Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Karttatulostepalvelu (REST)

Palvelu on HTTPS-protokollan yli käytettävä rajapintapalvelu.

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista HTTP Basic Authentication menettelyn mukaisesti. Tarvittavat tunnukset saat verkkopalveluiden asiakastuesta.

Rajapinnan palvelupyynnöt on kuvattu sivulla Kyselyt ja esimerkit. Tarjolla olevien karttatulostetuotteiden karttatasot ja valinnaiset parametrit on puolestaan kuvattu sivulla Aineistot ja tuotteet.

Suorituskyky

Rajapintapalvelusta tilattavan karttatulosteen karttataso-, mittakaava- ja arkkikokovalinnoilla voi olla iso vaikutus palvelupyyntöjen suorituksen vasteaikoihin. Tämä tulee huomioida asiakassovellusta kehitettäessä. Esimerkiksi suurimittakaavaisen A4-arkkikoon karttatulosteen palvelu tuottaa muutamassa sekunnissa, mutta vastaavasti esim. A0-kokoisen 1:50 000 mittakaavaisen karttatulosteen tuottamiseen voi kulua useita kymmeniä sekunteja.

Rajapintapalvelu mahdollistaa karttatulosteiden tilaamisen synkronisesti ja asynkronisesti.

Varsinkin isojen tulosteiden tilaamiseen voi olla tarkoituksenmukaista käyttää asynkronista vaihtoehtoa, jolloin HTTPS-yhteyttä ei tarvitse pitää auki koko sitä aikaa, joka vaaditaan karttatulosteen tuottamiseen karttatulostepalvelussa. Ison karttatulosteen tilaaminen on mahdollista myös synkronisella palvelupyynnöllä, mutta tällöin on aina riski, että palveluyhteys katkeaa esim. välityspalvelimien häiriöiden takia. Asynkronisessa vaihtoehdossa on myös mahdollista seurata karttatulosteen tilauksen etenemistä erillisillä status-palvelupyynnöillä.

Karttatulosteelle on mahdollista valita erilaisia karttatasoja. Tasoja voidaan kytkeä pois, tai niiden esitystyylejä voidaan muokata tasokohtaisesti. Valittavissa olevat tasot vaihtelevat mittakaavoittain.

Tekniset ominaisuudet

Karttatuloste-tuotteen teknisiä ominaisuuksia:

 • formaatti: PDF
 • yhteen PDF-tiedostoon voidaan hakea yksi tai useampia Karttatulosteita (laskutuksessa kukin monisivuisen PDF-tiedoston sivu lasketaan yhdeksi Karttatuloste-tuotteen tilaukseksi)
 • värimallin vaihtoehdot: RGB ja CMYK 
 • koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN
 • tuetut arkkikoot (sekä pysty että vaaka): A0, A1, A2, A3, A4
 • tuetut mittakaavat: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10 000, 1:15 000, 1:20 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000
 • karttatasot (ja niillä esitettävät aineistot ja esitystyylit) mittakaavakohtaisia

Karttatuloste-tuotteen rajoitteita:

 • käytössä mm. seuraavia teknisiä rajoitteita : yhteen PDF-tiedostoon voidaan hakea max 3 kpl Karttatulosteita synkronisella palvelupyynnöllä ja max 20 kpl Karttatulosteita asynkronisella palvelupyynnöllä

 

Karttatasot mittakaavoissa 1:500 - 1:25 000

Karttatulosteelle mittakaavoissa 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10 000, 1:15 000, 1:20 000 sekä 1:25 000 valittavissa olevat tasot on kuvattu alla olevassa taulukkossa:

Karttataso (layer) Selite
maastotiedot1 Maastotietokannan mukaiset kohteet, jotka piirretään ensimmäisenä kartalle, esim. pellot, suot, järvet ja merialueet.
korkeustiedot Maastotietokannan korkeus- ja syvyystiedot, esim. korkeus- ja syvyyskäyrät ja niiden korkeusarvot.
maastotiedot2 Maastotietokannan mukaisia kohteita, jotka piirretään korkeustietojen jälkeen, sisältäen mm. alueiden reunaviivat sekä sillalla kulkevat tiet ja rautatiet.
maastotiedot3 Maastotietokannan mukaisia kohteita, jotka piirretään maastotiedot2 tason jälkeen, sisältäen mm. vesistöjen reunaviivat, tiestö (kaikki paitsi sillalla olevat), rautatiet (kaikki paitsi sillalla olevat) ja hallinnolliset rajat.
maastotiedot4 Maastotietokannan mukaisia kohteita, jotka piirretään maastotiedot3 tason jälkeen, mutta ennen nimistöä ja kiinteistötietoja, sisältäen mm. rakennukset ja symbolit.
nimisto Valitun mittakaavan karttanimistöä (lähteenä Nimistörekisteri) sekä kohteiden selitteitä (lähteenä Maastotietokanta).
kiinteistorajat Kiinteistörekisterin mukaiset kiinteistörajat.
rajamerkit Kiinteistörekisterin mukaiset rajamerkit.
kiinteistotunnukset Kiinteistörekisterin mukaiset kiinteistötunnukset virallisessa kokonaisessa muodossaan
kiinteistotunnukset_lyhyt Kiinteistörekisterin mukaisen kiinteistötunnuksen loppuosa (kaksi viimeistä numerosarjaa eli ns. rekisterinumero).
koordinaattiristit Koordinaattiristit mittakaavakohtaisella jaotuksella.

Karttatasot ryhmitellään PDF-dokumentissa tasoiksi Maastotiedot (joka sisältää maastotiedot1, maastotiedot2, maastotiedot3 ja maastotiedot4), Korkeustiedot, Nimistö, Kiinteistörajat, Rajamerkit, Kiinteistötunnukset, Kiinteistötunnukset (loppuosa) ja Koordinaattiristit.

Kiinteistötunnukset voidaan kuvata joko virallisessa kokonaisessa muodossaan tai kiinteistötunnuksen loppuosina. Kun tuotetaan karttatulostetta tulostamista varten tulisi valita näistä vain toinen vaihtoehto. Kun tuotetaan karttatulostetta PDF-katseluohjelmalla tarkastelua varten on rajapinnasta mahdollista hakea PDF-tiedosto joka sisältää molemmat tasot. Tällöin vain kiinteistötunnukset kokonaisessa muodossa sisältävä taso on oletuksena näkyvänä, mutta näkyvyyksiä voi muuttaa katseluohjelman tasoluettelosta. 

Karttatasot mittakaavassa 1:50 000

Karttatulosteelle mittakaavassa 1:50 000 valittavissa olevat tasot on kuvattu alla olevassa taulukossa:

Karttataso (layer) Selite
maastotiedot1 Maastotietokannan mukaiset kohteet, jotka piirretään ensimmäisenä kartalle, esim. pellot, suot, järvet ja merialueet.
korkeustiedot Maastotietokannan korkeus- ja syvyystiedot, esim. korkeus- ja syvyyskäyrät ja niiden korkeusarvot.
maastotiedot2 Maastotietokannan mukaisia kohteita, jotka piirretään korkeustietojen jälkeen, sisältäen mm. alueiden reunaviivat, tiet, rautatiet ja hallinnolliset rajat
maastotiedot3 Maastotietokannan mukaisia kohteita, jotka piirretään maastotiedot2 tason jälkeen, mutta ennen nimistöä ja kiinteistötietoja, sisältäen mm. rakennukset ja symbolit.
nimisto Valitun mittakaavan karttanimistöä (lähteenä Nimistörekisteri) sekä kohteiden selitteitä (lähteenä Maastotietokanta).
kiinteistorajat Kiinteistörekisterin mukaiset kiinteistörajat.
kiinteistotunnukset Kiinteistörekisterin mukaiset kiinteistötunnukset virallisessa kokonaisessa muodossaan
kiinteistotunnukset_lyhyt Kiinteistörekisterin mukaisen kiinteistötunnuksen loppuosa (kaksi viimeistä numerosarjaa eli ns. rekisterinumero).
koordinaattiristit Koordinaattiristit mittakaavakohtaisella jaotuksella.

Karttatasot ryhmitellään PDF-dokumentissa tasoiksi Maastotiedot (joka sisältää maastotiedot1, maastotiedot2, maastotiedot3), Korkeustiedot, Nimistö, Kiinteistörajat, Kiinteistötunnukset, Kiinteistötunnukset (loppuosa) ja Koordinaattiristit.

