseksi suorituskyvyn kannalta alempana

Aikarajaus time-parametrilla on mahdollista vain ilmakuva-aineistoille. Esimerkkejä rajauksista:

 • Arvo "2002/": valinta vuonna 2002 ja sen jälkeen kuvatuista ortokuvista
 • Arvo "/1994": valinta vuonna 1994 ja tätä ennen kuvatuista ortokuvista
 • Arvo "1995/2001": valinta vuosina 1995-2001 kuvatuista ortokuvista

Palvelussa on tuki myös perustuen WMS 1.3.0 standardiin. Kuitenkin poikkeuksena koordinaatistotuki, joka toteutetaan myöhemmin. WMS 1.3.0 osalta on toteutettu:

 • GetCapabilities 1.3.0 tuki
 • GetCapabilities 1.3.0 tuki Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri -direktiivi.">Inspire-skeeman mukaisena + paikkatietohakemistossa kuvattujen aineistojen metatietolinkit
 • GetCapabilities englannin kielen tuki (ennestään suomi)
 • GetCapabilities 1.3.0 tuki bbox- ja crs-parametrien osalta (ennestään WMS 1.1.1 tuki)
 • testisivu myös englanniksi

WMS 1.3.0 standardin mukaiset kyselyt vaativat language-parametrin (language=fin tai language=eng), jonka perusteella kyselyt myös ohjataan eri palveluihin (ilman language-parametria WMS 1.1.1:een).

Sovellusversio 2016-05, muutos

Taustakarttasarjan kuvaustekniikka uudistui 11.6.2017.

Sovellusversio 2016-05

Sovellusversiossa 2016-05 (24.5.2016) poistettu vinovalo- ja korkeusvyöhykerasterit.

Vastaavat tuotteet löytyvät Karttakuvapalvelu (WMTS)-palvelusta.

Sovellusversio 2016-02

Sovellusversiossa 2016-02 (9.2.2016) poistettiin kuntajakorasterit.

Vastaavat tuotteet löytyvät Karttakuvapalvelu (WMTS)-palvelusta.

Sovellusversio 2015-05

Sovellusversiossa 2015-05 (9.6.2015) merkittävimmät muutokset ovat rasteriaineistojen uudet pikselikoot sekä joidenkin teemarasterituotteiden poistuminen palvelusta. Rajapintateknisesti karttakuvapalvelu ei muuttunut.

Pikselikokojen muutokset

Rasterikartoissa käytetään JHS180 suosituksen mukaisia pikselikokoja. Vanhoja pikselikokoja voi edelleenkin käyttää, mutta suosittelemme uusien kokojen käyttöä, jolloin kartat näkyvät terävämpinä.

Pikselikokojen tarkemmat muutokset on esitelty aikaisemmassa tiedotteessa: http://www.maanmittauslaitos.fi/tiedotteet/2014/12/karttakuvapalveluwms-muutoksia-tulossa-kevaalla

Palvelusta poistuvat tuotteet

Karttakuvapalvelusta (WMS) poistettu joitakin teemarastereita. Kyseisistä tuotteista on tehty uudet versiot uudella jaottelulla ja ne ovat muutoksen jälkeen tarjolla ainoastaan Karttakuvapalvelun (WMTS) kautta. Lisätietoa Karttakuvapalvelu (WMTS) tuotteista: http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wmts

Karttakuvapalvelusta (WMS) poistetut tuotteet:

 • Nimet
 • Hallintorajat
 • Rakennukset
 • Liikenneverkko
 • Vesistöt
 • Pellot
 • Avoimet metsämaat
 • Kalliot ja hietikot
 • Korkeuskäyrät
 • Suot
 • Tienimet
 • Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmän (VTJ) rakennusten osoitenumerot

Sovellusversio 2014-01

Sovellusversiossa 2014-01 (9.1.2014)

 • kiinteistokarttatunnukset-tuote poistettu

Sovellusversio 2013-05

Sovellusversiossa 2013-05 (20.5.2013)

 • palvelun nimi muuttui Maanmittauslaitoksen Karttakuvapalvelu (WMS):ksi
 • korkeuskäyrät-tuote (mtk_korkeuskayrat) palautettiin takaisin käyttöön
 • palvelinkuorman tasausta parannettu

Lisäksi palvelussa otettiin käyttöön mittakaavariippumattomat aineistotunnukset (layers) "maastokartta" ja "taustakartta". Vastauksessa palautetaan bounding box-rajauksen ja hakuikkunan perusteella sopiva aineisto, joten kyselyssä ei tarvitse tietää sopivaa mittakaavaa (mittakaavariippuvaa aineistotunnusta). Aineistotunnus "maastokartta" sisältää perus-, maasto- ja yleiskartta-aineistot. Aineistotunnus "taustakartta" sisältää taustakarttasarjan aineistot.

