Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Nimistö kyselypalvelu (WFS)

Tämä palvelu poistuu käytöstä 31.12.2021. Tämän palvelun tilalle on julkaistu uuden sukupolven rajapinta: Nimistön kyselypalvelu (OGC API Features).

Verkkopalveluiden asiakastuen lähettämillä tunnuksilla pääset palvelun etusivulle osoitteeseen: https://ws.nls.fi/nimisto/. Huom! tällä sivulla tehdyt WFS-pyynnöt palveluun kirjataan normaaleina palvelupyyntöinä asiakaskohtaisessa käytönseurannassa, jota käytetään myös käyttösopimuksen mukaisen laskutuksen perusteena.

Kyselypalveluun kytkeydyttäessä käytetään WFS-asiakassovelluksessa seuraavaa palvelun metatietokuvauksen mukaista osoitetta: https://ws.nls.fi/nimisto/wfs

Palvelusta on haettavissa WFS 1.1.0-standardin mukaisilla kyselyillä palvelun metatietokuvaus ja kohdeluokkien tietomallikuvaus. Metatietokuvauksesta selviää mm. ne palveluosoitteet, joita käytetään kytkemään asiakassovellus rajapintaan. Kytkeytyvän sovelluksen tulee hakea nämä kuvaukset ajantasaisena itse palvelusta.

Alla on linkkeinä staattiset kopiot näiden kyselyiden vastauksista tutustumista varten:

Palvelun metatietokuvaus (GetCapabilities -kysely)

Kohdeluokkien tietomallikuvaus (DescribeFeatureType -kysely ilman typename-parametria)

 • kohdetyyppikohtaiset kuvaukset DescribeFeatureType -kyselyllä käyttäen typename-parametria
 • katso kohdetyyppikohtaiset kuvaukset palvelun esittelystä tuotteiden XML-skeemalinkeistä

Yleiset ohjeet Maanmittauslaitoksen WFS 1.1. käyttöön.

Nimistön kyselypalvelun aineistolähde, Maanmittauslaitoksen nimistörekisteri on Suomen paikannimitietojen ajantasainen tietovarasto, joka muodostuu paikannimirekisteristä ja karttanimirekisteristä. Paikannimirekisteri sisältää nimettyjen paikkojen ja paikannimien tiedot ja karttanimirekisteri paikannimien kartografisen esittämisen tiedot karttatuotteittain. Nimistörekisterin pääaineistolähde on paikannimirekisterissä ylläpidettävä peruskarttanimistö, jota on täydennetty peruskartassa esittämättömillä nimillä. Paikannimien kirjoitusasu on Kotimaisten kielten keskuksen asiantuntijoiden tarkistama.

Nimistörekisterin ja sen rajapintatuotteiden tietomallit rakentuvat paikoista, paikannimistä ja karttanimistä. Paikat ja paikannimet muodostavat paikannimirekisterin ja karttanimet yhdessä paikannimirekisterin tietojen kanssa karttanimirekisterin. Paikalla voi olla yksi tai useita paikannimiä, joista valitut esitetään karttaniminä eri karttatuotteissa. Paikannimirekisteri käsittää noin 800 000 paikkaa ja paikannimeä. Karttanimirekisterissä 1:25 000 on noin 800 000, karttanimirekisterissä 1:50 000 noin 360 000, karttanimirekisterissä 1:100 000 noin 170 000, karttanimirekisterissä 1:250 000 noin 45 000, karttanimirekisterissä 1:500 000 noin 10 500, karttanimirekisterissä 1:1 milj. noin 2500, karttanimirekisterissä 1:2 milj. noin 700, karttanimirekisterissä 1:4,5 milj. noin 250 ja karttanimirekisterissä 1:8 milj. noin 30 karttanimeä.

Paikannimirekisterikyselyjä varten on kaksi WFS-rajapintatuotetta, Paikat ja Paikannimet. Tuotteiden tietosisältö on sama mutta tietorakenne erilainen. Paikat-tuotteen tietoyksikkö on nimetty paikka. Paikan tietoja ovat mm. paikkatyyppi ja sijainti sekä nimi tai nimet ominaisuustietoineen (mm. tarkistettu kirjoitusasu ja kieli).  Paikannimet-tuotteen tietoyksikkö on paikannimi. Paikannimen tietoja ovat mm. tarkistettu kirjoitusasu ja kieli, mahdolliset rinnakkaisnimet sekä kyseisen nimetyn paikan tiedot (mm. paikkatyyppi ja sijainti). Paikat-tuotteessa paikkatyyppirajaus "kunta" tuottaa kuntien lukumäärän tietoyksiköitä eli paikkoja. Paikannimet-tuotteessa sama rajaus tuottaa yhtä monta tietoyksikköä, paikannimeä, kuin kunnilla on nimiä eri kielillä.

Karttanimirekisterikyselyjä varten on yksi WFS-rajapintatuote, Karttanimet. Karttanimet-tuotteen tietoyksikkö on karttanimi. Karttanimen tietoja ovat mm. karttanimiteksti, sen sijoittelu- ja typografiatiedot sekä tärkeimmät kyseisen nimetyn paikan ja paikannimen tiedot. Kysely rajataan aina karttatuotteen perusteella.

Tuotteille yhteiset skeemat

Tuotteiden yhteinen skeema

Koodistojen skeemat:

Paikat

Paikat-rajapintatuote vastaa tietosisällöltään Paikannimet-tuotetta, mutta tuotteiden GML-tietorakenne on erilainen. Paikat-tuotteen juurielementti on Paikka, jolla on vähintään yksi PaikanNimi-alielementti.

Rajapintatuotteen UML-kaaviosssa ja seuraavassa elementtien kuvauksessa on esitetty kyselyn vastaussanoman rakenne ja sisältö.

Tuotteen UML-kaavio
Tuotteen XML-skeema (ajantasainen skeema tulee varmistaa palvelusta)

