Maastotiedon laatukäsikirjat

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelma luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon eli Kansallisen maastotietokannan.

Laatukäsikirjat ovat osa Kansallisen maastotietokannan laatumallia. Siinä kuvataan laatumittarit, laatuvaatimukset ja laadunvarmistuksen menetelmät. Hankkeessa on julkaistu Ilma- ja ortokuvien, laserkeilausaineiston ja korkeusmallien laatukäsikirjat.

Maastotietokohteiden laatukäsikirja valmistuu myöhemmin.

KMTK-ohjelmassa tuotetut laatukäsikirjat ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.