INSPIRE-toimenpidesuunnitelma

INSPIRE-toimenpidesuunnitelma on työkalu INSPIRE-direktiivin toimeenpanon puutteiden korjaamiseksi Suomessa ajanjaksolla 15.9.2016–31.12.2020. Toimenpidesuunnitelma sisältää kuvauksen toimeenpanon lähtökohdista ja nykytilasta sekä havaittujen puutteiden korjaamiseksi tähtäävät toimenpiteet.

Suunnitelman taustalla on Euroopan komission havaitsemat puutteet jäsenmaiden INSPIRE-toimeenpanossa, minkä seurauksena komissio kutsui kaikki jäsenmaat kahdenvälisiin tapaamisiin keskustelemaan toimeenpanon haasteista. Suomen, Ruotsin ja Tanskan osalta tapaaminen järjestettiin Brysselissä 25.4.2016. Tapaamisten tuloksena kaikkia jäsenmaita pyydettiin toimittamaan komissiolle INSPIRE-toimenpidesuunnitelma annettuun määräaikaan mennessä. Suomen osalta määräaika oli 15.9.2016, jolloin toimenpidesuunnitelma jätettiin ehdollisena. Paikkatietoasiain neuvottelukunnan vahvistama tiivistelmä toimitettiin komissiolle 16.3.2017. 

Suunnitelma on laadittu INSPIRE-sihteeristön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen yhteistyönä. Ahvenanmaan viranomaisia koskevat toimeenpanon tilan kuvaukset ja toimenpiteet on kirjattu ruotsin kielellä.

Alla on kuvattu tarkemmin Suomen toimenpidesuunnitelman sisältö ja aikataulu, sekä miten suunnitelman toimeenpanoa seurataan. Muiden jäsenmaiden toimenpidesuunnitelmiin voi tutustua Euroopan komission ylläpitämien INSPIRE-sivujen kautta.

Toimenpiteet ja aikataulu

INSPIRE-toimenpidesuunnitelma yksilöi yhteensä 15 toimenpidettä toimeenpanon puutteiden korjaamiseksi. Toimenpiteet on esitetty taulukkomuodossa, jotka sisältävät toimenpiteen kuvauksen lisäksi vastuutahot sekä tavoiteaikataulun. Alla on lueteltu toimenpiteet osa-alueittain:

Paikkatietoaineistoja- ja palveluja koskevat toimenpiteet:

 • P1. Puuttuvien ympäristöraportointiaineistojen tunnistaminen ja tuominen osaksi paikkatietoinfrastruktuuria
 • P2. Komplettera med de geodatamängder som saknas för Ålands del
 • P3. Harmonisoitujen INSPIRE-tietotuotteiden toteuttamisen edistäminen
 • P4. Kansallisen paikkatietopalveluluettelon kerääminen
 • P5. Luettelopalvelun tuotantoversion toteuttaminen ja käyttöönotto
 • P6. Tehostetun tuen ja koulutuksen tarjoaminen paikkatietoaineistoja ja -palveluita koskevien velvoitteiden toteuttamiseen

Metatietoja koskevat toimenpiteet:

 • M1. Kansallisen hakupalvelun päivitys
 • M2. Tehostetun tuen ja koulutuksen tarjoaminen metatietojen laatimiseen
 • M3. Kuntien INSPIRE-toimeenpanon puutteiden tehostettu korjaaminen metatietojen osalta
 • M4. Paikkatietopalveluita koskevien metatietokuvausten laatiminen

Verkkopalveluja koskevat toimenpiteet:

 • V1. Tehostetun tuen ja koulutuksen tarjoaminen verkkopalveluita koskevien velvoitteiden toteuttamiseen
 • V2. INSPIRE-verkkopalveluiden yhteentoimivuuden ja laadun tehostettu valvonta
 • V3. INSPIRE-verkkopalveluja koskevien puutteiden korjaaminen

Horisontaaliset toimenpiteet:

 • H1. Päättäjien sitouttaminen
 • H2. Förbättrad geodatasamverkan lokalt på Åland

 

INSPIRE-toimenpidesuunnitelman tiekartta
INSPIRE-toimenpidesuunnitelman tiekartta

Toimeenpano

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt huhtikuussa 2017 kaikille velvoitetuille viranomaisille virallisen kirjeen INSPIRE-toimenpidesuunnitelman toimeenpanon käynnistämiseksi. Paikkatietoasiain neuvottelukunta seuraa toimeenpanosuunnitelmien täytäntöönpanoa.

Lisätietoa ja ohjeistusta saat INSPIRE-sihteeristöltä.