Paikka-elementin tiedot

paikkaID

 • Paikan pysyvä yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen ykkösellä alkava kokonaisluku

paikkatyyppiKoodi

 • Paikkatyypin eli paikanlajin koodi, noin 60 paikkatyyppiä
 • Koodistoskeema

paikkatyyppiryhmaKoodi

 • Paikkatyyppiryhmän koodi, ryhmiä ovat luontokohteet ja kulttuurikohteet
 • Koodistoskeema

paikkatyyppialaryhmaKoodi

 • Paikkatyyppialaryhmän koodi, alaryhmiä ovat maastokohteet, vesistökohteet, hallintoalueet ja asutuskohteet, muut kulttuurikohteet
 • Koodistoskeema

paikkaSijainti

 • Paikan sijaintipiste, lähellä kohteen keskipistettä ja joen tapauksessa sen suuta olevan pisteen koordinaatit

paikkaKorkeus

 • Paikan sijaintipisteelle korkeusmallista laskettu korkeus merenpinnasta (metriä)

tm35Fin7Koodi

 • TM35-karttalehti, johon paikan sijaintipiste osuu
 • kaikki seitsemän merkkiä 1:5 000 karttalehden (3 x 3 km²) tunnus (esim. V3133A3)
 • kuusi ensimmäistä merkkiä 1:10 000 karttalehden  (6 x 6 km²) tunnus (esim. V3133A)
 • viisi ensimmäistä merkkiä 1:25 000 karttalehden (12 x 24 km²) tunnus (esim. V3133)
 • neljä ensimmäistä merkkiä 1:50 000 karttalehden (24 x 48 km²) tunnus (esim. V313)
 • kolme ensimmäistä merkkiä 1:100 000 karttalehden (48 x 96 km²) tunnus (esim. V31)
 • kaksi ensimmäistä merkkiä 1:200 000 karttalehden (96 x 192 km²) tunnus (esim. V3)

ylj7Koodi

 • Yleislehtijaon karttalehti, johon paikan sijaintipiste osuu
 • kaikki seitsemän merkkiä 1:10 000 karttalehden (5 x 5 km²) tunnus (esim. 314303D)
 • kuusi ensimmäistä merkkiä 1:20 000 karttalehden  (10 x 10 km²) tunnus (esim. 314303)
 • neljä ensimmäistä merkkiä 1:100 000 karttalehden (30 x 40 km²) tunnus (esim. 3143)
 • kolme ensimmäistä merkkiä 1: 200 000 karttalehden (60x 80 km²) tunnus (esim. 314)
 • kaksi ensimmäistä merkkiä 1:400 000 karttalehden (120 x 160 km²) tunnus (esim. 31)

pp6Koodi

 • Pelastuspalvelulehtijaon ruutu, johon paikan sijaintipiste osuu
 • kaikki kuusi merkkiä 10 x 10 km² ruudun tunnus (esim. 21Q4A3)
 • viisi ensimmäistä merkkiä 20 x 20 km² ruudun tunnus (esim. 21Q4A)
 • neljä ensimmäistä merkkiä 40 x 40 km² ruudun tunnus (esim. 21Q4)
 • kolme ensimmäistä merkkiä 80 x 80 km² ruudun tunnus (esim. 21Q)

kuntaKoodi

seutukuntaKoodi

maakuntaKoodi

laaniKoodi

 • Lääni (2009, koodi), johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

suuralueKoodi

mittakaavarelevanssiKoodi

 • Paikan koosta/merkityksestä kertova mittakaavarelevanssi määräytyy pienimittakaavaisimman MML:n valtakunnallisen karttatuotteen mukaan, jossa paikan nimi tai nimet esitetään
 • Koodistoskeema

paikkaLuontiAika

 • Paikka-kohteen tietokantahistorian alkuajankohta

paikkaMuutosAika

 • Paikka-kohteen viimeisimmän tietokantamuutoksen ajankohta

paikkaPoistoAika (ei näy rajapintatuotteessa)

 • Paikka-kohteen tietokannasta poistetuksi merkitsemisen ajankohta (tietoa käytetään paikannimirekisterin muutostietojen toimittamisessa)

PaikanNimi-alielementin tiedot

paikannimiID

 • Paikannimen pysyvä yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen nelosella alkava kokonaisluku

kirjoitusasu

 • Paikannimen merkkisisältö (UTF-8-merkistökoodaus) Kotimaisten kielten keskuksen tarkistamassa muodossa

kieliKoodi

 • Nimen kielen (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) ISO 639-3 -standardin mukainen kolmikirjaiminen koodi
 • Koodistoskeema

kieliVirallisuusKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (virallinen tai epävirallinen kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

kieliEnemmistoKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (enemmistön tai vähemmistön kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

paikannimiLahdeKoodi

paikannimiStatusKoodi

paikannimiLuontiAika

 • Paikannimi-kohteen tietokantahistorian alkuajankohta

paikannimiMuutosAika

 • Paikannimi-kohteen viimeisimmän tietokantamuutoksen ajankohta

paikannimiPoistoAika (ei näy rajapintatuotteessa)

 • Paikannimi-kohteen tietokannasta poistetuksi merkitsemisen ajankohta (tietoa käytetään paikannimirekisterin muutostietojen toimittamisessa)

Paikannimet

Paikannimet-rajapintatuote vastaa tietosisällöltään Paikat-tuotetta, mutta tuotteiden GML-tietorakenne on erilainen. Paikannimet-tuotteen juurielementti on Paikannimi, jolla voi olla yksi tai useampi Rinnakkaisnimi-alielementti.

Rajapintatuotteen UML-kaaviosssa ja elementtien kuvauksessa on esitetty kyselyn vastaussanoman rakenne ja sisältö.

Tuotteen UML-kaavio
Tuotteen XML-skeema (ajantasainen skeema tulee varmistaa palvelusta)

Paikannimi-elementin tiedot

paikkaID

 • Paikan pysyvä yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen ykkösellä alkava kokonaisluku

paikkatyyppiKoodi

 • Paikkatyypin eli paikanlajin koodi, noin 60 paikkatyyppiä
 • Koodistoskeema

paikkatyyppiryhmaKoodi

 • Paikkatyyppiryhmän koodi, ryhmiä ovat luontokohteet ja kulttuurikohteet
 • Koodistoskeema

paikkatyyppialaryhmaKoodi

 • Paikkatyyppialaryhmän koodi, alaryhmiä ovat maastokohteet, vesistökohteet, hallintoalueet ja asutuskohteet, muut kulttuurikohteet
 • Koodistoskeema

paikkaSijainti

 • Paikan sijaintipiste, lähellä kohteen keskipistettä ja joen tapauksessa sen suuta olevan pisteen koordinaatit

paikkaKorkeus

 • Paikan sijaintipisteelle korkeusmallista laskettu korkeus merenpinnasta (metriä)

tm35Fin7Koodi

 • TM35-karttalehti, johon paikan sijaintipiste osuu
 • kaikki seitsemän merkkiä 1:5 000 karttalehden (3 x 3 km²) tunnus (esim. V3133A3)
 • kuusi ensimmäistä merkkiä 1:10 000 karttalehden  (6 x 6 km²) tunnus (esim. V3133A)
 • viisi ensimmäistä merkkiä 1:25 000 karttalehden (12 x 24 km²) tunnus (esim. V3133)
 • neljä ensimmäistä merkkiä 1:50 000 karttalehden (24 x 48 km²) tunnus (esim. V313)
 • kolme ensimmäistä merkkiä 1:100 000 karttalehden (48 x 96 km²) tunnus (esim. V31)
 • kaksi ensimmäistä merkkiä 1:200 000 karttalehden (96 x 192 km²) tunnus (esim. V3)

