Palvelutiedotteet http://www.maanmittauslaitos.fi/rss/paikkatietojen-yhteiskaytto/86 fi Hoida kiinteistöasiat verkossa http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/hoida-kiinteistoasiat-verkossa <article> <p class="lead" > Tiesitkö, että Maanmittauslaitoksen verkkopalveluissa voit hoitaa kiinteistöösi liittyviä asioita: hakea kiinteistöjen tietoja sekä tehdä hakemuksia?</p> <div class="body-text" > <p><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="be2b6755-7c8b-4c2a-806c-52d67c0ca4b6" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/inline-images/Kiinteistokauppa-kuva-1800X1080px.jpg" /></p> <p>Asiointipalvelusta voit katsoa maksutta tiedot omistamistasi kiinteistöistä ja määräaloista sekä vuokra-alueista. Palvelu näyttää kiinteistöjen sijainnin kartalla sekä kiinteistön perustiedot, kuten pinta-alan, nimen ja rekisteröintipäivän. Palvelusta voit katsoa myös kiinteistöjesi omistus- ja kiinnitystiedot.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="osta-otteita-ja-todistuksia">Osta otteita ja todistuksia</h2> <p>Asiointipalvelusta voit ostaa kiinteistöihin liittyviä <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/palvelut/osta-otteita-ja-todistuksia">otteita ja todistuksia</a>. Palvelusta saa kaikista kiinteistöistä lainhuuto- ja rasitustodistuksia sekä kiinteistörekisteriotteita ja kiinteistörekisterin karttaotteita. Tietoja tarvitaan esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="rekisteroi-kiinteistosi-omistusoikeus">Rekisteröi kiinteistösi omistusoikeus</h2> <p>Kun maa vaihtaa omistajaa, on uuden <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/huoneistojen-ja-kiinteistojen-palvelut/rekisteroi-kiinteiston">omistajan rekisteröitävä omistusoikeutensa</a>. Jos kaupanvahvistaja on vahvistanut kiinteistön tai määräalan kaupan, lahjan tai jakosopimuksen, voit hakea lainhuutoa asiointipalvelun kautta. Hakemuksen voi tehdä asiointipalvelussa noin viikon kuluttua luovutuskirjan allekirjoituksesta.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="kun-tarvitset-maanmittaustoimitusta">Kun tarvitset maanmittaustoimitusta</h2> <p>Maanmittaustoimituksilla muodostetaan uusia kiinteistöjä, määritetään kiinteistön ulottuvuuksia ja voidaan muuttaa kiinteistöihin liittyviä oikeuksia. Toimituksissa tehdyt päätökset merkitään Maanmittauslaitoksen ylläpitämään kiinteistötietojärjestelmään.</p> <p>Asiointipalvelun kautta voit hakea kaikkia <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/maanmittauspalvelut/maanmittaustoimituksen-hakeminen">maanmittaustoimituksia</a>, esimerkiksi rajankäyntiä, yksityistietoimitusta, rasitetoimitusta, halkomista ja lohkomista. Kun haet määräalalle lainhuutoa, lähtee lohkominen automaattisesti vireille eikä sitä tarvitse erikseen hakea.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="tee-kiinteistokauppa-tai-hae-kiinnitysta">Tee kiinteistökauppa tai hae kiinnitystä</h2> <p>Kiinteistövaihdannan palvelu on verkkopalvelu kiinteistön omistajalle. Palvelussa voit luonnostella ja allekirjoittaa kiinteistön tai vuokraoikeuden kauppakirjan, lahjakirjan, vaihtokirjan sekä kaupan esisopimuksen.</p> <p>Kun haluat käyttää <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/palvelut/kayta-kiinteistoa-lainan-vakuutena">kiinteistöä tai vuokraoikeutta velan vakuutena</a>, sinulla tulee olla voimassa oleva kiinnitys. Voit hakea kiinnitystä Kiinteistövaihdannan palvelussa.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="palvelun-kaytto">Palvelun käyttö</h2> <p><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/asiointipalvelu-henkilot">Asiointipalveluun</a> ja <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/kiinteistovaihdannan-palvelu">Kiinteistövaihdannan palveluun</a> kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.</p></div> </article> Thu, 24 Oct 2019 10:03:49 +0000 makinen 12393 at http://www.maanmittauslaitos.fi Tarkista oman kiinteistösi rajat Karttapaikasta http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/tarkista-oman-kiinteistosi-rajat-karttapaikasta <article> <div class="body-text" > <p>Karttapaikassa voit helposti tarkastella oman kiinteistösi rajoja. Näet valitsemasi alueen kiinteistörajat valitsemalla vasemman valikon karttatasoista kiinteistörajat ja lähentämällä karttaa niin, että rajat tulevat näkyviin.