Rakennus- ja osoitetiedon parantaminen

Kunnissa syntyy, kerätään ja ylläpidetään yhteiskuntamme kannalta tärkeimpiä paikkatietoja kuten rakennustietoja ja osoitteita. Maanmittauslaitos tukee kuntia siinä, että tietoa kerätään yhteisten suositusten mukaisesti, ja tarjoaa myös tukea laadun tarkastamiseen. Tavoitteena on muun muassa vähentää tiedon päällekkäistä keräämistä.

Kohti yhteentoimivaa rakennustietoa

Tulevaisuudessa julkishallinnon eri organisaatioiden tuottaman rakennusten ja rakennelmien paikkatietoaineiston tulisi olla yhdenmukaista ja laadukasta koko maassa. Laadukas rakennustieto mahdollistaa erilaisten palveluiden tuottamisen ja tarjoaa edellytykset paremmalle päätöksenteolle. Maanmittauslaitos tukee kuntia rakennustiedon (geometria ja ominaisuustiedot) korjaamisessa muun muassa tarjoamalla VTJ-PRT-analyysin kuntien käyttöön. 

Tutustu tarkemmin rakennustiedon korjaamisen tukeen

Osoitetiedot kuntoon

Maanmittauslaitos edistää osoitetietojen hallintaa ja kehittää uutta valtakunnallista osoitetietojärjestelmää. Osoitetiedot syntyvät ja niitä ylläpidetään pääasiassa kunnissa. Tavoitteena on luoda järjestelmä, josta osoitetiedot koostetaan yhteen ja tarjotaan yhteiskunnan käyttöön laadukkaina ja ajantasaisina. Osoitehaavi-palvelun avulla kokeillaan osoitetietoja tarkentavien sisäänkäynti- ja kulkupistetietojen keräämistä joukkoistamalla.

Lue lisää uuden osoitetietojärjestelmän kehittämisestä

Osoitetietojen laatuanalyysi kunnille

Osoitetietojen puutteet ja virheet aiheuttavat ongelmia monille käyttäjille. Erityisesti hätäkeskuksen sekä ensihoidon, pelastustoimen ja poliisin toiminnan onnistumiselle oikeat osoitetiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kunnat voivat lähettää osoitetietonsa maksuttomaan laatuanalyysiin, jonka tarkoituksena on helpottaa kuntia omien osoitetietojensa tarkastustyössä. Laatuanalyysi etsii puutteet ja mahdolliset virheet osoitetiedoissa. 

Lue lisää laatuanalyysistä