ylj7Koodi

 • Yleislehtijaon karttalehti, johon paikan sijaintipiste osuu
 • kaikki seitsemän merkkiä 1:10 000 karttalehden (5 x 5 km²) tunnus (esim. 314303D)
 • kuusi ensimmäistä merkkiä 1:20 000 karttalehden  (10 x 10 km²) tunnus (esim. 314303)
 • neljä ensimmäistä merkkiä 1:100 000 karttalehden (30 x 40 km²) tunnus (esim. 3143)
 • kolme ensimmäistä merkkiä 1: 200 000 karttalehden (60x 80 km²) tunnus (esim. 314)
 • kaksi ensimmäistä merkkiä 1:400 000 karttalehden (120 x 160 km²) tunnus (esim. 31)

pp6Koodi

 • Pelastuspalvelulehtijaon ruutu, johon paikan sijaintipiste osuu
 • kaikki kuusi merkkiä 10 x 10 km² ruudun tunnus (esim. 21Q4A3)
 • viisi ensimmäistä merkkiä 20 x 20 km² ruudun tunnus (esim. 21Q4A)
 • neljä ensimmäistä merkkiä 40 x 40 km² ruudun tunnus (esim. 21Q4)
 • kolme ensimmäistä merkkiä 80 x 80 km² ruudun tunnus (esim. 21Q)

kuntaKoodi

seutukuntaKoodi

maakuntaKoodi

laaniKoodi

 • Lääni (2009, koodi), johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

suuralueKoodi

mittakaavarelevanssiKoodi

 • Paikan koosta/merkityksestä kertova mittakaavarelevanssi määräytyy pienimittakaavaisimman MML:n valtakunnallisen karttatuotteen mukaan, jossa paikan nimi tai nimet esitetään
 • Koodistoskeema

paikkaLuontiAika

 • Paikka-kohteen tietokantahistorian alkuajankohta

paikkaMuutosAika

 • Paikka-kohteen viimeisimmän tietokantamuutoksen ajankohta

paikkaPoistoAika (ei näy rajapintatuotteessa)

 • Paikka-kohteen tietokannasta poistetuksi merkitsemisen ajankohta (tietoa käytetään paikannimirekisterin muutostietojen toimittamisessa)

paikannimiID

 • Paikannimen pysyvä yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen nelosella alkava kokonaisluku

kirjoitusasu

 • Paikannimen merkkisisältö (UTF-8-merkistökoodaus) Kotimaisten kielten keskuksen tarkistamassa muodossa

kieliKoodi

 • Nimen kielen (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) ISO 639-3 -standardin mukainen kolmikirjaiminen koodi
 • Koodistoskeema

kieliVirallisuusKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (virallinen tai epävirallinen kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

kieliEnemmistoKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (enemmistön tai vähemmistön kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

paikannimiLahdeKoodi

paikannimiStatusKoodi

paikannimiLuontiAika

 • Paikannimi-kohteen tietokantahistorian alkuajankohta

paikannimiMuutosAika

 • Paikannimi-kohteen viimeisimmän tietokantamuutoksen ajankohta

paikannimiPoistoAika (ei näy rajapintatuotteessa)

 • Paikannimi-kohteen tietokannasta poistetuksi merkitsemisen ajankohta (tietoa käytetään paikannimirekisterin muutostietojen toimittamisessa)

Rinnakkaisnimi-alielementin tiedot

paikannimiID

 • Paikannimen pysyvä yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen nelosella alkava kokonaisluku

kirjoitusasu

 • Paikannimen merkkisisältö (UTF-8-merkistökoodaus) Kotimaisten kielten keskuksen tarkistamassa muodossa

kieliKoodi

 • Nimen kielen (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) ISO 639-3 -standardin mukainen kolmikirjaiminen koodi
 • Koodistoskeema

kieliVirallisuusKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (virallinen tai epävirallinen kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

kieliEnemmistoKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (enemmistön tai vähemmistön kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

paikannimiLahdeKoodi

paikannimiStatusKoodi

paikannimiLuontiAika

 • Paikannimi-kohteen tietokantahistorian alkuajankohta

paikannimiMuutosAika

 • Paikannimi-kohteen viimeisimmän tietokantamuutoksen ajankohta

paikannimiPoistoAika (ei näy rajapintatuotteessa)

 • Paikannimi-kohteen tietokannasta poistetuksi merkitsemisen ajankohta (tietoa käytetään paikannimirekisterin muutostietojen toimittamisessa)

Paikkojen ja paikannimitietojen hakurajaukset

Paikannimirekisterikyselyn voi rajata monin tavoin ja hakuehtoja yhdistellä WFS-standardin asettamissa puitteissa (mm. ja/tai/ei -ehdot). Myös hakutulokset voi rajata vain itselle tarpeellisiin ominaisuustietoihin. Paikannimirekisterin rajapintatuotteiden kuvauksissa on esimerkkejä erilaisista kyselyistä ja rajausten teknisestä toteutuksesta. Rajaustapoja:

 • Paikan nimi tai nimen osa
 • Nimen kieli (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame)
 • Nimen kielen asema paikan sijaintikunnassa (virallinen tai epävirallinen, enemmistön tai vähemmistön kieli)
 • Paikkatyyppi (noin 60 paikanlajia)
 • Paikkatyyppiryhmä tai -alaryhmä (esim. maastokohteet, vesistökohteet; hallinto- ja asutuskohteet, muut kulttuurikohteet)
 • Mittakaavarelevanssi (paikan koko/merkittävyys), esimerkiksi:
  • kaikki paikat ja nimet (ei rajausta, noin 800 000 paikkaa) 
  • paikat ja nimet, jotka esitetään MML:n 1:1 milj. tai pienempimittakaavaisissa kartoissa
  • paikat ja nimet, joita ei esitetä MML:n 1:100 000 tai pienempimittakaavaisissa kartoissa
 • Paikan sisältyminen alueeseen:
  • hallinto-/tilastointialue (kunta, seutukunta, maakunta, lääni, suuralue)
  • karttalehti (TM35-lehtijaon karttalehti, yleislehtijaon karttalehti, pelastuspalveluruutu)
 • Paikan sijainti (hakurajaus ja -tulokset valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä):
  • suorakaide (bounding box)
  • vapaa aluerajaus (polygon)
  • piste + hakusäde
  • murtoviiva + hakuvyöhyke
 • Paikan korkeus
 • Paikan tai paikannimen id (pysyvä yksilöivä tunnus)

Karttanimet

Karttanimet-rajapintatuotteen ainoa elementti on Karttanimi.

Rajapintatuotteen UML-kaaviosssa ja Karttanimi-elementin kuvauksessa on esitetty kyselyn vastaussanoman rakenne ja sisältö.