</p> <p>Karttojen kiinteistötiedot eli kiinteistörajojen ja -tunnuksien muutokset päivitetään Karttapaikkaan useammin kuin kerran viikossa.</p> <p>Jos haluat katsella muita kiinteistösi tietoja, kuten pinta-alaa, nimeä ja rekisteröintipäivää, kirjaudu Maanmittauslaitoksen <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/asiointipalvelu-henkilot">asiointipalveluun</a>.</p> <p><a href="https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/">Karttapaikka-palvelu</a></p></div> </article> Fri, 11 Jan 2019 08:50:40 +0000 ehannula 11691 at http://www.maanmittauslaitos.fi Karttojen kiinteistötietojen ajantasaisuus paranee http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/karttojen-kiinteistotietojen-ajantasaisuus-paranee <article> <div class="body-text" > <p>Karttojen kiinteistötiedot ovat jatkossa ajantasaisempia, kun kiinteistörajojen ja -tunnuksien muutokset päivittyvät tiheämmin eri palveluihin. Aikaisemmin muuttuneet kiinteistötiedot on päivitetty palveluihin vain kerran viikossa.</p> <p>Muutos koskee tarkimpia perus-, maasto, tausta- ja selkokarttoja seuraavissa palveluissa:<br /><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/karttapaikka">Karttapaikka</a><br /><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/asiointipalvelu-henkilot">Asiointipalvelu</a><br /><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/kiinteistotietopalvelu">Kiinteistötietopalvelu</a><br /><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/suomifi-kartat">Suomi.fi-kartat</a><br /><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-17">Karttakuvapalvelu (WMTS ja WMS)</a><br /><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-2">Karttatulostepalvelu (REST)</a></p></div> </article> Tue, 07 Aug 2018 06:49:56 +0000 opeltola 11340 at http://www.maanmittauslaitos.fi Karttojen maastotietojen ajantasaisuus paranee http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/karttojen-maastotietojen-ajantasaisuus-paranee <article> <div class="body-text" > <p>Karttojen maastotiedot ovat jatkossa ajantasaisempia, kun maastotietokantaan tehdyt muutokset päivittyvät tiheämmin eri palveluihin. Aikaisemmin muuttuneet maastotiedot on päivitetty palveluihin vain kerran viikossa.</p> <p>Muutos koskee tarkimpia perus-, maasto, tausta- ja selkokarttoja seuraavissa palveluissa:<br /><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/karttapaikka">Karttapaikka</a><br /><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/asiointipalvelu-henkilot">Asiointipalvelu</a><br /><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/kiinteistotietopalvelu">Kiinteistötietopalvelu</a><br /><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/suomifi-kartat">Suomi.fi-kartat</a><br /><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu">Avoimien aineistojen tiedostopalvelu</a> (rasteriaineistot)<br /><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-1">Karttakuvapalvelu (WMTS)</a></p> <p>Karttojen kiinteistötiedot päivitetään edelleen kerran viikossa. Vuoden loppuun mennessä on kuitenkin tarkoitus saada myös ajantasaiset kiinteistötiedot kartoille.</p></div> </article> Tue, 10 Apr 2018 11:43:45 +0000 opeltola 11086 at http://www.maanmittauslaitos.fi Uusi karttataso ja korjauksia Karttapaikalle http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/uusi-karttataso-ja-korjauksia-karttapaikalle <article> <div class="body-text" > <p>Karttapaikalle on tehty päivitys 14.11. ja sen myötä palveluun on tullut muutoksia.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="uusi-selkokartta-kayttoon">Uusi Selkokartta käyttöön</h2> <p>Palveluun on lisätty uusi karttataso, Selkokartta. Tuote on tarkoitettu erityisesti näkörajoitteisille, mutta se toimii myös tausta- ja opaskarttana.</p> <p>Peruskarttaan verrattuna tietoa ja värejä on vähemmän. Jäljellä olevaa tietoa on myös korostettu ja värieroja lisätty, jotta kohteet erottuisivat paremmin toisistaan. Selkokartan voi klikata käyttöön karttatasovalikosta. Voit antaa selkokartasta palautetta Karttapaikan palaute toiminnon kautta.