Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta on kansallinen koordinaatioelin, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehitystä ja koordinoida INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa. Alla on kuvattu tarkemmin neuvottelukunnan tehtävät ja kokoonpano. Sivun lopussa on neuvottelukunnan kokousmateriaalit.

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laajennetun sihteeristön tiedot ja kokousmateriaalit on koottu omalle sivulleen.

Tehtävät

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtävät on määritelty asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009):

 • Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin yleisen kehittymisen seuranta
 • Laissa paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) määriteltyjen toimenpiteiden toteutumisen seuranta Maanmittauslaitoksen vuosittain valmistelemien seurantaraporttien perusteella
 • Euroopan komission valmistelemien paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kannanottojen ja esitysten käsittely
 • Paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kansallisten soveltamisohjeiden käsittely
 • Yleisten verkkopalveluiden käyttöön liittyvien ehtojen ja rajoitusten käsittely
 • Aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen paikkatietoalan kehittämistä koskevista asioista

Jäsenet

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan uusi kolmivuotinen toimikausi (5.11.2019 - 4.11.2022) käynnistyi valtioneuvoston asettamispäätöksellä 5.11.2019.

Puheenjohtaja

 • Laakso Mari, johtava paikkatietoasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö

Muut jäsenet

 • Dag Ari-Pekka, johtava asiantuntija, sisäministeriö
 • Grönholm Marko, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä
 • Henriksson Anu, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Härkönen Saku, erityisasiantuntija,  ympäristöministeriö
 • Kahra Antti, erikoisasiantuntija, Geologian tutkimuskeskus
 • Lotsari Eliisa, dosentti, Itä-Suomen yliopisto, puheenjohtaja, FIUGINET
 • Marttila Anna-Maija, tietoasiantuntija, valtiovarainministeriö
 • Metsälä Mirja, kartastopäällikkö, Espoon kaupunki, Kuntaliiton nimeämä
 • Mäntyniemi Maaria, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö
 • Pesu Matti, yksikön päällikkö, Väylävirasto
 • Piela Pasi, kehittämispäällikkö,  Tilastokeskus
 • Piirainen Pete, neuvotteleva virkamies, puolutusministeriö
 • Riihisaari Tarja, yksikön päällikkö, Ilmatieteen laitos
 • Sarkola Pekka, puheenjohtaja, OSGeo Suomi ry, ProGIS ry
 • Teiniranta Riitta, kehittämispäällikkö, Suomen ympäristökeskus
 • Valojärvi Laura, toimitusjohtaja, Esri Fnland Oy, FLIC

Pysyvä asiantuntija:

 • Tuokko Jurkka, johtaja, Maanmittauslaitos

Neuvottelukunnan sihteeristön tehtävistä huolehtii paikkatietoinfrastruktuurista annetun asetuksen (725/2009) perusteella Maanmittauslaitos.

2019

Kokousmuistio (pdf) 27.9.2019
Kokousmuistio (pdf) 6.5.2019
Kokousmuistio (pdf) 8.3.2019

2018

Kokousmuistio (pdf) 23.11.2018
Kokousmuistio (pdf) 27.9.2018
Kokousmuistio (pdf) 14.6.2018
Kokousmuistio (pdf) 19.4.2018
Kokousmuistio (pdf) 8.2.2018

2017

Kokousmuistio (pdf) 30.11.2017
Kokousmuistio (pdf) 2.10.2017
Kokousmuistio (pdf) 17.8.2017
Kokousmuistio (pdf) 6.6.2017 
Kokousmuistio (pdf) 27.4.2017 
Kokousmuistio (pdf) 1.2.2017 

2016

Kokousmuistio (pdf) 14.11.2016 
Kokousmuistio (pdf) 28.4.2016 

2015

Kokousmuistio (pdf) 16.12.2015 
Kokousmuistio (pdf) 28.9.2015 
Kokousmuistio (pdf) 5.6.2015 
Kokousmuistio (pdf) 17.3.2015 

2014

Kokousmuistio (pdf) 12.12.2014 
Kokousmuistio (pdf) 1.10.2014 
Kokousmuistio (pdf) 13.5.2014 
Kokousmuistio (pdf) 6.2.2014 

2013

Kokousmuistio (pdf) 4.12.2013 
Kokousmuistio (pdf) 27.9.2013
Kokousmuistio (pdf) 13.6.2013 
Kokousmuistio (pdf) 14.5.2013 

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön inspire (at) maanmittauslaitos.fi.