Tuotteen UML-kaavio
Tuotteen XML-skeema

Karttanimi-elementin tiedot

karttanimiID

 • Karttanimen yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen seitsemällä alkava kokonaisluku

karttanimiTeksti

 • Karttanimitekstin merkkisisältö (UTF-8-merkistökoodaus), joka voi poiketa vastaavasta paikannimestä (esim. isot kirjaimet, nimen jako kahdelle riville)

karttanimiSijainti

 • Karttanimitekstin alkupisteen (vasemman alakulman) koordinaatit ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä

karttanimiXP

 • Karttanimitekstin alkupisteen (vasemman alakulman) pohjoiskoordinaatti alkuperäisen karttatuotteen koordinaattijärjestelmässä (KKJ/YKJ tai KKJ/PKJ)

karttanimiYI

 • Karttanimitekstin alkupisteen (vasemman alakulman) itäkoordinaatti alkuperäisen karttatuotteen koordinaattijärjestelmässä (KKJ/YKJ tai KKJ/PKJ)

karttanimiSuuntaDXP

 • Karttanimitekstin suuntapisteen suhteellinen siirtymä (m) pohjoissuunnassa (jos karttanimiSuuntaDXP=0 ja karttanimiSuuntaDYI=0 kyseessä on suuntaamaton vaakateksti) ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä

karttanimiSuuntaDYI

 • Karttanimitekstin suuntapisteen suhteellinen siirtymä (m) itäsuunnassa (jos karttanimiSuuntaDXP=0 ja karttanimiSuuntaDYI=0 kyseessä on suuntaamaton vaakateksti) ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä

karttanimiTaivutus

 • Käyristettyä karttanimitekstiä ohjaavan murtoviivan kulku (suhteelliset siirtymät (m) karttanimitekstin alkupisteestä: dxp1, dyi1, dxp2, dyi2 jne.)

kirjasintyyppiKoodi

kirjasinkoko

 • Karttanimitekstin kirjasinkoko (graafinen koko yksikkönä mm/100 referenssimittakaavassa). Koko tarkoittaa pienen kirjaimen (esim. ”x”) korkeutta kerrottuna kahdella.

kirjasinvariKoodi

kirjasinKallistuskulma

 • Karttanimitekstin kirjasinten kallistuskulma asteina (0 = pystyteksti)

harvennusLippu

 • Karttanimitekstin harvennus; jos harvennusLippu=1 karttateksti venytetään alkupisteestä siirtymien karttanimiSuuntaDXP ja karttanimiSuuntaDYI osoittamaan suuntapisteeseen
 • Koodistoskeema

mtkLadontaKoodi

 • Karttanimelle Maastotietokannassa tallennettu "ladontakoodi" (koskee vain 1:25 000 karttanimiä)

paikkaID

 • Paikan pysyvä yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen ykkösellä alkava kokonaisluku

paikkatyyppiKoodi

 • Paikkatyypin eli paikanlajin koodi, noin 60 paikkatyyppiä
 • Koodistoskeema

paikkaSijainti

 • Paikan sijaintipiste, lähellä kohteen keskipistettä ja joen tapauksessa sen suuta olevan pisteen koordinaatit

paikkaKorkeus

 • Paikan sijaintipisteelle korkeusmallista laskettu korkeus merenpinnasta (metriä)

paikannimiID

 • Paikannimen pysyvä yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen nelosella alkava kokonaisluku

kirjoitusasu

 • Paikannimen merkkisisältö (UTF-8-merkistökoodaus) Kotimaisten kielten keskuksen tarkistamassa muodossa

kieliKoodi

 • Nimen kielen (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) ISO 639-3 -standardin mukainen kolmikirjaiminen koodi
 • Koodistoskeema

kieliVirallisuusKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (virallinen tai epävirallinen kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

kieliEnemmistoKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (enemmistön tai vähemmistön kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

paikannimiLahdeKoodi

paikannimiStatusKoodi

karttatuoteTunnus

 • MML:n karttatuote (tunnus) josta karttanimi on peräisin
 • Koodistoskeema

mittakaavaluokkaKoodi

koordinaattijarjestelmaKoodi

 • Karttatuotteen alkuperäinen koordinaattijärjestelmä (koodi), jossa koordinaatit karttanimiXP ja karttanimiYI ovat
 • Koodistoskeema

Karttanimitietojen  hakurajaukset

Karttanimirekisterikysely on aina syytä rajata karttatuotteen ja sijainnin avulla. Hakuehtoja voi yhdistellä WFS-standardin puitteissa (mm. ja/tai/ei -ehdot). Myös hakutulokset voi rajata vain itselle tarpeellisiin ominaisuustietoihin. Karttanimirekisterin rajapintatuotteen kuvauksessa on esimerkkejä erilaisista kyselyistä ja rajausten teknisestä toteutuksesta. Rajaustapoja:

 • Karttatuote:
  • Peruskartta 1:25 000 (Karttapaikan mittakaavatason "1:16 000" nimistö)
  • Maastokartta 1:50 000 (Karttapaikan mittakaavatason "1:40 000" nimistö)
  • Maastokartta 1:100 000 (Karttapaikan mittakaavatason "1:80 000" nimistö)
  • Maastokartta 1:250 000 (Karttapaikan mittakaavatason "1:200 000" nimistö)
  • Maastokartta 1:500 000 (Karttapaikan mittakaavatason "1:400 000" nimistö)
  • Yleiskartta 1:1 milj. (Karttapaikan mittakaavatason ”1:800 000” nimistö)
  • Yleiskartta 1:2 milj. (Karttapaikan mittakaavatason ”1:2000 000” nimistö)
  • Yleiskartta 1:4,5 milj. (Karttapaikan mittakaavatason ”1:4000 000” nimistö)
  • Yleiskartta 1:8 milj. (Karttapaikan mittakaavatason ”1:8000 000” nimistö) 
 • Karttanimien sijainti (karttatekstin vasen alakulma, hakurajaus ja -tulokset valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä):
  • suorakaide (bounding box)
  • vapaa aluerajaus (polygon)
 • Erikoistapauksissa myös valikoidut ominaisuustiedot