Karttatasot mittakaavassa 1:100 000

Karttatulosteelle mittakaavassa 1:100 000 valittavissa olevat tasot on kuvattu alla olevassa taulukkossa:

Karttataso (layer) Selite
maastotiedot1 Maastokartta 1:100 000 tuotteen mukaiset kohteet, jotka piirretään ensimmäisenä kartalle, esim. pellot, suot, järvet ja merialueet.
korkeustiedot Maastokartta 1:100 000 tuotteen korkeuskäyrät.
maastotiedot2 Maastokartta 1:100 000 tuotteen mukaiset kohteet, jotka piirretään korkeustietojen jälkeen, mutta ennen nimistöä ja kiinteistötietoja, esim. alueiden reunaviivat, tiet, rautatiet, rakennukset, symbolit ja hallinnolliset rajat.
nimisto Mittakaavan 1:100 000 karttanimistöä (lähteenä Nimistörekisteri).
kiinteistorajat Kiinteistörekisterin mukaiset kiinteistörajat.
kiinteistotunnukset Kiinteistörekisterin mukaiset kiinteistötunnukset virallisessa kokonaisessa muodossaan
kiinteistotunnukset_lyhyt Kiinteistörekisterin mukaisen kiinteistötunnuksen loppuosa (kaksi viimeistä numerosarjaa eli ns. rekisterinumero).
koordinaattiristit Koordinaattiristit.

Karttatasot ryhmitellään PDF-dokumentissa tasoiksi Maastotiedot (joka sisältää maastotiedot1 ja maastotiedot2), Korkeustiedot, Nimistö, Kiinteistörajat, Kiinteistötunnukset, Kiinteistötunnukset (loppuosa) ja Koordinaattiristit.

Karttatasot mittakaavassa 1:250 000

Karttatulosteelle mittakaavassa 1:250 000 valittavissa olevat tasot on kuvattu alla olevassa taulukkossa:

Karttataso (layer) Selite
maastotiedot1 Maastokartta 1:250 000 tuotteen mukaiset kohteet, jotka piirretään ensimmäisenä kartalle, esim. pellot, suot, järvet ja merialueet.
korkeustiedot Maastokartta 1:250 000 korkeuskäyrät.
maastotiedot2 Maastokartta 1:250 000 tuotteen mukaiset kohteet, jotka piirretään korkeustietojen jälkeen, mutta ennen nimistöä, esim. alueiden reunaviivat, tiet, rautatiet, rakennukset, symbolit ja hallinnolliset rajat.
nimisto Mittakaavan 1:250 000 karttanimistöä (lähteenä Nimistörekisteri).
koordinaattiristit Koordinaattiristit.

Karttatasot ryhmitellään PDF-dokumentissa tasoiksi Maastotiedot (joka sisältää maastotiedot1 ja maastotiedot2), Korkeustiedot, Nimistö ja Koordinaattiristit.

Tuotekohtaiset parametrit

Karttatulosteen kehykset ovat saatavilla kolmella eri kielivaihtoehdolla, suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (kielikoodit ”fin”, ”swe” ja ”eng”). Tämä välitetään Kyselyt ja esimerkit kohdassa kuvatun rajapintamäärittelyn mukaisesti parametrissa "language".

Palvelupyynnössä on mahdollista myös määrittää karttatulosteelle kirjoitettava otsikko. Otsikko tulee liittää rajapintakutsun ”variables”-kenttään avaimella ”otsikko”.

Kaikille karttatasoille voidaan antaa rajapintamäärittelyn mukaisesti "fadeToWhite" parametri (arvoalue 0 - 99 kokonaislukuna), joka määrittää karttatason haalennusasteen prosentteina (0 tarkoittaa että haalennusta ei tehdä lainkaan, 99 tarkoittaa maksimihaalennusta).

Lisäksi tietyille karttatasoille on mahdollista antaa env-parametrin kautta lisämääreitä, joilla voidaan vaikuttaa karttatason esitystyyleihin. Alla lueteltu mahdollisia parametreja:

Env-parametrin avain Mahdolliset arvot Käytettävissä karttatasoilla
vari punainen, musta kiinteistorajat, kiinteistorajat_rajamerkit, kiinteistotunnukset, kiinteistotunnukset_lyhyt
leveys ohut, normaali, paksu kiinteistorajat, kiinteistorajat_rajamerkit

Arkkikoot

Karttatuloste on saatavilla A-sarjan arkkikoilla A0 - A4. Jokainen arkkikoko on saatavilla sekä pysty että vaakasuunnassa. Palvelupyynnössä arkin leveys sekä korkeus määritetään kokonaislukuna millimetrimääräisesti.

Karttatulostepalvelu käyttää arkkikokokohtaisia vakioarvoja karttapinnan leveydelle ja korkeudelle. Karttapinnan tunteminen on edellytys sille, että rajapinta-asiakas kykenee laskemaan tulosteen geometrisen ulottuvuuden. Eri arkkikokojen mitat sekä kartta-alueen leveys ja korkeus on esitetty alla olevassa taulukossa.

Nämä tiedot ovat saatavilla myös koneellisesti luettavassa muodossa rajapintapalvelun Info-palvelupyynnön kautta. Jos asiakassovelluksessa tarvitaan näitä tietoja, niin Info-palvelupyynnön käyttö on hyvin suositeltavaa.

Paperikoko Leveys (mm) Korkeus (mm) Kartta-alan leveys (mm) Kartta-alan korkeus (mm)
A0 841 1189 783 1070
A0V 1189 841 1131 720
A1 594 841 548 742
A1V 841 594 793 493
A2 420 594 382 516
A2V 594 420 554 334.5
A3 297 420 265 358
A3V 420 297 388 232
A4 210 297 178 233
A4V 297 210 265 153

 

Tällä sivulla alempana yleiskuvaus ja palvelupyyntöesimerkkejä.

Tarkempi tekninen kuvaus rajapinnan palvelupyynnöistä löytyy erillisestä liitetiedostosta (PDF).

Rajapintapalvelun yleiskuvaus

Rajapinta tarjoaa seuraavia palvelupyyntöjä:

 • Info : Tietoa tarjolla olevista karttatuotteista
 • Preview : Karttatulosteen näytekappaleen (PDF-muodossa, 10 cm x 10 cm tulostettuna) tai PNG-muotoisen esikatselukuvan (max 512 x 512 pix) tilaus
 • Printout : Karttatulosteen tilaus rajapinnasta PDF-muodossa synkronisesti tai asynkronisesti
 • Status : Asynkronisen karttatuloste-tilauksen tilan tarkistus
 • File : Asynkronisen karttatuloste-tilauksen PDF-tiedoston lataus palvelimilta

Rajapinnan Info-palvelupyynnöllä on haettavissa listaus rajapintapalvelussa tarjolla olevista tuotteista ja niiden ominaisuuksista. Asikassovellus voi hyödyntää näitä tietoja varsinaisten karttatuloste-tilausten tekemiseen. Info-vastauksessa on mm. lueteltu tuotteelle sallitut arkkikoot, mittakaavat, karttatasot sekä muut valinnaiset parametrit.

Preview-palvelupyynnöllä voidaan tilata pieni näytekappale varsinaista tilausta vastaavilla parametreilla (kuten näytettävät karttatasot, esitystyylivalinnat sekä mittakaava), jolloin asiakaspäässä voidaan arvioida ennen varsinaisen tilauksen tekemistä valittujen parametrien soveltuvuus käyttötarkoitukseen. Tämä voi olla järkevää esim. liitettäessä kiinteistötietoja tulosteelle, sillä kiinteistöjaotuksen tiheys eri alueilla vaihtelee hyvin voimakkaasti, joten samoilla parametreillä ei välttämättä saada hyvänlaatuista karttatulostetta kaikilla mahdollisilla aluerajauksilla. Kannattaa huomioida että näytekappale on tarkoitettu vain katselukäyttöön rajapintaa hyödyntävässä käyttöliittymässä eikä näytekappaleita saa tallentaa jatkokäyttöä varten.

Printout-palvelupyynnöllä tilataan varsinainen karttatuloste rajapinnasta. Karttatulostepyyntö on mahdollista pyytää suoritettavan synkronisesti tai asynkronisesti. Pyyntö välitetään joko HTTPS-protokollan GET- tai POST-metodilla. GET-metodia käytettäessä parametrit välitetään url-kyselyparametreina KVP-tyyppisesti (Key Value Pair). Vastaavasti POST-metodia käytettäessä parametrit välitetään JSON-sanomana.

Tarkemmat tiedot rajapintapalvelun palvelupyynnöistä on kuvattu oheisessa liitetiedostossa (PDF). Tuotekohtaisia ominaisuuksia ja valintamahdollisuuksia on kuvattu sivulla Aineistot ja tuotteet.

Rajapintapalvelun hyödyntäminen edellyttää soveltuvan asiakasohjelmiston kehittämistä. Rajapinnan käyttöön tarvittavat tunnukset saat verkkopalveluiden asiakastuesta. Tunnuksia tilattaessa saat sähköpostitse myös palvelun käytössä tarvittavan palveluosoitteen. Alla ovat käyttöesimerkit ovat suhteellisia URL-kutsuja tähän palveluosoitteeseen liittyen.

Käyttöesimerkkejä

Tässä kuvatut palvelupyyntöesimerkit ovat GET-metodilla välitettäviä KVP-muotoisia kyselyitä.

Edellä mainitussa liitetiedostossa on kuvattu myös POST-metodilla välitettävien JSON-sanomien käyttötapoja.

1. Karttatuloste-tuotteen ominaisuudet JSON- tai XML-dokumenttina

Ominaisuuksien haku JSON-muotoisena (esimerkkivastaus):

/info/Karttatuloste.json

Ominaisuuksien haku XML-muotoisena (esimerkkivastaus):

/info/Karttatuloste.xml

2. Karttatulosteen näytekappaleen tilaus 

Näytekuva maasto- ja kiinteistötietoja sisältävästä 1:25 000 karttatulosteesta (esimerkkivastaus PNG-tiedostona):

/preview/Karttatuloste.png?scale=25000&centre=380500,6677500&width=512&height=512&layers=maastotiedot1,korkeustiedot,maastotiedot2,maastotiedot3,maastotiedot4,nimisto,kiinteistorajat,kiinteistotunnukset,koordinaattiristit

Vastaava näytekappale tulostetiedostona (esimerkkivastaus PDF-tiedostona):

/preview/Karttatuloste.pdf?scale=25000&centre=380500,6677500&cmyk=true&layers=maastotiedot1,korkeustiedot,maastotiedot2,maastotiedot3,maastotiedot4,nimisto,kiinteistorajat,kiinteistotunnukset,koordinaattiristit

Edellistä esimerkkiä muutettu siten että maastotiedot haalennettu (esimerkkivastaus PDF-tiedostona):

/preview/Karttatuloste.pdf?scale=25000&centre=380500,6677500&cmyk=true&layers=maastotiedot1,korkeustiedot,maastotiedot2,maastotiedot3,maastotiedot4,nimisto,kiinteistorajat,kiinteistotunnukset,koordinaattiristit&fadeToWhite=65,65,65,65,65,65

Edellistä esimerkkiä muutettu siten että kiinteistötunnukset lyhyessä muodossa (esimerkkivastaus PDF-tiedostona):

/preview/Karttatuloste.pdf?scale=25000&centre=380500,6677500&cmyk=true&layers=maastotiedot1,korkeustiedot,maastotiedot2,maastotiedot3,maastotiedot4,nimisto,kiinteistorajat,kiinteistotunnukset_lyhyt,koordinaattiristit&fadeToWhite=65,65,65,65,65,65

3. Karttatulosteen tilaus PDF-tiedostona synkronisesti

Mittakaavan 1:15 000 maastotietoja sisältävän tulosteen haku suomenkielisin kehystiedoin ja otsakkeella "Esimerkkituloste":

/printout/Karttatuloste.pdf?language=fin&width=210&height=297&scale=15000&centre=380500,6677500&cmyk=true&layers=maastotiedot1,korkeustiedot,maastotiedot2,maastotiedot3,maastotiedot4,nimisto,koordinaattiristit&variables=otsikko:%22Esimerkkituloste%22

Esimerkkivastaus (A4 pysty) kieliparametria vaihtamalla:

4. Karttatulosteen tilaus PDF-tiedostona asynkronisesti

Karttatulosteen tilauksen käynnistäminen asynkronisena tehdään lisäämällä async=true parametrit palvelupyyntöön:

/printout/Karttatuloste.pdf?async=true&width=594&height=841&scale=10000&centre=422745,6850480&cmyk=true&layers=maastotiedot1,korkeustiedot,maastotiedot2,maastotiedot3,maastotiedot4,nimisto,koordinaattiristit

Karttatulosteen tilauksen statuksen kysely tunnisteella, joka luettavissa printout-pyynnön vastauksesta:

/status/4d21605a-788f-405d-a26c-0134048aecf1.json

Valmistuneen karttatulosteen tilauksen PDF-tiedoston hakeminen tunnisteella, joka luettavissa printout-pyynnön vastauksesta  (esimerkkivastaus PDF-tiedostona):

/file/4d21605a-788f-405d-a26c-0134048aecf1.pdf

5. Karttatulosteen käyttöesimerkkejä: kiinteistöjaotus haalennetulla peruskarttapohjalla

Kiinteistörajat (normaalipaksuuksisena, väri punainen), rajamerkit sekä kiinteistötunnukset haalennetun peruskartta-aineiston päälle piirrettynä:

/printout/Karttatuloste.pdf?width=420&height=297&scale=500&centre=471567,6768696&cmyk=true&layers=maastotiedot1,korkeustiedot,maastotiedot2,maastotiedot3,maastotiedot4,nimisto,kiinteistorajat,rajamerkit,kiinteistotunnukset,koordinaattiristit&fadeToWhite=65,65,65,65,65,65,0,0,0,0&variables=otsikko:%22Kiinteist%C3%B6jaotus%20esimerkki%22

Esimerkkivastaukset (A3 vaaka) eri mittakaavoissa:

Kiinteistörajat (ohuena, väri punainen) sekä kiinteistötunnukset haalennetun peruskartta-aineiston päälle piirrettynä:

/printout/Karttatuloste.pdf?width=420&height=297&scale=10000&centre=471567,6768696&cmyk=true&layers=maastotiedot1,korkeustiedot,maastotiedot2,maastotiedot3,maastotiedot4,nimisto,kiinteistorajat,kiinteistotunnukset,koordinaattiristit&fadeToWhite=65,65,65,65,65,65,0,0,0&env=,,,,,,leveys:ohut,,&variables=otsikko:%22Kiinteist%C3%B6jaotus%20esimerkki%22

Esimerkkivastaukset (A3 vaaka) eri mittakaavoissa:

6. Karttatulosteen käyttöesimerkkejä : kiinteistöjaotus haalennetulla maastokarttapohjalla

Kiinteistörajat (ohuena, väri musta) haalennetun peruskartta-aineiston päälle piirrettynä:

/printout/Karttatuloste.pdf?width=420&height=297&scale=50000&centre=471567,6768696&cmyk=true&layers=maastotiedot1,korkeustiedot,maastotiedot2,maastotiedot3,nimisto,kiinteistorajat,koordinaattiristit&fadeToWhite=65,65,65,65,65,0,0&env=,,,,,leveys:ohut;vari:musta,&variables=otsikko:%22Kiinteist%C3%B6jaotus%20esimerkki%22

Esimerkkivastaukset (A3 vaaka) eri mittakaavassa 1:50 000:

7. Karttatulosteen käyttöesimerkkejä: Maastokartta 1:100 000 ja Maastokartta 1:250 000

Karttatuloste pienimittakaavaisesta Maastokartta-aineistosta:

/printout/Karttatuloste.pdf?width=297&height=420&scale=100000&centre=471567,6768696&cmyk=true&layers=maastotiedot1,korkeustiedot,maastotiedot2,nimisto,koordinaattiristit&variables=otsikko:%22Maastokartta%20esimerkki%22

Esimerkkivastaus: PDF-tiedosto (A3 pysty)

Tuotantoversio 2016-06

Karttatulostepalvelu (REST) palvelu julkaistu tuotantokäyttöön 14.6.2016.

Toiminnallisuudeltaan vastaavat ominaisuudet kuin oli tarjolla BETA-versiossa. Tuotteena palvelussa tarjolla Karttatuloste.

 

Koekäyttö / BETA-versio 2016-04

Karttatulostepalvelu (REST) palvelun ensimmäinen julkinen BETA-versio. Tuotteena palvelussa tarjolla Karttatuloste.

Huom! Tätä palvelun versiota ei tule käyttää tuotannolliseen käyttöön