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="karttapaikka-kuormitti-konetta">Karttapaikka kuormitti konetta</h2> <p>Palvelun käyttäjiltä on tullut jonkin verran palautetta, että palvelun käyttö kuormittaa tietokonetta ja kännykkää poikkeuksellisen paljon. Tähän on löytynyt syy ja se on saatu korjattua.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="ios-ja-android-ongelmia">iOS- ja Android-ongelmia</h2> <p>Mobiilikäyttäjiltä on tullut palautetta Karttapaikasta. iOS-käyttäjillä kartta on jäänyt jumiin ja Android-käyttäjillä on ollut ongelmia kohteiden kartalta valinnassa. Näihin ongelmiin on nyt päivityksen myötä saatu korjaus.</p> <p>Palveluun on tehty lisäksi muita pienempiä päivityksiä ja korjauksia.</p></div> </article> Tue, 14 Nov 2017 10:57:25 +0000 opeltola 10719 at http://www.maanmittauslaitos.fi Uusia ominaisuuksia Karttapaikalle http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/uusia-ominaisuuksia-karttapaikalle <article> <div class="body-text" > <p>Karttapaikalle on tehty päivitys 14.8. ja sen myötä palveluun on tullut uusia ominaisuuksia. </p> <p>Karttakaupassa voit jatkossa saada alennusta, mikäli ostat samalla kertaa useampia karttatuotteita. Esimerkiksi vähintään viiden karttatuotteen ostoksesta saat 10 % alennusta. </p> <p>Palvelun tiedotteet listautuvat nyt www-sivujen lisäksi Karttapaikalla, palvelun ylälaidassa. Tiedotteista näytetään vain otsikko ja päivämäärä. Lue lisää -linkkiä klikkaamalla tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan palvelun www-sivuilta. Tiedotteesta kertovan ilmoituspalkin voi sulkea ruksi-painikkeella. </p> <p>Palveluun on tehty lisäksi muita pienempiä päivityksiä ja korjauksia. <br />  </p></div> </article> Mon, 14 Aug 2017 07:36:29 +0000 opeltola 10507 at http://www.maanmittauslaitos.fi Karttapaikalle päivitys - ostokset myös luottokortilla http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/karttapaikalle-paivitys-ostokset-myos-luottokortilla <article> <div class="body-text" > <p>Karttapaikan karttakaupassa on tehty päivitys, joka mahdollistaa karttatilausten maksamisen myös luottokortilla. Aiemmin käytössä on ollut vain verkkopankkimaksu.</p> <p>Asiointipalvelussa ei vielä ole luottokorttimaksua käytössä. Otteiden ja todistusten tilaukset voi maksaa vain verkkopankkimaksuna.</p> <p>Karttapaikan karttakaupassa käytössä ollut Vetuma verkkomaksupalvelu on korvattu uudella valtionhallinnon yhteisellä Suomi.fi-maksut palvelulla.</p></div> </article> Tue, 20 Jun 2017 06:45:22 +0000 opeltola 10394 at http://www.maanmittauslaitos.fi Karttapaikalle haku kiinteistötunnuksella http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/karttapaikalle-haku-kiinteistotunnuksella <article> <div class="body-text" > <p>Karttapaikan hakuun on lisätty ominaisuus, jolla voi hakea kiinteistöjä niiden tunnuksen perusteella. Hakutuloksena näytetään kiinteistön sijainti pisteenä kartalla. Mikäli kiinteistö koostuu useammasta palstasta, näytetään kartalla jokaisen palstan kohdalla piste.</p> <p>Hakutoiminnolla on aikaisemmin voinut hakea osoitteita ja paikannimiä.</p> <p><img alt="Hakutuloksena näytetään kiinteistön sijainti pisteenä kartalla." data-entity-type="file" data-entity-uuid="c1c2b0d9-786a-46e8-966c-257fa4fe322b" src="//www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/inline-images/Karttapaikka_kiinteist%C3%B6tunnushaku.jpg" /></p></div> </article> Tue, 13 Jun 2017 12:42:42 +0000 opeltola 10382 at http://www.maanmittauslaitos.fi Karttapaikan taustakartta on uudistunut http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/karttapaikan-taustakartta-uudistunut <article> <div class="body-text" > <p>Karttapaikalla näkyvä taustakartta on uudistunut. Taustakartan värejä ja tietosisältöä on karsittu. Tavoitteena on ollut luoda selkeä kartta, joka sopii paremmin muun tiedon taustalle. Tarkimmilla tasoilla rakennukset, tienimet ja osoitteet erottuvat selkeästi.</p></div> </article> Fri, 09 Jun 2017 07:39:32 +0000 opeltola 10358 at http://www.maanmittauslaitos.fi Käyttökatko Karttapaikalla 22.5. http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/kayttokatko-karttapaikalla-225 <article> <div class="body-text" > <p>Karttapaikalla on käyttökatko maanantaina 22.5.2017 klo 10.00 - 12.00. Käyttökatko johtuu huoltotoimenpiteistä.</p></div> </article> Fri, 19 May 2017 08:15:10 +0000 opeltola 10278 at http://www.maanmittauslaitos.fi