Paikka-kysely

Kaikkien paikkojen lukumäärä
Hakuehdot täyttävien (tässä esimerkissä ei rajausta) paikka-kohteiden lukumäärä varsinaista hakua suorittamatta.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0" resultType="hits"
  xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
  http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
    <wfs:Query typeName="pnr:Paikka">
    </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Paikat, joiden (eräs) nimi on Ahvenanmaa
Paikan nimen kirjoitusasu hakuehtona. Kysely palauttaa paikkojen kaikki tiedot.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <wfs:GetFeature version="1.1.0"
  xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
  http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
    <wfs:Query typeName="pnr:Paikka">
        <ogc:Filter>
            <ogc:PropertyIsEqualTo>
                <ogc:PropertyName>pnr:nimi/pnr:PaikanNimi/pnr:kirjoitusasu</ogc:PropertyName>
                <ogc:Literal>Ahvenanmaa</ogc:Literal>
            </ogc:PropertyIsEqualTo>
        </ogc:Filter>
    </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Paikka, jonka paikka-id on 10818625 (Inarin kunta)
Paikka-id on paikan pysyvä yksilöivä tunnus, jonka avulla paikka voidaan kytkeä muiden aineistojen paikkatietokohteisiin. Kysely palauttaa paikan kaikki tiedot.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
    xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
    xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
    xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
    http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
        <wfs:Query typeName="pnr:Paikka">
               <ogc:Filter>
                       <ogc:PropertyIsEqualTo>
                               <ogc:PropertyName>pnr:paikkaID</ogc:PropertyName>
                               <ogc:Literal>10818625</ogc:Literal>
                       </ogc:PropertyIsEqualTo>
               </ogc:Filter>
        </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Kaikki kunnat - valikoidut tiedot
Paikkatyyppi hakuehtona. Kysely palauttaa vain paikkojen sijaintipisteen, nimet, ja niiden kielen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
    xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
    xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
    xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
    http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
        <wfs:Query typeName="pnr:Paikka">
        <wfs:PropertyName>pnr:paikkaSijainti</wfs:PropertyName>
        <wfs:PropertyName>pnr:nimi/pnr:PaikanNimi/pnr:kirjoitusasu</wfs:PropertyName>
        <wfs:PropertyName>pnr:nimi/pnr:PaikanNimi/pnr:kieliKoodi</wfs:PropertyName>
               <ogc:Filter>
                       <ogc:Or>
                               <ogc:PropertyIsEqualTo>
                                       <ogc:PropertyName>pnr:paikkatyyppiKoodi</ogc:PropertyName>
                                      <ogc:Literal>540</ogc:Literal>
                               </ogc:PropertyIsEqualTo>
                               <ogc:PropertyIsEqualTo>
                                       <ogc:PropertyName>pnr:paikkatyyppiKoodi</ogc:PropertyName>
                                      <ogc:Literal>550</ogc:Literal>
                               </ogc:PropertyIsEqualTo>
                       </ogc:Or>
               </ogc:Filter>
        </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Määriteltyyn suorakaiteeseen (Hämeenlinna) sisältyvät paikat
Sijaintirajaus ja hakutulokset ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa. Kysely palauttaa paikkojen kaikki tiedot.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
    xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
    xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
    xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
    http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
        <wfs:Query typeName="pnr:Paikka" srsName="EPSG:3067">
               <ogc:Filter>
                       <ogc:BBOX>
                               <ogc:PropertyName>pnr:paikkaSijainti</ogc:PropertyName>
                               <gml:Envelope srsName="EPSG:3067">
                                      <gml:lowerCorner>356000.0 6760000.0</gml:lowerCorner>
                                      <gml:upperCorner>371000.0 6770000.0</gml:upperCorner>
                               </gml:Envelope>
                       </ogc:BBOX>
               </ogc:Filter>
        </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

KKJ:n viitoskaistan eli yleislehtijaon 5-alkuisten karttalehtien alueella olevat paikat
Karttalehtirajaukseen on yleislehtijaon lisäksi käytettävissä TM35-lehtijako ja pelastuspalveluruutujako. Haku kohdistetaan lehtijaon halutulle hierarkiaportaalle wildCard-määrittelyn avulla. Esimerkiksi TM35-rajaus M521* tuottaa paikat 1:50 000 -karttalehden M521 alueelta. Kysely palauttaa paikkojen kaikki tiedot.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
    xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
    xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
    xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
    http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
        <wfs:Query typeName="pnr:Paikka">
               <ogc:Filter>
                       <ogc:PropertyIsLike wildCard="*" singleChar="?" escapeChar="!">
                               <ogc:PropertyName>pnr:ylj7Koodi</ogc:PropertyName>
                               <ogc:Literal>5*</ogc:Literal>
                       </ogc:PropertyIsLike>
               </ogc:Filter>
        </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Virtavedet, joiden sijainti (joen suu) on Inarin kunnan alueella ja joiden nimi esiintyy MML:n 1:100 000 ja sitä pienempimittakaavaisissa karttatuotteissa
Yhdistelmärajaus, jossa kaikkien hakuehtojen tulee toteutua. Hallinto- ja tilastointialuejaoista ovat käytettävissä kunta-, seutukunta-, maakunta-, lääni- sekä suuraluejako, ja rajauksia voi yhdistellä. Mittakaavarelevanssi kertoo paikan koosta ja/tai merkittävyydestä. Mittakaavarelevanssikoodi 8000000 on paikoilla, joiden nimi/nimet on valittu MML:n Yleiskartassa 1:8 milj. esitettäviksi, koodi 4500000 paikoilla, joiden nimet esitetään Yleiskartassa 1:4,5 milj. mutta ei Yleiskartassa 1:8 milj., koodi 2000000 paikoilla, joiden nimet esitetään Yleiskartassa 1:2 milj. mutta ei Yleiskartassa 1:4,5 milj., koodi 1000000 paikoilla, joiden nimet esitetään Yleiskartassa 1:1 milj. mutta ei Yleiskartassa 1:2 milj., koodi 500000 paikoilla, joiden nimet esitetään Maastokartassa 1:500 000 mutta ei Yleiskartassa 1:1 milj., koodi 250000 paikoilla, joiden nimet esitetään Maastokartassa 1:250 000 mutta ei Maastokartassa 1:500 000, koodi 100000 paikoilla, joiden nimet esitetään Maastokartassa 1:100 000 mutta ei Maastokartassa 1:250 000, koodi 50000 paikoilla, joiden nimet esitetään Maastokartassa 1:50 000 mutta ei Maastokartassa 1:100 000 ja koodi 25000 paikoilla, joiden nimet esitetään vain peruskartassa 1:25 000. Jos mittakaavarelevanssikoodi on 0, paikan nimiä ei esitetä MML:n karttatuotteissa. Kysely palauttaa paikkojen kaikki tiedot.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
    xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
    xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
    xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
    http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
        <wfs:Query typeName="pnr:Paikka">
               <ogc:Filter>
                       <ogc:And>
                               <ogc:PropertyIsEqualTo>
                                       <ogc:PropertyName>pnr:paikkatyyppiKoodi</ogc:PropertyName>
                                      <ogc:Literal>420</ogc:Literal>
                               </ogc:PropertyIsEqualTo>
                               <ogc:PropertyIsEqualTo>
                                      <ogc:PropertyName>pnr:kuntaKoodi</ogc:PropertyName>
                                      <ogc:Literal>148</ogc:Literal>
                               </ogc:PropertyIsEqualTo>
                               <ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
                                       <ogc:PropertyName>pnr:mittakaavarelevanssiKoodi</ogc:PropertyName>
                                      <ogc:Literal>100000</ogc:Literal>
                               </ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
                       </ogc:And>
               </ogc:Filter>
        </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Asutuskohteet, jotka ovat sadan kilometrin säteellä Loviisan ydinvoimalasta ja joiden nimi esiintyy MML:n 1:500 000 tai sitä pienempimittakaavaisissa karttatuotteissa - valikoidut tiedot
Hakurajauksena on käytetty paikkatyyppiryhmän Kulttuurikohteet alaryhmää Hallintoalueet ja asutuskohteet. Lisäksi hakua rajaavat mittakaavarelevanssi (ks. edellinen kysely) sekä sijainti; paikka saa olla korkeintaan tietyllä etäisyydellä tunnetusta koordinaattipisteestä. Kysely palauttaa vain paikkojen sijaintipisteen, paikkatyypin ja nimet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
    xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
    xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
    xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
    http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
        <wfs:Query typeName="pnr:Paikka">
        <wfs:PropertyName>pnr:paikkaSijainti</wfs:PropertyName>
        <wfs:PropertyName>pnr:paikkatyyppiKoodi</wfs:PropertyName>
        <wfs:PropertyName>pnr:nimi/pnr:PaikanNimi/pnr:kirjoitusasu</wfs:PropertyName>
               <ogc:Filter>
                       <ogc:And>
                               <ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
                                       <ogc:PropertyName>pnr:mittakaavarelevanssiKoodi</ogc:PropertyName>
                                      <ogc:Literal>500000</ogc:Literal>
                               </ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
                               <ogc:PropertyIsEqualTo>
                                       <ogc:PropertyName>pnr:paikkatyyppialaryhmaKoodi</ogc:PropertyName>
                                      <ogc:Literal>21</ogc:Literal>
                              </ogc:PropertyIsEqualTo>
                               <ogc:DWithin>
                                      <ogc:PropertyName>pnr:paikkaSijainti</ogc:PropertyName>
                                      <gml:Point srsName="EPSG:3067">
                                              <gml:pos>463932.0 6692880.0</gml:pos>
                                      </gml:Point>
                                      <ogc:Distance units="m">100000</ogc:Distance>
                               </ogc:DWithin>
                       </ogc:And>
               </ogc:Filter>
        </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Paikat, joiden koordinaatit ovat kymmenen metrin tarkkuudella Helsingin Erottajan ja Utsjoen tulliaseman välisellä janalla
Käyttökelpoisempi hakuvyöhyke voi perustua erilaisiin murtoviivoihin kuten valtakunnanrajaan, rantaviivaan tai tieviivaan. Kysely palauttaa paikkojen kaikki tiedot.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
    xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
    xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
    xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
    http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
        <wfs:Query typeName="pnr:Paikka">
               <ogc:Filter>
                       <ogc:DWithin>
                               <ogc:PropertyName>pnr:paikkaSijainti</ogc:PropertyName>
                               <gml:LineString srsName="EPSG:3067">
                                      <gml:coordinates>385886.0,6671733.0 501110.0,7755814.0</gml:coordinates>
                               </gml:LineString>
                               <ogc:Distance units="m">10</ogc:Distance>
                       </ogc:DWithin>
               </ogc:Filter>
        </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Paikannimi-kysely

