Kiinteistörekisterikartta

Kiinteistön sijainti esitetään kiinteistörekisterikartalla. Siinä on kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden rajat, rajamerkit ja kiinteistötunnukset.

Kiinteistöihin liittyviä ominaisuustietoja on kiinteistötietojärjestelmässä. Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/kiinteistotiedot-ja-niiden-hankinta

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Käyttötarkoitus:

Kiinteistörekisterikartan tietoja tarvitaan esimerkiksi kiinteistön kaupan yhteydessä ja rakennuslupaa haettaessa sekä silloin, kun selvitetään omia tai toisten kulkuoikeuksia tai kiinteistöjen rajoja, rajamerkkejä ja kiinteistötunnuksia.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Mittakaava
5000
Esitystapa
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Tasomainen alueverkko
Ylläpitotiedot

Ylläpidon tiheys. Vektori : jatkuva, Rasteri: viikoittain

Historiatiedot

Kiinteistöjen rajat merkitään maastoon rajamerkeillä kiinteistöä muodostettaessa. Rajamerkit osoittavat kiinteistön rajalinjat. Raja voi olla myös luonnollinen selvä maastonkohta, kuten ranta, valtaoja tai tie. Haja-asutusalueilla vuodesta 2005 rajamerkit on kiinteistötoimituksissa määritetty GPS-mittauksilla n. 20 cm tarkkuudella. Sitä aiempien rajamerkkien koordinaatit on määritetty joko kuvamittauksilla ilmakuvilta tai digitoimalla kartoilta. Näiden rajamerkkien tarkkuus vaihtelee yleensä 50 cm ja 4 m välillä, joissain tapauksissa yli 4 m. Rajamerkin tarkkuus ilmenee sen RSK-luvusta.

Taajamissa kiinteistörekisterikartta perustuu pääosin kunnan suurikaavaisiin kaavojen pohjakarttojen aineistoihin, joiden sisältämät kiinteistötiedot on ajantasaistettu.

Kiinteistörekisterikartan sijaintitiedoissa voi olla epätarkkuutta, koska kaikista rajapyykeistä ei ole tarkkoja koordinaatteja. Kiinteistörekisterikarttaa tarkemmin rekisteriyksikön alue selviää toimitusasiakirjoista (saatavilla kiinteistörekisterin ylläpitäjän arkistoista) ja maastosta.

Lisätietoa, selvitys Kiinteistörekisterikartan rajamerkkien sijaintitarkkuudesta http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/old/Nro_112_Kiinteistorekisterikartan_rajamerkkien_sijaintitarkkuus.pdf

Sääntöjenmukaisuus
Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08

.

Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi.

Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Kiinteistörekisterikartan voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu kuntajaon perusteella tai vapaalla rajauksella. Tiedostoina toimitettava aineisto on karttalehdittäin, joissa kohteet ovat kokonaisina. Nämä tiedostot päivittyvät viikoittain muutoksilla ja niille on saatavissa myös muutostietopalvelua.

Kiinteistörekisterikartta on saatavissa myös Kiinteistötietojen kyselypalvelusta (WFS) http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/kiinteistotietojen-rajapintapalvelut/kiinteistotietojen. Palvelu tarjoaa ajantasaiset tiedot ja myös tietoja sijainnillisista käyttöoikeusyksiköistä.

Kiinteistörekisterikarttarasteri on saatavissa myös Karttakuvapalvelusta (WMS), lisätietoa http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-1 ja Karttakuvapalvelusta (WMTS), lisätietoa http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-1

Rajoitukset

Maanmittauslaitoksella ja kunnilla on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Kiinteistörekisterikarttaan. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Jakeluformaatti
XML/GML
Mapinfo MIF/MID
ESRI Shapefile
PNG

Kiinteistörekisterikartta-aineiston käsittelymaksut

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT    
Vakioversio    
- Ensimmäinen kunta 85,00 105,40
- Seuraavat kunnat 15,00 18,60
- Koko Suomi 500,00 620,00
Räätälöity irrotus    
- Ensimmäinen kunta tai alue 85,00 105,40
- Seuraavat kunnat tai alueet 55,00 68,20
     
DWG/DXF-muunnos/lisähinta (rajat ja tunnukset):    
- Alue tai kunta 15,00 18,60
     
KIINTEISTÖTUNNUKSET:    
- Ensimmäinen kunta ominaisuusrajauksin 85,00 105,40
- Seuraavat kunnat ominaisuusrajauksin 15,00 18,60
- Koko Suomi ominaisuusrajauksin 1 000,00 1 240,00
Ei ole asetusperusteinen