Maastotiedon laatukäsikirjat

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelma luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon eli Kansallisen maastotietokannan.

Laatukäsikirjat ovat osa Kansallisen maastotietokannan laatumallia. Siinä kuvataan laatumittarit, laatuvaatimukset ja laadunvarmistuksen menetelmät. Hankkeessa on julkaistu ilma- ja ortokuvien, laserkeilausaineiston, korkeusmallien sekä maastotietokohteiden laatukäsikirjat.

KMTK-ohjelmassa tuotetut laatukäsikirjat ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.