Kaikkien paikannimien lukumäärä
Hakuehdot täyttävien (tässä esimerkissä ei rajausta) paikannimi-kohteiden lukumäärä varsinaista hakua suorittamatta.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0" resultType="hits"
  xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
 <wfs:Query typeName="pnr:Paikannimi"/>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Paikannimi: Ahvenanmaa
Paikannimen kirjoitusasu hakuehtona. Kysely palauttaa paikannimien kaikki tiedot, myös mahdolliset rinnakkaisnimet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
  xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
 <wfs:Query typeName="pnr:Paikannimi">
   <ogc:Filter>
    <ogc:PropertyIsEqualTo>
     <ogc:PropertyName>pnr:kirjoitusasu</ogc:PropertyName>
     <ogc:Literal>Ahvenanmaa</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsEqualTo>
   </ogc:Filter>
 </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Paikannimi, jonka paikannimi-id on 40818687 (”Inari”)
Paikannimi-id on paikannimen pysyvä yksilöivä tunnus. Kysely palauttaa paikannimen kaikki tiedot, myös rinnakkaisnimet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
  xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
 <wfs:Query typeName="pnr:Paikannimi">
  <ogc:Filter>
   <ogc:PropertyIsEqualTo>
    <ogc:PropertyName>pnr:paikannimiID</ogc:PropertyName>
    <ogc:Literal>40818687</ogc:Literal>
   </ogc:PropertyIsEqualTo>
  </ogc:Filter>
 </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Paikan, jonka paikka-id on 10818625 (Inarin kunta), nimet
Paikka-id on paikan pysyvä yksilöivä tunnus, jonka avulla paikka voidaan kytkeä muiden aineistojen paikkatietokohteisiin. Kysely palauttaa paikannimien kaikki tiedot.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
  xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
 <wfs:Query typeName="pnr:Paikannimi">
  <ogc:Filter>
   <ogc:PropertyIsEqualTo>
    <ogc:PropertyName>pnr:paikkaID</ogc:PropertyName>
   <ogc:Literal>10818625</ogc:Literal>
  </ogc:PropertyIsEqualTo>
 </ogc:Filter>
 </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Kylän, kaupunginosan tai kulmakunnan nimet, joissa esiintyy merkkijono "niitty", "niityn", "niittu" tai "niitun"
Esimerkki hakurajausten yhdistelystä. Haku palauttaa kaikki Kylän, kaupunginosan tai kulmakunnan niitty-aiheiset nimet (niittu-muotoa käytetään tietyillä murrealueilla). Genetiivimuotojen huomioon ottaminen edellyttää neljän merkkijonoehdon yhdistelmää. matchCase-määrittelyn perusteella kirjoitusasujen pienet ja isot kirjaimet ovat samanarvoisia. Kysely palauttaa paikannimien kaikki tiedot.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
  xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
 <wfs:Query typeName="pnr:Paikannimi">
  <ogc:Filter>
   <ogc:And>
    <ogc:Or>
     <ogc:PropertyIsLike wildCard="*" singleChar="?" escapeChar="!" matchCase="false">
      <ogc:PropertyName>pnr:kirjoitusasu</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>*niitty*</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsLike>
     <ogc:PropertyIsLike wildCard="*" singleChar="?" escapeChar="!" matchCase="false">
      <ogc:PropertyName>pnr:kirjoitusasu</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>*niityn*</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsLike>
     <ogc:PropertyIsLike wildCard="*" singleChar="?" escapeChar="!" matchCase="false">
      <ogc:PropertyName>pnr:kirjoitusasu</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>*niittu*</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsLike>
     <ogc:PropertyIsLike wildCard="*" singleChar="?" escapeChar="!" matchCase="false">
      <ogc:PropertyName>pnr:kirjoitusasu</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>*niitun*</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsLike>
    </ogc:Or>
    <ogc:PropertyIsEqualTo>
     <ogc:PropertyName>pnr:paikkatyyppiKoodi</ogc:PropertyName>
     <ogc:Literal>560</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsEqualTo>
   </ogc:And>
  </ogc:Filter>
 </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Korkeintaan kolmikirjaimiset ruotsinkieliset paikannimet - valikoidut tiedot
Esimerkki kielirajauksesta. singleChar-määrittely rajaa haun yksi-, kaksi- tai kolmikirjaimisiin nimiin. Kysely palauttaa pelkät nimien kirjoitusasut (ei mahdollisia rinnakkaisnimiä).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
  xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
 <wfs:Query typeName="pnr:Paikannimi">
  <wfs:PropertyName>pnr:kirjoitusasu</wfs:PropertyName>
   <ogc:Filter>
     <ogc:And>
      <ogc:Or>
       <ogc:PropertyIsLike wildCard="*" singleChar="?" escapeChar="!" matchCase="false">
        <ogc:PropertyName>pnr:kirjoitusasu</ogc:PropertyName>
        <ogc:Literal>?</ogc:Literal>
       </ogc:PropertyIsLike>
       <ogc:PropertyIsLike wildCard="*" singleChar="?" escapeChar="!" matchCase="false">
        <ogc:PropertyName>pnr:kirjoitusasu</ogc:PropertyName>
        <ogc:Literal>??</ogc:Literal>
       </ogc:PropertyIsLike>
       <ogc:PropertyIsLike wildCard="*" singleChar="?" escapeChar="!" matchCase="false">
        <ogc:PropertyName>pnr:kirjoitusasu</ogc:PropertyName>
        <ogc:Literal>???</ogc:Literal>
       </ogc:PropertyIsLike>
     </ogc:Or>
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>pnr:kieliKoodi</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>swe</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:And>
  </ogc:Filter>
 </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Kaikki kunnannimet
Esimerkki paikkatyyppirajauksesta. Koska kysely palauttaa kaikki kunnannimet eri kielillä, hakutulosten määrä on kuntien määrää suurempi.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
  xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
 <wfs:Query typeName="pnr:Paikannimi">
  <ogc:Filter>
   <ogc:Or>
    <ogc:PropertyIsEqualTo>
     <ogc:PropertyName>pnr:paikkatyyppiKoodi</ogc:PropertyName>
     <ogc:Literal>540</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsEqualTo>
    <ogc:PropertyIsEqualTo>
     <ogc:PropertyName>pnr:paikkatyyppiKoodi</ogc:PropertyName>
     <ogc:Literal>550</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsEqualTo>
   </ogc:Or>
  </ogc:Filter>
 </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Kunnan virallisten kielten mukaiset kunnannimet
Kielilain mukaan kunta voi olla yksikielinen (ainoa virallinen kieli joko suomi tai ruotsi) tai kaksikielinen (sekä suomi että ruotsi virallisia kieliä). Saamelaiskunnissa saamen kielet ovat kunnan virallisia kieliä. Kysely palauttaa kunnannimet, joiden kieli on kunnan virallinen kieli. Hakutulosten määrä on kuntien määrää suurempi.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
  xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
 <wfs:Query typeName="pnr:Paikannimi">
  <ogc:Filter>
   <ogc:And>
    <ogc:Or>
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>pnr:paikkatyyppiKoodi</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>540</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>pnr:paikkatyyppiKoodi</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>550</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:Or>
    <ogc:PropertyIsEqualTo>
     <ogc:PropertyName>pnr:kieliVirallisuusKoodi</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>1</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
   </ogc:And>
  </ogc:Filter>
</wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Kunnan epävirallisten kielten mukaiset kunnannimet
Vertaa edellinen esimerkki. Haku palauttaa muun muassa nimet Maarianhamina, Tammerfors ja S:t Michel.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
  xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
 <wfs:Query typeName="pnr:Paikannimi">
  <ogc:Filter>
   <ogc:And>
    <ogc:Or>
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>pnr:paikkatyyppiKoodi</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>540</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>pnr:paikkatyyppiKoodi</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>550</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:Or>
    <ogc:PropertyIsEqualTo>
     <ogc:PropertyName>pnr:kieliVirallisuusKoodi</ogc:PropertyName>
     <ogc:Literal>2</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsEqualTo>
   </ogc:And>
  </ogc:Filter>
 </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Kunnannimet, joiden kieli on kunnan virallinen ainoa tai enemmistökieli
Koska kunnalla on kielilain mukaan yksi virallinen enemmistökieli, haku tuottaa yhden nimen kuntaa kohti. Muut nimet ovat hakutuloksissa rinnakkaisniminä.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
  xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
 <wfs:Query typeName="pnr:Paikannimi">
  <ogc:Filter>
   <ogc:And>
    <ogc:Or>
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>pnr:paikkatyyppiKoodi</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>540</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>pnr:paikkatyyppiKoodi</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>550</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:Or>
    <ogc:PropertyIsEqualTo>
     <ogc:PropertyName>pnr:kieliEnemmistoKoodi</ogc:PropertyName>
     <ogc:Literal>1</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsEqualTo>
   </ogc:And>
  </ogc:Filter>
 </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Suomenkieliset paikannimet, joilla on koltansaamenkielinen rinnakkaisnimi
Myös rinnakkaisnimien ominaisuuksia voidaan käyttää hakuehtona. Kysely palauttaa paikannimien kaikki tiedot.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
  xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
 <wfs:Query typeName="pnr:Paikannimi">
  <ogc:Filter>
   <ogc:And>
    <ogc:PropertyIsEqualTo>
     <ogc:PropertyName>pnr:kieliKoodi</ogc:PropertyName>
     <ogc:Literal>fin</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsEqualTo>
    <ogc:PropertyIsEqualTo>
    <ogc:PropertyName>pnr:rinnakkaisnimi/pnr:Rinnakkaisnimi/pnr:kieliKoodi</ogc:PropertyName>
     <ogc:Literal>sms</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsEqualTo>
   </ogc:And>
  </ogc:Filter>
 </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Koltansaamenkieliset paikannimet, joilla on vähintään yksi rinnakkaisnimi
Hakuehtona käytetään Rinnakkaisnimi-alielementin olemassaoloa yleensä. Kysely palauttaa paikannimien kaikki tiedot.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
  xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
 <wfs:Query typeName="pnr:Paikannimi">
  <ogc:Filter>
   <ogc:And>
    <ogc:PropertyIsEqualTo>
     <ogc:PropertyName>pnr:kieliKoodi</ogc:PropertyName>
     <ogc:Literal>sms</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsEqualTo>
    <ogc:Not>
     <ogc:PropertyIsNull> 
      <ogc:PropertyName>pnr:rinnakkaisnimi/pnr:Rinnakkaisnimi/@gml:id</ogc:PropertyName>
     </ogc:PropertyIsNull>
    </ogc:Not>
   </ogc:And>
  </ogc:Filter>
 </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Karttanimi-kysely

