Hyppää pääsisältöön

Kiinteistönluovutusilmoituksen täyttöohje

Kiinteistönluovutusilmoituksen tekeminen kuuluu kaupanvahvistajan tehtäviin. Se on tehtävä viimeistään kahden arkivuorokauden kuluessa vahvistuksesta. Ostajat voivat ilmoittaa kaupanvahvistajalle, että he haluavat lainhuudon vireille kaupanvahvistajan ilmoituksesta. Sitä varten kaupanvahvistaja kerää tarvittavat yhteystiedot ilmoitusta varten. Avuksi on laadittu lomake, josta kaupanvahvistaja siirtää tiedot ilmoitukseen.

Kiinteistönluovutusilmoituksen tiedot muodostavat saantoesityksen tulevalle lainhuudolle. Sen mukana tuleva luovutuskirja menee suoraan lainhuutoarkistoon. Siksi skannauksen laatuun pitää kiinnittää huomiota. Luovutuksen kohteen ominaisuutta koskevat tiedot ovat tärkeitä kauppahintatilaston kannalta.

Kirjautuminen

Kiinteistönluovutusilmoituksen löydät Maanmittauslaitoksen asiointipalvelun (organisaatiot) sivuilta.

Kiinteistönluovutusilmoituksen tekeminen edellyttää tunnistautumista asiointipalveluun. Voit valita tunnistautumistavaksi verkkopankkitunnistautumisen, mobiilivarmenteen tai käyttää virkakorttia.

Kirjautumisen yhteydessä ohjelma tarkistaa, että kirjautuja on kaupanvahvistajarekisteriin merkitty kaupanvahvistaja. Toinen henkilö ei voi tehdä ilmoitusta kaupanvahvistajan puolesta. Ohjelma hakee kaupanvahvistajan tiedot suoraan kaupanvahvistajarekisteristä, joten niitä ei tarvitse erikseen antaa.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoituksen tekemisessä käytetään hyväksi kaupanvahvistajarekisterin, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiintysrekisterin tietoja, väestötietojärjestelmän (VTJ) henkilötietoja sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoja hakemalla tiedot suoraan rekistereistä. Ilmoitukseen ei laiteta enää osoitetietoja, koska ne pitää olla merkittynä luovutuskirjaan. Kaupanvahvistajan pitää vaatia, että luovutuskirjassa on luovutuksen osapuolten nimet, henkilö- tai Y-tunnukset ja osoitteet. Osoitteen voi jättää pois perustellusta syystä.

Luovuttajat ja luovutuksensaajat haetaan tai annetaan jokaisen kohdekiinteistön osalta erikseen. Kaikki kohdekiinteistöt annetaan samalla ilmoituksella. Ensimmäisen kohdekiinteistön tallentamisen jälkeen ohjelma esittää seuraaville kohdekiinteistöille samoja luovuttajia ja luovutuksensaajia oletusarvoina.

Luovutuslajiksi voi antaa vain yhden luovutuslajin. Jos samassa luovutuskirjassa on selvästi jonkun saajan osalta kyse kaupasta ja toisen saajan osalta vain lahjasta, niin näistä on tehtävä kummastakin oma kaupanvahvistajan ilmoitus luovutuksittain samalla asianumerolla.

Voit liikkua ilmoituksessa Edellinen ja Seuraava -painikkeilla. Keskeytä -painike poistaa kaikki syötetyt tiedot ja lomake palaa alkuun.

Osa tiedoista on pakollisia, jolloin et pääse eteenpäin ennen kuin olet antanut tiedot. Ohjelma näyttää puuttuvan tai virheellisen tiedon värjäämällä tietokentän reunat punaisiksi.

Luovutuspäivämäärä ja luovutuslaji

Ilmoittaminen alkaa antamalla luovutuspäivämäärä ja luovutuslaji. Jos samalla luovutuskirjalla on tehty useampia eri luovutuksia, esim. kauppa ja lahja, tee niistä erilliset kiinteistönluovutusilmoitukset. Mene eteenpäin Seuraava -painikkeesta.

Luovutuksen kohde

Anna luovutuksen kohde kirjoittamalla kiinteistötunnus. Jos kohteena on jo olemassa oleva määräala, niin kirjoittamalla määräalatunnus. Tee kohteen haku kiinteistörekisteristä klikkaamalla luupista.

