Kansainvälinen INSPIRE-yhteistyö

INSPIRE-direktiiviä kehitetään eurooppalaisena yhteistyönä. Eri jäsenmaiden asiantuntijoista koostuva MIG-ryhmä ylläpitää ja kehittää direktiiviä edelleen. Se myös jakaa tietoa ja kokemuksia direktiivin toimeenpanosta.

MIG

MIG (Maintenance and Implementation Group) on Euroopan komissioon vuonna 2013 perustettu yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on päivittää INSPIRE-direktiiviin liittyviä teknisiä ohjeita, kerätä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä direktiivin toimeenpanosta, välittää tietoa jäsenmaiden paikkatiedoista vastaaville organisaatioille sekä käsitellä strategisen tason kysymyksiä. MIG-ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.

Suomen edustajat MIG-ryhmässä ovat Antti Vertanen ja Mari Laakso Maa- ja metsätalousministeriöstä sekä Lena Hallin-Pihlatie, Panu Muhli ja Jari Reini Maanmittauslaitokselta.

MIG-ryhmä on osa eurooppalaista MIF (INSPIRE Maintenance and Implementation Framework) -viitekehystä. Tavoitteena on kehittää INSPIRE-direktiiviä, vastata toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä ja jakaa kokemuksia toimeenpanosta.

MIG-T

MIG-T (MIG technical group) alaryhmä käsittelee INSPIRE-direktiivin ylläpitoon ja toimeenpanoon liittyviä teknisiä kysymyksiä sekä valmistelee ja päivittää säännöllisesti työohjelmaa, jonka MIG hyväksyy. MIG-T -ryhmä kokoustaa muutaman kerran vuodessa.

MIG-T -ryhmässä on useita työpaketteja, joita valmistellaan eri jäsenmaiden asiantuntijoista koostuvista työryhmissä. Käynnissä olevat työryhmät sekä työpaketit löytyvät MIG-T:n sivuilta.

Suomen edustajat MIG-T-ryhmässä ovat Lena Hallin-Pihlatie, Kai Koistinen, Panu Muhli ja Jari Reini Maanmittauslaitokselta.

Pool of Experts

MIG-työryhmiin asiantuntijat valitaan Euroopan komission ylläpitämästä asiantuntijapoolista (Pool of Experts). Pooli on avoin kaikille ja ilmoittautumiselle ei ole määritelty takarajaa. Ilmoittautumisen yhteydessä asiantuntijoilta kerätään englanninkieliset ansioluettelot, joiden perusteella asiantuntijat valitaan työryhmiin.

Suomalaisia paikkatietoalan asiantuntijoita kannustetaan ilmoittautumaan aktiivisesti mukaan asiantuntijapooliin. Osallistuminen voi tarjota erinomaisen mahdollisuuden osallistua INSPIRE:n kehittämiseen. Ilmoittautuminen ei sido poolin jäsentä osallistumaan projekteihin, vaan osallistumisesta voi kukin päättää projektiehdotusten ja oman työtilanteensa mukaan.