MML:n peruskartan 1:25 000 karttanimet TM35-karttalehden M5214G alueella
Esimerkissä sekä sijaintirajaus että hakutulokset ovat ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa. Karttatuotetunnus on aina syytä liittää hakuehdoksi; nykyisiä valtakunnallisia karttatuotteita ovat Peruskartta 1:25 000 (karttatuotetunnus 25), Maastokartta 1:50 000 (tunnus 50), Maastokartta 1:100 000 (tunnus 100), Maastokartta 1:250 000 (tunnus 250), Maastokartta 1:500 000 (tunnus 500), Yleiskartta 1:1 milj. (tunnus 1000), Yleiskartta 1:2 milj. (tunnus 2000), Yleiskartta 1:4,5 milj. (tunnus 4500) ja Yleiskartta 1:8 milj. (tunnus 8000). Haku palauttaa vain karttanimet, joiden karttatekstin vasen alakulma osuu hakuikkunaan, mikä on syytä ottaa huomioon, jotta kaikki halutut karttanimet tulevat mukaan (mahdollinen ikkunan laajennus). Kysely palauttaa karttanimien kaikki tiedot.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
    xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
    xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
    xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
  <wfs:Query typeName="pnr:Karttanimi" srsName="EPSG:3067">
    <ogc:Filter>
      <ogc:And>
        <ogc:PropertyIsEqualTo>
          <ogc:PropertyName>pnr:karttatuoteTunnus</ogc:PropertyName>
          <ogc:Literal>25</ogc:Literal>
        </ogc:PropertyIsEqualTo>
        <ogc:Within>
          <ogc:PropertyName>pnr:karttanimiSijainti</ogc:PropertyName>
          <gml:Polygon srsName="EPSG:3067">
            <gml:outerBoundaryIs>
              <gml:LinearRing>
                <gml:posList>542000.0,6828000.0
                             548000.0,6828000.0
                             548000.0,6822000.0
                             542000.0,6822000.0
                             542000.0,6828000.0</gml:posList>
                </gml:LinearRing>
              </gml:outerBoundaryIs>
          </gml:Polygon>
        </ogc:Within>
      </ogc:And>
    </ogc:Filter>
  </wfs:Query></wfs:GetFeature>

