Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta on kansallinen koordinaatioelin, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehitystä ja koordinoida INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa. Alla on kuvattu tarkemmin neuvottelukunnan tehtävät ja kokoonpano. Sivun lopussa on neuvottelukunnan kokousmateriaalit.

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laajennetun sihteeristön tiedot ja kokousmateriaalit on koottu omalle sivulleen.

Tehtävät

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtävät on määritelty asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009):

 • Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin yleisen kehittymisen seuranta
 • Laissa paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) määriteltyjen toimenpiteiden toteutumisen seuranta Maanmittauslaitoksen vuosittain valmistelemien seurantaraporttien perusteella
 • Euroopan komission valmistelemien paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kannanottojen ja esitysten käsittely
 • Paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kansallisten soveltamisohjeiden käsittely
 • Yleisten verkkopalveluiden käyttöön liittyvien ehtojen ja rajoitusten käsittely
 • Aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen paikkatietoalan kehittämistä koskevista asioista

Jäsenet

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan uusi kolmivuotinen toimikausi (10.10.2016-9.10.2019) käynnistyi valtioneuvoston asettamispäätöksellä 6.10.2016.

Puheenjohtaja

 • tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö

Muut jäsenet

 • johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag, sisäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Aulikki Pakanen, puolustusministeriö
 • neuvotteleva virkamies Ritta Autere, valtiovarainministeriö
 • kansainvälisten asioiden neuvos Antti Paasilehto, liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Saku Härkönen, ympäristöministeriö
 • erityisasiantuntija Kai Karsma, työ- ja elinkeinoministeriö
 • kehittämispäällikkö Aleksi Yrttiaho, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • professori Alfred Colpaert, Itä-Suomen yliopisto
 • kehittämispäällikkö Pasi Piela, Tilastokeskus
 • yksikön päällikkö Niina Ahtonen, Geologian tutkimuskeskus
 • kehittämispäällikkö Riitta Teiniranta, Suomen ympäristökeskus
 • yksikön päällikkö Tarja Riihisaari, Ilmatieteen laitos
 • yksikön päällikkö Reijo Prokkola, Liikennevirasto
 • kartastopäällikkö Mirja Metsälä, Espoon kaupunki
 • ratkaisuarkkitehti Kimmo Soukki, Terrasolid Oy

Pysyvä asiantuntija:

 • johtaja Juha Vilhomaa, Maanmittauslaitos

Sihteeristön tehtävistä huolehtii Maanmittauslaitos. Neuvottelukunnan varapuheenjohtajana toimii paikkatietoasiantuntija Mari Laakso maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kokousmateriaalit

Linkit muistioiden liitteisiin löytyvät muistioiden lopusta.

2019

6.5.2019

8.3.2019

2018

23.11.2018

27.9.2018

14.6.2018

19.4.2018

8.2.2018

2017

30.11.2017

2.10.2017

17.8.2017

6.6.2017 

27.4.2017 

1.2.2017 

2016

14.11.2016 

28.4.2016 

2015

16.12.2015 

28.9.2015 

5.6.2015 

17.3.2015 

2014

12.12.2014 

1.10.2014 

13.5.2014 

6.2.2014 

2013

4.12.2013 

27.9.2013 

13.6.2013 

14.5.2013 

25.4.2013 

 • Valtioneuvosto asetti uuden neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.5.2013-30.4.2016 (tiedote).

Jos tarvitset vanhempia paikkatietoasiain neuvottelukunnan kokousmateriaaleja, ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön.