Hyppää pääsisältöön

Kiinteistörekisterikartta

Kiinteistön sijainti esitetään kiinteistörekisterikartalla. Siinä on kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden rajat, rajamerkit ja kiinteistötunnukset. Tuote on avointa aineistoa.

Kiinteistöihin liittyviä muita ominaisuustietoja on kiinteistötietojärjestelmässä.

Käyttötarkoitus:

Kiinteistörekisterikartan tietoja tarvitaan esimerkiksi kiinteistön kaupan yhteydessä ja rakennuslupaa haettaessa sekä silloin, kun selvitetään omia tai toisten kulkuoikeuksia tai kiinteistöjen rajoja, rajamerkkejä ja kiinteistötunnuksia.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Mittakaava
5000
Esitystapa
Vektori
Ylläpitotiedot

Vektori : jatkuva, Rasteri: viikoittain

Historiatiedot

Kiinteistöjen rajat merkitään maastoon rajamerkeillä kiinteistöä muodostettaessa. Rajamerkit osoittavat kiinteistön rajalinjat. Raja voi olla myös luonnollinen selvä maastonkohta, kuten ranta, valtaoja tai tie. Haja-asutusalueilla vuodesta 2005 rajamerkit on kiinteistötoimituksissa määritetty GPS-mittauksilla n. 20 cm tarkkuudella. Sitä aiempien rajamerkkien koordinaatit on määritetty joko kuvamittauksilla ilmakuvilta tai digitoimalla kartoilta. Näiden rajamerkkien tarkkuus vaihtelee yleensä 50 cm ja 4 m välillä, joissain tapauksissa yli 4 m. Rajamerkin tarkkuus ilmenee sen RSK-luvusta.

Taajamissa kiinteistörekisterikartta perustuu pääosin kunnan suurikaavaisiin kaavojen pohjakarttojen aineistoihin, joiden sisältämät kiinteistötiedot on ajantasaistettu.

Kiinteistörekisterikartan sijaintitiedoissa voi olla epätarkkuutta, koska kaikista rajapyykeistä ei ole tarkkoja koordinaatteja. Kiinteistörekisterikarttaa tarkemmin rekisteriyksikön alue selviää toimitusasiakirjoista (saatavilla kiinteistörekisterin ylläpitäjän arkistoista) ja maastosta.

Lisätietoa, selvitys Kiinteistörekisterikartan rajamerkkien sijaintitarkkuudesta http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/old/Nro_112_Kiinteistorekisterikartan_rajamerkkien_sijaintitarkkuus.pdf

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Maanmittauslaitoksella ja kunnilla on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Kiinteistörekisterikarttaan. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.
Jakeluformaatti
XML/GML
Mapinfo MIF/MID
ESRI Shapefile
PNG

Kiinteistörekisterikartta-aineiston käsittelymaksut

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010080
Kiinteistörekisterikartta-aineisto ensimmäinen kunta tai alue - vakio ja räätälöity irrotus
92,02 114,10
77103010083
Kiinteistörekisterikartta-aineisto aineisto seuraava kunta tai alue, räätälöity
57,74 71,60
77103010081
Kiinteistörekisterikartta-aineisto aineisto seuraava kunta, vakioversio
15,73 19,51
77103010082
Kiinteistörekisterikartta-aineisto koko Suomi, vakioversio
525,00 651,00
77103010084
DWG/DXF- muunnos - alue tai kunta
15,73 19,51
77103010088
Asemapiirrosaineiston irrotus yhden kiinteistön alueelta
47,42 58,80
77103010085
Kiinteistötunnukset ensimmäinen kunta ominaisuusrajauksin
92,02 114,10
77103010086
Kiinteistötunnukset seuraava kunta ominaisuusrajauksin
15,73 19,51
77103010087
Kiinteistötunnukset koko Suomi ominaisuusrajauksin
1050,00 1 302,00
77103010100
Räätälöidyt digitaaliset aineistot €/h
92,02 114,10
Ei ole asetusperusteinen