Vastaus

MML:n Maastokartan 1:250 000 karttanimet TM35-karttalehden M521 alueella
Esimerkissä sekä sijaintirajaus että hakutulokset ovat ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa. Karttatuotetunnus on aina syytä liittää hakuehdoksi; nykyisiä valtakunnallisia karttatuotteita ovat Peruskartta 1:25 000 (karttatuotetunnus 25), Maastokartta 1:50 000 (tunnus 50), Maastokartta 1:100 000 (tunnus 100), Maastokartta 1:250 000 (tunnus 250), Maastokartta 1:500 000 (tunnus 500), Yleiskartta 1:1 milj. (tunnus 1000), Yleiskartta 1:2 milj. (tunnus 2000), Yleiskartta 1:4,5 milj. (tunnus 4500) ja Yleiskartta 1:8 milj. (tunnus 8000). Haku palauttaa vain karttanimet, joiden karttatekstin vasen alakulma osuu hakuikkunaan, mikä on syytä ottaa huomioon, jotta kaikki halutut karttanimet tulevat mukaan (mahdollinen ikkunan laajennus). Kysely palauttaa karttanimien kaikki tiedot.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:GetFeature version="1.1.0"
   xmlns:pnr="http://xml.nls.fi/Nimisto/Nimistorekisteri/2009/02"
   xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
   xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
   xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
  <wfs:Query typeName="pnr:Karttanimi">
    <ogc:Filter>
      <ogc:And>
        <ogc:PropertyIsEqualTo>
          <ogc:PropertyName>pnr:karttatuoteTunnus</ogc:PropertyName>
            <ogc:Literal>250</ogc:Literal>
          </ogc:PropertyIsEqualTo>
          <ogc:Within>
            <ogc:PropertyName>pnr:karttanimiSijainti</ogc:PropertyName>
            <gml:Polygon srsName="EPSG:3067">
              <gml:outerBoundaryIs>
                <gml:LinearRing>
                  <gml:posList>500000.0,6834000.0
                                548000.0,6834000.0
                                548000.0,6810000.0
                                500000.0,6810000.0
                                500000.0,6834000.0</gml:posList>
                </gml:LinearRing>
            </gml:outerBoundaryIs>
          </gml:Polygon>
        </ogc:Within>
      </ogc:And>
    </ogc:Filter>
  </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Vastaus

Tietomalliversio vaihtuu kun tuotteiden XML-tietomalleihin tulee muutoksia. Aineistoversio vaihtuu kun koodistojen tietosisältöön tulee muutoksia.

Tietomalliversio 2009/02 (2009/02–, nykyinen versio)

Tuotteiden yhteinen XML-skeema. 

Aineistoversio 2021/01 (2021/01–, nykyinen versio)

Aineisto päivittyy kerran vuorokaudessa.

Hallintoaluetiedot 1.1.2021 mukaiset (Honkajoen kunta (099) yhdistyi Kankaanpään kaupunkiin (214) ja Kyrönmaan seutukunta (151) lakkasi olemasta.)

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2020/01 (2020/01–2021/01)

Aineisto päivittyy kerran vuorokaudessa.

Hallintoaluetiedot 1.1.2020 mukaiset (Valtimon kunta liittyi Nurmeksen kaupunkiin). Ei muita koodistomuutoksia.

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2017/01 (2017/01–2020/01)

Aineisto päivittyy noin viikon välein.

Hallintoaluetiedot 1.1.2017 mukaiset. Hallintoaluetiedot ja koodistot pysyvät ennallaan vuonna 2018.

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2016/01 (2016/01–2017/01)

Aineisto päivittyy noin viikon välein.

Hallintoaluetiedot 1.1.2016 mukaiset.

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2015/05 (2015/05–2016/01)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 22.5.2015

Hallintoaluetiedot 1.1.2015 mukaiset

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2014/02 (2014/02–2015/05)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 1.1.2014

Hallintoaluetiedot 1.1.2014 mukaiset

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2013/02 (2013/02–2014/02)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 31.1.2013

Hallintoaluetiedot 1.1.2013 mukaiset

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2012/02 (2012/02–2013/02)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 1.1.2012
Hallintoaluetiedot 1.1.2012 mukaiset

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2011/02(2011/02–2012/02)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 31.1.2011
Hallintoaluetiedot 1.1.2011 mukaiset

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2010/02 (2010/02–2011/02)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 31.1.2010
Hallintoaluetiedot 1.1.2010 mukaiset

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2009/10 (2009/10–2010/02)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 31.5.2009

Hallintoaluetiedot 1.1.2009 mukaiset

Koodistojen skeemat:

Aineistoversio 2009/02 (2009/02–2009/10)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 30.4.2008

Hallintoaluetiedot 1.1.2008 mukaiset

Koodistojen XML-skeemat