Sovellusversio 2013-01

Sovellusversiossa 2013-01 (16.1.2013) on poistettu KKJ-tuki. Palvelu tukee siis vain ETRS-TM35FIN-koordinaatteja.

Sovellusversio 2012-11

Sovellusversiossa 2012-11 (5.11.2012) julkaistiin uusina aineistoina vinovalovarjoste- ja korkeusvyöhykerasterit:

 • vinovalovarjoste 1:20 000
 • vinovalovarjoste 1:100 000
 • vinovalovarjoste 1:500 000
 • vinovalovarjoste 1:2 milj.
 • vinovalovarjoste 1:5 milj.
 • korkeusvyöhyke 1:100 000
 • korkeusvyöhyke 1:500 000
 • korkeusvyöhyke 1:2 milj.
 • korkeusvyöhyke 1:5 milj.

Lisäksi parannettiin palvelun virheidenhallintakykyä, joka vaikuttaa parantavasti suorituskykyyn.

Sovellusversio 2012-09

Sovellusversiossa 2012-09 (13.9.2012) lisättiin luonnontuho-ortokuvat (ortokuva_luonnontuho) omaksi layerikseen. Kattavuus luonnontuho-ortokuvilla on hyvin pieni. Lisäksi parannettiin palvelun suorituskykyä.

Sovellusversio 2012-06

Sovellusversiossa 2012-06 (26.6.2012) jatkettiin avoimen datan vaatimia järjestelyjä: siirrettiin Peruskarttarasterin korkeyskäyrät oman tunnisteen taakse, joten se vaatii omat käyttöoikeudet ja Peruskarttarasterin pohjakuviot poistettiin rajapinnalta.

Sovellusversio 2012-05

Sovellusversiossa 2012-05 (4.5.2012) tehtiin avoimen datan vaatimia järjestelyjä.

Sovellusversio 2011-10

Sovellusversiossa 2011-10 (25.10.2011) julkaistiin uusina aineistoina kuntajakorasterit:

 • Kuntarajat 1:10 000
 • Kuntarajat 1:100 000
 • Kuntarajat 1:250 000
 • Kuntarajat 1:1 000 000
 • Kuntarajat 1:4 500 000

Sovellusversio 2011-05

Sovellusversiossa 2011-05 (27.9.2011) julkaistiin uusina aineistoina taustakarttasarja:

 • Taustakarttarasteri 1:5 000
 • Taustakarttarasteri 1:10 000
 • Taustakarttarasteri 1:20 000
 • Taustakarttarasteri 1:40 000
 • Taustakarttarasteri 1:80 000
 • Taustakarttarasteri 1:160 000
 • Taustakarttarasteri 1:320 000
 • Taustakarttarasteri 1:800 000
 • Taustakarttarasteri 1:2 milj.
 • Taustakarttarasteri 1:4 milj.
 • Taustakarttarasteri 1:8 milj.

Sovellusversiossa julkaistiin palvelu perustuen WMS 1.3.0 standardiin. Kuitenkin poikkeuksena koordinaatistotuki, joka toteutetaan myöhemmin. WMS 1.3.0 osalta julkaistiin siis:

 • GetCapabilities 1.3.0 tuki
 • GetCapabilities 1.3.0 tuki Inspire-skeeman mukaisena + paikkatietohakemistossa kuvattujen aineistojen metatietolinkit
 • GetCapabilities englannin kielen tuki (ennestään suomi)
 • GetCapabilities 1.3.0 tuki bbox- ja crs-parametrien osalta (ennestään WMS 1.1.1 tuki)
 • testisivu myös englanniksi

WMS 1.3.0 standardin mukaiset kyselyt vaativat language-parametrin (language=fin tai language=eng), jonka perusteella kyselyt myös ohjataan eri palveluihin (ilman language-parametria WMS 1.1.1:een).

WMS 1.1.1 standardin mukainen palvelu säilyy ennallaan.

