Kiinteistörekisterikartta

Kiinteistön sijainti esitetään kiinteistörekisterikartalla. Siinä on kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden rajat, rajamerkit ja kiinteistötunnukset.

Kiinteistöihin liittyviä ominaisuustietoja on kiinteistötietojärjestelmässä. Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/kiinteistotiedot-ja-niiden-hankinta

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Käyttötarkoitus:

Kiinteistörekisterikartan tietoja tarvitaan esimerkiksi kiinteistön kaupan yhteydessä ja rakennuslupaa haettaessa sekä silloin, kun selvitetään omia tai toisten kulkuoikeuksia tai kiinteistöjen rajoja, rajamerkkejä ja kiinteistötunnuksia.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Mittakaava
5000
Esitystapa
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Tasomainen alueverkko
Ylläpitotiedot

Ylläpidon tiheys. Vektori : jatkuva, Rasteri: viikoittain

Historiatiedot

Kiinteistöjen rajat merkitään maastoon rajamerkeillä kiinteistöä muodostettaessa. Rajamerkit osoittavat kiinteistön rajalinjat. Raja voi olla myös luonnollinen selvä maastonkohta, kuten ranta, valtaoja tai tie. Haja-asutusalueilla vuodesta 2005 rajamerkit on kiinteistötoimituksissa määritetty GPS-mittauksilla n. 20 cm tarkkuudella. Sitä aiempien rajamerkkien koordinaatit on määritetty joko kuvamittauksilla ilmakuvilta tai digitoimalla kartoilta. Näiden rajamerkkien tarkkuus vaihtelee yleensä 50 cm ja 4 m välillä, joissain tapauksissa yli 4 m. Rajamerkin tarkkuus ilmenee sen RSK-luvusta.

Taajamissa kiinteistörekisterikartta perustuu pääosin kunnan suurikaavaisiin kaavojen pohjakarttojen aineistoihin, joiden sisältämät kiinteistötiedot on ajantasaistettu.

Kiinteistörekisterikartan sijaintitiedoissa voi olla epätarkkuutta, koska kaikista rajapyykeistä ei ole tarkkoja koordinaatteja. Kiinteistörekisterikarttaa tarkemmin rekisteriyksikön alue selviää toimitusasiakirjoista (saatavilla kiinteistörekisterin ylläpitäjän arkistoista) ja maastosta.

Lisätietoa, selvitys Kiinteistörekisterikartan rajamerkkien sijaintitarkkuudesta http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/old/Nro_112_Kiinteistorekisterikartan_rajamerkkien_sijaintitarkkuus.pdf

Sääntöjenmukaisuus
Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08

Aineisto on INSPIRE-tietotuotemäärittelyn mukainen

Tuote on määrittelyiden mukainen.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Rajoitukset

julkista saatavuutta ei ole rajoitettu

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Jakeluformaatti
XML/GML
Mapinfo MIF/MID
ESRI Shapefile
PNG

Kiinteistörekisterikartta-aineiston käsittelymaksut

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010080
KRK aineisto ensimmäinen kunta - vakio ja räätälöity irrotus
89,27 110,70
77103010081
KRK aineisto seuraavat kunnat, vakio
15,73 19,50
77103010082
KRK aineisto koko Suomi, vakio
525,00 651,00
77103010083
KRK aineisto seuraavat kunnat, räätälöity
57,74 71,60
77103010084
DWG/DFX- muunnos - alue tai kunta
15,73 19,50
77103010085
Kiinteistötunnukset ensimmäinen kunta ominaisuusrajauksin
89,27 110,70
77103010086
Kiinteistötunnukset seuraavat kunnat ominaisuusrajauksin
15,73 19,50
77103010087
Kiinteistötunnukset koko Suomi ominaisuusrajauksin
1050,00 1 302,00
Ei ole asetusperusteinen