Paikkatietojen yhteiskäyttöä ohjaava toiminta

Ohjaava toiminta syventää paikkatietojen yhteiskäyttöä ja INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa. Lisäksi se tarjoaa työkaluja paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseksi.

Kansallinen yhteistyö

Paikkatietoasiain neuvottelukunta
Paikkatietoasiain neuvottelukunta seuraa paikkatietoinfrastruktuurin kehitystä ja ohjaa INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa.

Kansallinen paikkatietostrategia
Kansallisen paikkatietostrategian 2018 "Päätöksen paikka" tavoitteena on avoin yhteiskunta, joka hyödyntää paikkatietoja päätöksenteossa.

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri
Paikkatiedon viitearkkitehtuuri määrittelee kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin. Tavoitteena on paikkatietojen yhteentoimivuus.

INSPIRE

Kansainvälinen INSPIRE-yhteistyö
INSPIRE-direktiiviä kehitetään eurooppalaisena yhteistyönä MIG-työryhmissä. Tutustu työhön ja ilmoittaudu mukaan.

INSPIRE-toimeenpanosuunnitelma
INSPIRE-toimenpidesuunnitelma on työkalu INSPIRE-direktiivin toimeenpanon puutteiden korjaamiseksi Suomessa ajanjaksolla 15.9.2016–31.12.2020.

Työkaluja yhteiskäytön edistämiseksi

Standardit ja suositukset
Paikkatietoalan standardit ja suositukset määrittelevät, miten paikkatietoaineistot ja -palvelut tulisi toteuttaa. Sivulla on listattuna alan keskeisimmät JHS-suositukset, ISO-standardit ja OGC-standardit.

Sanastot
Paikkatietoalan sanastoihin on koottu alan keskeisimmät termit ja käsitteet. Keskeisin sanasto on Geoinformatiikan sanasto.

Paikkatietoikkuna

Kansallisesta paikkatietoportaalista löydät yli 1200 karttatasoa yli 50 organisaatiolta.

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/

Positio-lehti

Lehti kaikille paikkatiedosta kiinnostuneille painettuna ja verkossa.

www.maanmittauslaitos.fi/positio