Sovellusversio 2011-02

Sovellusversiossa 2011-02 (8.2.2011) julkaistiin uusina aineistoina teemarasterit:

 • Kiinteistöjaotus
 • Kiinteistötunnukset
 • Kiinteistöjen karttatunnukset

Lisäksi sovellusversiossa 2010-10 julkaistut teemarasterit nimettiin uudelleen seuraavasti (aineistotunnukset eivät muuttuneet):

 • Peruskarttarasterin nimet
 • Peruskarttarasterin hallintorajat
 • Peruskarttarasterin korkeuskäyrät
 • Peruskarttarasterin rakennukset
 • Peruskarttarasterin liikenneverkko
 • Peruskarttarasterin vesistöt
 • Peruskarttarasterin pellot
 • Peruskarttarasterin avoimet metsämaat
 • Peruskarttarasterin kalliot ja hietikot
 • Peruskarttarasterin suot
 • Peruskarttarasterin tuoteversio, pohjakuviot
 • Tienimet
 • Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmän (VTJ) rakennusten osoitenumerot

Sovellusversio 2010-10

Sovellusversiossa 2010-10 (1.11.2010) julkaistiin uusina aineistoina teemarasterit:

 • Maastotietokannan nimet
 • Maastotietokannan hallintorajat
 • Maastotietokannan korkeuskäyrät
 • Maastotietokannan rakennukset
 • Maastotietokannan liikenneverkko
 • Maastotietokannan vesistöt
 • Maastotietokannan pellot
 • Maastotietokannan avoimet metsämaat
 • Maastotietokannan kalliot ja hietikot
 • Maastotietokannan suot
 • Maastotietokannan pohjakuviot
 • Maastotietokannan tienimet
 • Rakennusten osoitenumerot (VTJ)

Sovellusversio 2010-01

Seuraavassa on kuvattu sovellusversion 2010-01 käyttöönotossa tapahtuneet muutokset: Maanmittauslaitoksen Rasterirajapintapalvelun vanhoihin aineistotunnisteisiin ja palveluosoitteisiin sekä KKJ-koordinaatistotuen päättymiseen liittyvät siirtymäohjeet.

Aineistotunnisteiden muutos

Aineistotunnisteella viitataan palvelun tarjoamaan rasteriaineistoon GetMap-pyynnön layers-parametrissa.

Vanhat aineistotunnisteet

Ennen sovellusversiota 2010-01 palvelun metatietokuvauksen (GetCapabilities) mukaan aineistotunnisteita ollut:

 • peruskarttarastereille: k_rk1_100, u_rvk_100, k_rvk_100
 • maastokarttarastereille: rasta50_u_rvk_500, rasta50_rvk_500, rasta100, mk250, mk500
 • yleiskarttarastereille: mk1m, mk2m, mk4m, mk8m, mk12m
 • ortokuville: orto/kkj/mv, orto/etrs-tm35fin/mv, orto/kkj/vv, orto/etrs-tm35fin/vv

Uudet aineistotunnisteet

Sovellusversiosta 2010-01 alkaen palvelun metatietokuvauksen (GetCapabilities) mukaisesti aineistotunnisteita ovat:

 • peruskarttarastereille: peruskartta
 • maastokarttarastereille: maastokartta_50k, maastokartta_100k, maastokartta_250k, maastokartta_500k
 • yleiskarttarastereille: yleiskartta_1m, yleiskartta_2m, yleiskartta_4m, yleiskartta_8m, yleiskartta_12m
 • ortokuville: ortokuva, ortokuva_vaaravari

Siirtyminen uusien aineistotunnisteiden käyttämiseen

Rajapintaa käyttävien asiakasovelluksien tulee siirtyä käyttämään uusia aineistotunnisteita vuoden 2010 aikana, sillä tuki vanhoille aineistotunnisteille päättyy 1.1.2011 alkaen (Huom! tämä ei tarkoita KKJ-tuen päättymistä, siitä erillinen kuvaus alempana).

Palveluosoitteiden muutos

Vanhat palveluosoitteet

Ennen sovellusversiota 2010-01 palvelun metatietokuvauksen (GetCapabilities) mukaan palveluosoitteina ollut:

Uusi palveluosoite

Sovellusversiosta 2010-01 alkaen palvelun metatietokuvauksen (GetCapabilities) mukaisesti palveluosoite on kaikille pyyntötyypeille:

Siirtyminen uuden palveluosoitteen käyttämiseen

Rajapintaa käyttävien asiakasovelluksien tulee siirtyä käyttämään uutta palveluosoitetta vuoden 2010 aikana, sillä tuki vanhoille palveluosoitteille päättyy 1.1.2011 alkaen.

KKJ-koordinaatistotuen päättyminen

Palvelu tukee sovellusversiosta 2010-01 alkaen kattavasti ETRS-TM35FIN-koordinaatiston mukaisia aineistoja. Vanhoja KKJ-pohjaisia aineistoja tuetaan siirtymäkauden ajan (vuoden 2012 loppuun).

Niin KKJ- kuin ETRS-TM35FIN-aineistojen osalta vanhojen aineistotunnuksien tuki päättyy 1.1.2011 alkaen (kts. erillinen kuvaus ylempänä).

Uusien sovellusversiossa 2010-01 käyttöönotettavien aineistotunnuksien osalta GetMap-pyynnöllällä irroitettavan rasterikuvan lähteenä käytettävä rasteriaineisto valitaan aineistotunnisteen (layers-parametri), värityylin (styles) ja koordinaatiston (srs) perusteella. Lähteenä olevan rasteriaineiston koordinaatisto valikoituu täten pyynnön srs-parametrin mukaan.

Palvelussa on tuettuna WMS-yleisohjeen mukaisesti seuraavat koordinaatistotunnukset:

TunnusKoordinaattijärjestelmäEPSG:3067ETRS-TM35FIN - tasokoordinaatitEPSG:3386KKJ:n peruskoordinaatiston kaista 0EPSG:2391KKJ:n peruskoordinaatiston kaista 1EPSG:2392KKJ:n peruskoordinaatiston kaista 2EPSG:2393KKJ:n peruskoordinaatiston kaista 3, joka on sama kuin KKJ:n yhtenäiskoordinaatistoEPSG:2394KKJ:n peruskoordinaatiston kaista 4EPSG:3387KKJ:n peruskoordinaatiston kaista 5

Siirtymäkauden loppuun (31.12.2012) saakka aineiston valinta koordinaatiston suhteen toimi seuraavasti:

 • jos koordinaatistotunnus on EPSG:3067, niin palautettava rasterikuva irrotetaan aidosti ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistoon tuotetusta rasteriaineistosta
 • muutoin palautettava rasterikuva irrotetaan aidosti KKJ-peruskoordinaatistoon (suurten mittakaavojen aineistot) tai YKJ-yhtenäiskoordinaatistoon (pienten mittakaavojen aineistot) tuotetusta rasteriaineistosta

Siirtymäkauden päätyttyä 1.1.2013 alkaen Maanmittauslaitos ei enää tuota KKJ-peruskoordinaatistoon tai YKJ-yhtenäiskoordinaatistoon pohjautuvia rasteriaineistoja.

Pyyntöjen käsittelyssä voi palvelimelta tulla esimerkiksi seuraavia HTTP-statuskoodilla ilmoitettavia virheitä:

HTTP-Virhekoodi HTTP-selite Kuvaus
400 Bad Request Hakupyyntö tai sen parametrit ovat virheellisiä. Jos parametreihin liittyvä virhetapaus liittyy WMS-palvelupyyntöihin, HTTP-vastauksen sisältönä palautetaan Service Exception XML-virheilmoitus.
401 Unauthorized Palvelu ei hyväksy asiakassovelluksen välittämää käyttäjätunnistetta.
403 Forbidden Käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta pyydettyyn aineistoon
500 Internal Server Error Pyyntöä käsiteltäessä tapahtunut odottamaton virhetilanne
503 Service Unavailable Palvelussa on liikaa ruuhkaa tai samalla käyttäjällä on liian monta samanaikaista pyyntöä.

 

WMS-palvelupyyntöihin liittyvät virheet ilmoitetaan siis Service Exception XML-rakenteen mukaisena. Tällöin asiakassovellukselle kuvan sijasta palautettavan XML-dokumentin MIME-tietotyyppi on application/vnd.ogc.se_xml. Alla on esimerkki mahdollisesta virheilmoituksesta (esimerkin tapauksessa siis GetMap-pyynnössä pyydetty kuvaformaattia, jota palvelu ei tue):

<ServiceExceptionReport version="1.1.1">

<ServiceException code="InvalidFormat"> Request contains a Format not offered by the service        instance. </ServiceException>

</ServiceExceptionReport>

Kaikille palvelypyyntötyypeille yhteisenä virhekoodina on seuraava:

Virhekoodi Selite
NLSFI:InvalidParameters Hakupyynnön parametrit virheellisiä (Huom! Joitain tapauksia varten on spesifisempikin virhekoodi, kuten InvalidFormat).

GetMap- ja GetFeatureInfo-pyyntöjen Service Exception koodit

Alla olevassa taulukossa on lueteltu palvelun käyttämiä virhekoodeja, joita voi tulla GetMap- tai GetFeatureInfo-pyyntöjen vastauksena edellisessä kohdassa lueteltujen koodien lisäksi:

Virhekoodi Selitys
InvalidFormat Palvelu ei tue pyydettyä kuvaformaattia (format)
InvalidSRS Palvelu ei tue pyynnössä ilmoitettujen rasteriaineistojen (layers) projisointia haluttuun koordinaatistoon (srs).
LayerNotDefined Pyydetyt rasteriaineistot (layers) ovat tuntemattomia tässä palvelussa
StyleNotDefined Rasteriaineistoon liittyvä pyydetty värityyli (styles) on tuntematon.
NLSFI:ImageSizeTooLarge Pyydetty kuvakoko (pikseleinä) on liian suuri.