Valitse kohteen laatu, joka voi olla Koko kohde, Määräosa, Uusi määräala tai Osuus yhteismetsään tai yhteiseen alueeseen. Koko kohteen osalta ohjelma kysyy, onko luovuttaja pidättänyt itselleen määräalan tai osuuden yhteismetsään tai yhteiseen alueeseen. Määräosan osalta ohjelma kysyy luovutettavan osuuden suuruutta, joka on ilmoittava murtolukuna (ei prosentteina). Merkitse rakennetun kohteen osalta lähiosoite.

Luovuttajat

Ohjelma esittää kohdekiinteistön lainhuudon mukaisia kaikkia omistajia luovuttajiksi. Jos lainhuudosta tulee ylimääräisiä henkilöitä tai sama henkilö toiseen kertaan, pitää ne poistaa miinusmerkillä. Uusia luovuttajia voidaan lisätä joko kohdasta + Lisää luovuttaja (haku henkilötunnuksella) tai + Lisää luovuttaja, jolla ei ole suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta. Osoitetietoja ei ilmoiteta.

Jos luovuttajana on kuolinpesä, niin ilmoitukseen merkitään luovuttajaksi vain se kenen pesästä on kysymys. Jos kuolinpesä on jakamaton, niin sen osakkaita ei saa luetella ilmoituksessa. Jos kuolinpesä on jaettu perinnönjaolla kohdekiinteistön osalta määräosiksi, niin silloin luovuttajiksi ilmoitukseen merkitään kiinteistön jaossa saaneet henkilöt.

Luovutuksensaajat

Hae luovutuksensaajia joko kohdasta +Lisää saaja (haku henkilötunnuksella) tai +Lisää saaja, jolla ei ole suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta. Osoitetietoja ei ilmoiteta.

Kun luovutuksen saajana on ulkomaalainen, niin valitaan vaihtoehto: +Lisää saaja, jolla ei ole suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta. Sitten syntymäaika välinollilla ja pisteillä, nimet ja maavalinta valikosta. Näin vaikka henkilöllä olisi suomalainen henkilötunnus. Jos käytät sitä ilmoituksessa, niin kansalaisuustieto ei välity.

Saajien osalta on valittava vaihtoehdoista Omaan lukuun, Perustettavan yhtiön lukuun tai Perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun.

Jokaisen henkilötunnuksella haetun saajan jälkeen pitää painaa Ok -painiketta. Samalla tyhjenee henkilötunnuskenttä uuden saajan hakemista varten. Kun kaikki saajat on haettu ja lisätty,  painetaan Valmis -painiketta.

Kullekin saajalle annetaan omistusosuustieto koko kiinteistöstä murtolukuna (ei prosentteina). Huomaa, että jos luovutuksensaajia on useita, niin luovutettavan määräosan luku pitää jakaa saajien kesken. Esim. jos myydään ½ kiinteistöstä kahdelle ostajalle, niin näiden kummankin omistusosuus on ¼ osa. Tässä toimitaan uuteen lainhuutoon tulevilla murto-osilla. Saattaa vaatia pientä laskentaa ja uutta ajattelutapaa.

Jos kohdekiinteistöjä on useita, niin kaikki kohdekiinteistöt on lisättävä samaan ilmoitukseen. Ensimmäisen kohdekiinteistön tallentamisen jälkeen ohjelma esittää seuraaville kohdekiinteistöille samoja luovuttajia ja luovutuksensaajia oletusarvoina. Ne hyväksytään painamalla Valmis. Luovutuksen ehtoihin siirrytään vasta kun kaikki kohdekiinteistöt on annettu.

Luovutuksen ehdot

Ilmoita Kauppahinta -kohdassa kohteiden kokonaiskauppahinta. Luovutukseen sisältyvän irtaimiston arvo on ilmoitettava, jos se on eritelty kauppakirjassa. Lahjoissa, vaihdoissa ja jakosopimuksissa ei tarvitse ilmoittaa kauppahintaa. Jos esisopimuksissa ei ole sovittu lopullista kauppahintaa, niin sitä ei tarvitse ilmoittaa.

Muut ehdot -kohdasta valitaan Omistusoikeuden siirtyminen on ehdollinen, Purkava ehto tai Pidätetty erityinen oikeus jos luovutukseen sisältyy näitä ehtoja.

Yhteispinta-alat

Merkitse kohtaan kaikkien luovutuksen kohteena olleiden kiinteistöjen tai määräalojen pinta-alat eriteltynä käyttötarkoituksiin: Viljeltyä maata, Metsämaata, Rakennusmaata, Muuta maata ja Vesialuetta. Palvelu laskee näistä tiedoista yhteispinta-alan.

Anna pinta-alat neliömetreinä (1 ha= 10 000 m²).

Muut tiedot

Valitse Kohteen aiottu käyttötarkoitus -alasvetovalikosta. Valintoja voi tehdä useampia ja poistaa ruksista.

Raakamaalla tarkoitetaan pääasiassa rakentamatonta aluetta, jolla ei ole vielä asemakaavaa, mutta joka lähitulevaisuudessa on tarkoitus kaavoittaa suunnitelmalliseen yhdyskuntarakentamiseen. Raakamaan ostajana on tavallisesti kunta tai rakennusliike.

Muu käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi luonnonsuojelualue, sora- tai turvealue. Kirjoita käyttötarkoitus ilmoitukseen.

Valitse Kaavatiedot - alasvetovalikosta kohteen määräävin kaavamuoto.

Valitse Rakennukset -alasvetovalikosta kohteessa olevat rakennustyypit.

Rastita tarpeen mukaan sukulaisluovutus ja kohteen rajoittuminen rantaan.

Kaupanvahvistaja

Vasta tässä vaiheessa näet kaupanvahvistaja tiedot.

Lisää Luovutuksen asianumero. Luovutuksen asianumerona pitää käyttää vuosittain juoksevaa numerointia esim. 1/2018, 2/2018 jne. Jos teet samasta luovutuskirjasta toisen ilmoituksen, niin käytä samaa asianumeroa.

Lainhuudon hakeminen

Kiinteistön luovutuksen saajalla on mahdollista saada lainhuutohakemus vireille jo kaupanvahvistuksesta. Näin lainhuuto tulee samalla automaattisesti vireille, kun kiinteistönluovutusilmoitus toimitetaan Maanmittauslaitokselle.

Luovutuksen saajan tulee ilmoittaa kaupanvahvistajalle, haluaako hän tässä yhteydessä lainhuutoasian käynnistyvän. Mikäli lainhuuto halutaan vireille, tulee luovutuksen saajan toimittaa kaupanvahvistajalle omat tai asiamiehensä yhteystiedot täydennyspyyntöjä, päätösasiakirjan toimitusta sekä laskutusta varten. Kaupanvahvistajalle on tehty lomake tietojen keräämistä varten, josta hän siirtää tiedot ilmoitukseen, mutta ei liitä lomaketta ilmoitukseen.

Kaupanvahvistaja ei ole tässä menettelyssä asiamies, eikä hän ole mitenkään vastuussa lainhuudon vireille tulosta, siihen tarvittavista asiakirjoista tai varainsiirtoverosta. Hän toimii vain lainhuudon lähettinä eli toteuttaa luovutuksen saajan tahtoa, jos he haluavat lainhuudon käsittelyn käynnistyvän kaupanvahvistuksesta. Lainhuutoon tarvittavien asiakirjojen toimittaminen ja vastuu varasiirtoveron maksamisesta ajallaan kuuluu luovutuksen saajalle.

Kaupanvahvistaja ei saa periä erillistä korvausta lainhuudon vireille laitosta, koska se sisältyy säädettyyn palkkioon.

Liitteeksi luovutuskirja

Liitä ilmoitukseen luovutuskirja sekä mahdolliset valtakirjat ja määräalojen kartat yhtenä pdf-tiedostona. Lisäksi voit liittää kauppahinnan maksukuitin, jos se on saatavilla. Muita liitteitä ei saa liittää.

Yhteenveto

Lopuksi näet yhteenvedon ilmoittamistasi tiedoista.

Kun olet tarkistanut, että kaikki tiedot ovat mukana ja oikein, paina Lähetä -painiketta.

Kaupanvahvistajan ilmoitus ei ole tarkoitettu tulostettavaksi. Siihen kaupanvahvistajalla ei ole enää tarvetta, koska päiväkirjan pitovelvollisuus loppui ja arkistointivastuu siirtyi 1.1.2015 Maanmittauslaitokselle.

Kaupanvahvistaja ei tarvitse todistetta ilmoituksen lähtemisestä, koska työskentely tapahtuu suoraan Maanmittauslaitoksen järjestelmässä. Jos ilmoitus menee läpi, on sen tallennus onnistunut.