Metatietojen laaduntarkistus 2020

INSPIRE-sihteeristö tekee INSPIRE-aineistojen ja palvelujen metatiedoille laaduntarkistuksen vuoden 2020 aikana. Laaduntarkistuksessa INSPIRE-sihteeristö varmistaa, että metatiedot ovat ajan tasalla ja riittävän laadukkaita ja noudattavat päivitettyjä INSPIRE-vaatimuksia. Laaduntarkistuksen jälkeen paikkatiedot löytyvät helpommin tiedonhakupalveluista ja toisaalta INSPIRE-seurantatulokset paranevat.

INSPIRE-vaatimukset edellyttävät päivityksiä metatietoihin

Euroopan komissio päivitti vuonna 2017 teknisen ohjeen (versio 2.0.1) metatietojen laatimiseksi. Esimerkiksi käyttö- ja saatavuusrajoitteet ilmoitetaan uudella tavalla. Siksi metatietoihin on tehtävä joitakin muutoksia. JHS 158-suosituksen "Paikkatiedon metatiedot" liite 4 on päivitetty vastaamaan nykyistä teknistä ohjetta.

Metatiedot vaikuttavat nykyään suoraan INSPIRE-seurannan tuloksiin, kun elokuussa 2019 seurantatietojen keruutapa muuttui. Seuranta on automatisoitu ja perustuu Suomen osalta Paikkatietohakemistosta kerättyihin metatietoihin. Alhaiset läpäisyprosentit johtuvat pitkälti uudesta seurantatietojen keruutavasta sekä puutteista rajapintapalveluiden ja metatietojen välisissä linkityksissä. Siksi nyt on tärkeää laittaa metatiedot kuntoon.

Tarkistukset tehdään kesän ja syksyn aikana

INSPIRE-sihteeristö tarkistaa INSPIRE-aineistojen ja -palvelujen metatiedot kesän ja syksyn aikana. Tarkistuksen jälkeen sihteeristö tekee metatiedoille automaattiset korjaukset niiltä osin kuin mahdollista ja lähettää tiedontuottajille raportin lopuista virheistä toimintaohjeineen. Tavoitteena on, että kaikki olisi kunnossa 15.12.2020, kun seurantatiedot kerätään seuraavan kerran.

INSPIRE-sihteeristö käy ensin läpi aineistojen metatiedot, ja myöhemmin syksyllä palvelujen metatiedot, jokaisen INSPIRE-tiedontuottajan kanssa. Ensimmäisenä ovat vuorossa ne valtakunnalliset INSPIRE-tiedontuottajat, joilla on useita INSPIRE-aineistoja. Syksyllä ovat vuorossa valtakunnalliset tiedontuottajat, joilla on vain muutama INSPIRE-aineisto, maakunnat ja kunnat. Lopuksi INSPIRE-sihteeristö käy vielä läpi palvelujen metatiedot.

Tiedontuottajat voivat odottaa rauhassa INSPIRE-sihteeristön yhteydenottoa.

Sihteeristö ja tiedontuottaja tekevät korjaukset yhdessä

Jokainen tiedontuottaja osallistuu vuorollaan metatietojen laaduntarkistukseen yhdessä INSPIRE-sihteeristön kanssa:

 1. Sihteeristö validoi ja tekee automaattiset korjaukset.

  Sihteeristö validoi organisaationne INSPIRE-metatiedot ja tekee niihin automaattiset korjaukset. Tämän jälkeen INSPIRE-sihteeristö validoi metatiedot uudelleen.
 2. Sihteeristö laatii raportin jäljellä olevista virheistä.

  Sihteeristö laatii validoinnin tulosten perusteella raportin tiedontuottajan INSPIRE-metatietojen tilanteesta ja lähettää sen tiedontuottajalle.

  Raportissa on kolme osaa:

  Lista INSPIRE-tiedontuottajan aineistoista: 
  Tiedontuottaja tarkistaa, kuuluvatko kaikki listalla olevat INSPIRE-direktiivin piiriin, ja puuttuuko listalta joku INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluva. Jos aineisto tai palvelu ei kuulu INSPIRE:n piiriin, tiedontuottaja lisää sille avainsanan "Ei-Inspire". Jos aineisto tai palvelu puuttuu listalta, tiedontuottaja tarkistaa, että sille on laadittu metatiedot, metatiedot on julkaistu Paikkatietohakemistossa ja metatiedoissa ei ole avainsanaa "Ei-Inspire".

  Lista automaattisista korjauksista:
  INSPIRE-sihteeristö kertoo tiedontuottajalle, mitä virheitä INSPIRE-sihteeristö on automaattisesti korjannut tiedontuottajan INSPIRE-metatiedoisssa ja miten korjaus on tehty. 

  Lista jäljellä olevista virheistä ja täydennystarpeista:
  INSPIRE-sihteeristö kertoo tiedontuottajan metatiedoissa jäljellä olevista virheistä, miten tiedontuottajan tulee korjata ne. Lisäksi INSPIRE-sihteeristö antaa suosituksia metatiedon laadun ja käytettävyyden parantamiseksi. Esimerkiksi aineistojen metatietoihin olisi liitettävä linkki katselu- ja latauspalveluihin, joissa aineisto on käytettävissä.
 3. Tiedontuottaja tekee vaadittavat korjaukset.

  Tiedontuottaja tekee raportin perusteella tarvittavat korjaukset ja täydennykset. Tavoitteena on, että korjaukset ja täydennykset ovat valmiita seuraavan viikon aikana. Tarvittaessa tiedontuottaja voi ottaa yhteyttä metatieto@maanmittauslaitos.fi pyytääkseen lisäaikaa tai apua. Tiedontuottaja voi myös pyytää INSPIRE-sihteeristöä palaverin, jossa ratkomme ongelmia yhdessä. Tiedontuottaja ilmoittaa korjausten valmistumisesta INSPIRE-sihteeristölle.
 4. Sihteeristö tarkistaa korjaukset.

  Lopuksi INSPIRE-sihteeristö validoi metatiedot vielä kerran, ja ottaa yhteyttä tiedontuottajaan, jos metatietoihin tarvitsee tehdä vielä korjauksia.

Yleisiä ohjeita metatietojen laatimiseen ja korjaamiseen

Metatietojen laatiminen

Paikkatietojen yhteentoimivuus -sivuilla on kerrottu, mitä metatiedot ovat, ja lyhyesti vaiheittain, miten metatiedot laaditaan.

Paikkatietohakemisto

Suosittelemme laatimaan metatiedot Paikkatietohakemistossa. Paikkatietohakemiston käyttöohjeessa on kerrottu tarkasti, miten metatiedot laaditaan aineistoille ja palveluille.

Paikkatietohakemistossa voit myös validoida metatiedot. Käyttöohjeessa on kuvattu, miten validointi tehdään ja miten validointiraportista löytyvät virheet korjataan.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tarkistuskierroksesta, aikataulusta tai raportista, ota yhteyttä sähköpostitse metatieto@maanmittauslaitos.fi. Vastaamme mielellämme myös muihin metatietoon tai Paikkatietohakemistoon liittyviin kysymyksiin ja palautteisiin.