Hyppää pääsisältöön

Karttatulostepalvelu (REST)

Palvelusta saat karttatulostetiedostoja (pdf) eri mittakaavoissa ja arkkikoossa. Tulosteisiin voit valita Maanmittauslaitoksen aineistoja, kuten maastotietokanta, karttanimistö, kiinteistörajat ja -tunnukset sekä pienimittakaavaiset kartta-aineistot.

Palvelu on toteutettu REST-rajapintana.

Palvelusta saatavat aineistot ovat maksuttomia ja Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia.

Karttatulostepalvelun käyttöönotto edellyttää sopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa. Käytösta peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua.

Palvelu on käytettävissä 24/7. Rajapinnan tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16.

Anna palautetta ja kehitysehdotuksia

Voit antaa palveluun liittyviä palautteita ja kehitysehdotuksia. Palautteet otetaan huomioon Karttatulostepalvelu (REST) kehitystyössä.

Nimi Formaatti Arkkikoot ja mittakaavat
Karttatuloste PDF

A4 - A0, vaaka/pysty

1:500-1:250 000

 

Aineisto: Ajantasaisuus: Mittakaavatasot: Aineistolähde:
Maastotietokanta Viikoittainen 1:500 - 1:50 000 Maanmittauslaitos
Maastokartta Vuosittain 1:100 000 Maanmittauslaitos
Maastokartta Vuosittain 1:250 000 Maanmittauslaitos
Syvyystiedot 2-10 vuotta 1:500 - 1:50 000 Liikennevirasto, Suomen ympäristökeskus
Karttanimet Viikoittainen 1:5000 - 1:250 000 Maanmittauslaitos

Kiinteistörajat

Kiinteistötunnukset

Rajamerkit

 

Viikoittainen

1:500 - 1:100 000

1:500 - 1:100 000

1:500 - 1:25 000 

Maanmittauslaitos ja kunnat

Karttatuloste

Karttatuloste on asiakkaan valintojen mukaan tehtävä karttatuote. Asiakas valitsee kartan sijainnin Suomen alueelta, mittakaavan väliltä 1:500–1:250 000, arkkikoon väliltä A4–A0 ja arkkiasennon, vaaka tai pysty. Asiakas voi antaa kartalle otsikon.

Karttatulosteella käytetään samoja aineistoja kuin Perus- ja Maastokartoilla sekä vastaavien mittakaavojen rasterikarttatuotteissa. Kiinteistötiedot päivittyvät kerran viikossa. Asiakas voi valita maasto- ja kiinteistötietoja tulosteelle tarpeensa mukaan. Karttatuloste tuotetaan Karttatulostepalvelu (REST) rajapinnan kautta.

Käyttötarkoitus:

Karttatulostetiedosto sopii yksilöityyn kartantarpeeseen, kun halutaan valita vapaasti kartan aluerajaus ja sisältö ja materiaali.

Tulosteen lopulliseksi materiaaliksi voi valita paperin, säänkestävän kankaan tai muovin. Tulosteen voi saada myös PDF-tiedostona.

Tuotekategoria:

Digitaaliset tuotteet

Maantieteellinen kattavuus:

Koko Suomi

Vastuutaho:

Maanmittauslaitos

Sijaintitiedon esitystapa:

Vektori

Tietosisältö:

Karttatulostetiedostolle on mahdollista valita erilaisia karttatasoja. Tasoja voidaan kytkeä pois, tai niiden esitystyylejä voidaan muokata tasokohtaisesti. Valittavissa olevat tasot vaihtelevat mittakaavoittain.

Mittakaavoissa 1:500–1:2 000 tuloste tuotetaan ilman karttanimistöä.

Maastotietojen lisäksi kartalla voi valita esitettäväksi kiinteistötietoja (kiinteistörajat, kiinteistötunnukset lyhyessä tai pitkässä muodossa,rajamerkkitiedot) mittakaavoissa 1:500–1:100 000. Rajamerkit voi valita mukaan mittakaavoissa 1:500–1:25 000.

Mittakaavojen 1:500–1:50 000 tulosteisiin sisältyy Liikenneviraston merikartta-aineistoja.

Maastotietosisällöltään karttatulostetiedostoita vastaavat rasterituotteet mittakaavoittain:

Mittakaavat 1:500–1:25 000: Peruskarttarasteri

Mittakaava 1:50 000: Maastokarttarasteri 1:50 000

Mittakaava 1:100 000: Maastokarttarasteri 1:100 000

Mittakaava 1:250 000: Maastokarttarasteri 1:250 000

Esitystapaluettelo:

Mittakaavojen 1:500-1:25 000 esitystyylejä on sovitettu suuriin mittakaavoihin Peruskarttarasteriin perustuen. Muutoin esitystyylit vastaavat mittakaavan mukaista maastokarttarasterituotetta seuraavasti:

Mittakaavat 1:500–1:25 000: Peruskarttarasteri

Mittakaava 1:50 000: Maastokarttarasteri 1:50 000

Mittakaava 1:100 000: Maastokarttarasteri 1:100 000

Mittakaava 1:250 000: Maastokarttarasteri 1:250 000

 

Merkkienselitteet löytyvät yllä olevien tuotekuvausten kautta.

Kiinteistötiedot esitetään asiakkaan valinnan mukaan joko mustana tai punaisena. Asiakas voi valita kiinteistöjaotuksen viivojen paksuuden.

