Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta on kansallinen koordinaatioelin, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehitystä ja koordinoida INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa. Alla on kuvattu tarkemmin neuvottelukunnan tehtävät ja kokoonpano. Sivun lopussa on neuvottelukunnan kokousmateriaalit.

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laajennetun sihteeristön tiedot ja kokousmateriaalit on koottu omalle sivulleen.

Tehtävät

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtävät on määritelty asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009):

 • Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin yleisen kehittymisen seuranta
 • Laissa paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) määriteltyjen toimenpiteiden toteutumisen seuranta Maanmittauslaitoksen vuosittain valmistelemien seurantaraporttien perusteella
 • Euroopan komission valmistelemien paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kannanottojen ja esitysten käsittely
 • Paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kansallisten soveltamisohjeiden käsittely
 • Yleisten verkkopalveluiden käyttöön liittyvien ehtojen ja rajoitusten käsittely
 • Aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen paikkatietoalan kehittämistä koskevista asioista

Jäsenet

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan uusi kolmivuotinen toimikausi (5.11.2019 - 4.11.2022) käynnistyi valtioneuvoston asettamispäätöksellä 5.11.2019.

Puheenjohtaja

 • Laakso Mari, johtava paikkatietoasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö

Muut jäsenet

 • Dag Ari-Pekka, johtava asiantuntija, sisäministeriö
 • Grönholm Marko, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä
 • Henriksson Anu, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Härkönen Saku, erityisasiantuntija,  ympäristöministeriö
 • Kahra Antti, erikoisasiantuntija, Geologian tutkimuskeskus
 • Lotsari Eliisa, dosentti, Itä-Suomen yliopisto, puheenjohtaja, FIUGINET
 • Marttila Anna-Maija, tietoasiantuntija, valtiovarainministeriö
 • Metsälä Mirja, kartastopäällikkö, Espoon kaupunki, Kuntaliiton nimeämä
 • Paasilehto Antti, kansainvälisten asioiden neuvos, liikenne- ja viestintäministeriö
 • Pesu Matti, yksikön päällikkö, Väylävirasto
 • Piela Pasi, kehittämispäällikkö,  Tilastokeskus
 • Piirainen Petri, neuvotteleva virkamies, puolutusministeriö
 • Riihisaari Tarja, yksikön päällikkö, Ilmatieteen laitos
 • Sarkola Pekka, puheenjohtaja, OSGeo Suomi ry, ProGIS ry
 • Teiniranta Riitta, kehittämispäällikkö, Suomen ympäristökeskus
 • Valojärvi Laura, toimitusjohtaja, Esri Fnland Oy, FLIC

Pysyvä asiantuntija:

 • Tuokko Jurkka, johtaja, Maanmittauslaitos

Neuvottelukunnan sihteeristön tehtävistä huolehtii paikkatietoinfrastruktuurista annetun asetuksen (725/2009) perusteella Maanmittauslaitos.

Kokousmateriaalit

Linkit muistioiden liitteisiin löytyvät muistioiden lopusta.

2019

27.9.2019

6.5.2019

8.3.2019

2018

23.11.2018

27.9.2018

14.6.2018

19.4.2018

8.2.2018

2017

30.11.2017

2.10.2017

17.8.2017

6.6.2017 

27.4.2017 

1.2.2017 

2016

14.11.2016 

28.4.2016 

2015

16.12.2015 

28.9.2015 

5.6.2015 

17.3.2015 

2014

12.12.2014 

1.10.2014 

13.5.2014 

6.2.2014 

2013

4.12.2013 

27.9.2013 

13.6.2013 

14.5.2013 

25.4.2013 

 • Valtioneuvosto asetti uuden neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.5.2013-30.4.2016 (tiedote).

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön inspire (at) maanmittauslaitos.fi.