Ylläpitotiedot:

Karttatulostetiedostossa käytetään samoja aineistoja kuin muissa Maanmittauslaitoksen tuotteissa. Katso ylläpitotiedot mittakaavakohtaisesti seuraavien tuotteiden tuotekuvauksista:

Mittakaavat 1:500–1:50 000: Maastotietokanta

Mittakaava 1:100 000: Maastokartta 1:100 000

Mittakaava 1:250 000: Maastokartta 1:250 000

Kiinteistötietoja päivitetään kerran viikossa.

Laatutiedot

Historiatiedot:

Karttatulostetiedostossa käytetään samoja aineistoja kuin muissa Maanmittauslaitoksen tuotteissa. Karttatulostetiedoston lähtöaineistot mittakaavakohtaisesti:

Mittakaavat 1:500–1:50 000: Maastotietokanta

Mittakaava 1:100 000: Maastokartta 1:100 000

Kiinteistötiedot

Sääntöjenmukaisuus:

 

Hankinta- ja lisätiedot

Toimittaja:

Karttatulosteen voi tilata Karttapaikka-palvelusta sekä Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteistä.

Saatavuus ja käyttöehdot:

Karttatulosteen kartta-aineisto on avointa. Siihen sovelletaan Avoimien tietoaineiston CC 4.0 lisenssi . Kiinteistötiedot eivät ole avointa aineistoa. Niiden osalta monistaminen kopioimalla tai julkaisemalla painotuotteessa taikka vastaavassa vaatii kirjallisen julkaisuluvan. Julkaisu internetissä vaatii erillisen luvan.

Lisätietoja julkaisuoikeuksista

VAROITUS: Ei navigointikäyttöön. Liikennevirasto ei ole tarkistanut tämän tuotteen tietoja, eikä se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai valmistuksen jälkeisistä muutoksista.

Saatavuuden rajoitukset:

Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastotietokannasta ja Kiinteistörekisteristä valmistettaviin tulosteisiin. Maanmittauslaitoksen tekijänoikeutta suojaa tekijänoikeuslaki (404/61).

Lisäksi Karttatulostetiedostoa koskevat seuraavat rajoitukset:

Kiinteistötiedot © Maanmittauslaitos ja kunnat

Merikartta-aineistot © Liikennevirasto

Syvyystiedot © Suomen ympäristökeskus

Koordinaattijärjestelmät

ETRS-TM35FIN, N60

 

Formaatti:

PDF

Lisätietoja:

Tulosteella on QR-koodi, joka sisältää linkin tähän tuotekuvaukseen. Osa tulosteen lisätiedoista on tallennettu PDF-tiedoston metatietoihin.

Karttatulostepalvelu (REST)

Palvelusta saatavat aineistot ovat maksuttomia ja Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia. Maastotietotuotteiden osalta peritään vain ylläpitomaksu.

Palvelusta peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua. Minimimaksu on  220 € / vuosi (272,80€ / vuosi, sis. ALV 24 %).

Palvelun ylläpitomaksut  perustuvat hakuihin. A4-arkkikoko on 4899 x 4899 pikseliä. Kaikkien MML:n aineistojen haut lasketaan yhteen asiakaskohtaisesti ja laskutetaan taulukon mukaisesti.

Karttatulostepalvelu (REST) koekäyttö on maksutonta. Maksuton palvelun koekäyttö on tarkoitettu ainoastaan palvelun tekniseen testaamiseen. Palvelusta saatavien tietojen hyödyntäminen edelleen ei ole sallittua

 

Hakumäärä (hakuja vuodessa) Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24%
A4 - kokoinen    
100 220,00 €  272,80 €
500 220,00 € 272,80 €
1000 220,00 € 272,80 €
5000 495,00 € 613,80 €
10000 704,00 € 872,96 €
A3 - kokoinen    
100 220,00 € 272,80 €
500 220,00 € 272,80 €
1000 319,00 € 395,56 €
5000 704,00 € 872,96 €
10000 1001,00 € 1 241,24 €
A2 - kokoinen    
100 220,00 € 272,80 €
500 319,00 € 395,56 €
1000 451,00 € 559,24 €
5000 1001,00 € 1 241,24 €
10000 1 408,00 € 1 745,92 €
A1 - kokoinen    
100 220,00 € 272,80 €
500 451,00 € 559,24 €
1000 627,00 € 777,48 €
5000 1 408,00 € 1 745,92 €
10000 1 991,00 € 2 468,84 €
A0 - kokoinen    
100 286,00 € 354,64 €
500 627,00 € 777,48 €
1000 891,00 € 1 104,84 €
5000 1 991,00 € 2 468,84 €
10000 2 816,00 € 3 491,84 €
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
1018
Minimimaksu
220,00 272,80

Rajapintapalvelun käyttöönotto edellyttää sopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksessa määritellään käyttöoikeus rajapinnan kautta käytettäville aineistoille ja rajapintapalvelulle.

Jos olet kiinnostunut palvelusta, ota yhteyttä sähköpostitse verkkopalveluiden asiakastukeen osoitteeseen verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

Palvelua voi koekäyttää maksutta. Lupa palvelun koekäyttöön on määräaikainen.

Hakemus rajapintapalvelun koekäytöstä

Tunnukset  rajapintapalvelun koekäyttöön lähetetään sähköpostitse.

Anna palautetta koekäytöstä.

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Verkkopalveluiden asiakastuki

Ota yhteyttä asiakastukeen: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1119.

Ongelmia palvelun käytössä?