Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS)

HUOM! TÄMÄ PALVELU POISTUU KÄYTÖSTÄ 10/2023. Uusia käyttäjiä ei enää oteta. Vastaavat tiedot ovat saatavilla Kiinteistötietojen kyselypalvelusta (OGC API Features).

Käyttösopimuksen tehtyäsi pääset palveluun: https://ws.nls.fi/ktjkii/wfs-2015/wfs

Palvelusta on haettavissa WFS 1.1.0-standardinmukaisilla kyselyillä palvelun metatietokuvaus ja kohdeluokkien tietomallikuvaus. Metatietokuvauksesta selviää mm. ne palveluosoitteet, joita käytetään kytkemään asiakassovellus rajapintaan.

Alla on linkkeinä staattiset versiot näiden kyselyiden vastauksista tutustumista varten:

Kiinteistötietojen kyselypalvelu 2015 (WFS) on käytettävissä ma -su klo 00.15 -23.15.

Muuta huomioitavaa

Kun tekee kyselyn palveluun, saa vastaukseksi aina kyselyhetken tilanteen. Palvelu ei siis sisällä muutostietopalvelua.

Mikäli palvelun mukainen maxFeatures arvo (2000) täyttyy, niin kyselyn vastaus ei todennäköisesti sisällä kaikkia kohteita.

Palvelun kyselyitä ja vastauksia voidaan lokittaa.

Palvelun aikakatkaisu kaikilla tuotteilla on 5 min.

Mikäli palvelun aineiston jokaöinen päivitys on epäonnistunut, siitä ilmoitetaan "Sovellusten käytettävyystilanne"-palvelussa.

Yleiset ohjeet Maanmittauslaitoksen WFS 1.1. käyttöön

Avoimet tuotteet

Kiinteistörajojen sijaintitiedot

Tuote sisältää sijainnin, interpolointitavan ja päivityspäivämäärän
Tuotekuvaus pdf 

Kaikkien tuotteiden yhteinen skeema
Tuotteeseen kuuluu kohdeluokka KiinteistorajanSijaintitiedot.
Kyseltävä kohdeluokka on KiinteistorajanSijaintitiedot.

Palstojen tunnuspisteiden sijaintitiedot

Tuote sisältää jokaisesta palstasta: kiinteistötunnuksen sijainnin, tekstin kartalla, päivityspäivämäärän sekä rekisteriyksikön kiinteistötunnuksen
Tuotekuvaus pdf 

Kaikkien tuotteiden yhteinen skeema
Tuotteeseen kuuluu kohdeluokka PalstanTunnuspisteenSijaintitiedot.
Kyseltävä kohdeluokka on PalstanTunnuspisteenSijaintitiedot.

Projisoitujen palstojen tunnuspisteiden sijaintitiedot

Projisoitu palsta on 3D-kiinteistön vaakatasoon projisoitu palsta.

Tuote sisältää jokaisesta projisoidusta palstasta: kiinteistötunnuksen sijainnin, tekstin kartalla, päivityspäivämäärän sekä rekisteriyksikön kiinteistötunnuksen
Tuotekuvaus pdf 

Kaikkien tuotteiden yhteinen skeema
Tuotteeseen kuuluu kohdeluokka ProjisoidunPalstanTunnuspisteenSijaintitiedot.
Kyseltävä kohdeluokka on ProjisoidunPalstanTunnuspisteenSijaintitiedot.

Palstan tietoja

Tuote sisältää mm. tekstin kartalla, rekisteriyksikön kiinteistötunnuksen, palstan aluemaisen sijainnin ja tunnuspisteen sijainnin, palstan kiinteistörajat ja rajamerkit sijainti- ja ominaisuustietoineen.
Tuotekuvaus pdf

Kaikkien tuotteiden yhteinen skeema
Tuotteeseen kuuluvat kohdeluokat PalstanTietoja, KiinteistorajanTietoja ja RajamerkinTietoja.
Kyseltävä kohdeluokka on PalstanTietoja.

Projisoidun palstan tietoja

Projisoitu palsta on 3D-kiinteistön vaakatasoon projisoitu palsta.

Tuote sisältää mm. tekstin kartalla, rekisteriyksikön kiinteistötunnuksen, projisoidun palstan aluemaisen sijainnin ja tunnuspisteen sijainnin. Lisäksi tuote sisältää rekisteriyksiköstä seuraavat tiedot: suhde peruskiinteistöön sekä ylin ja alin korkeus

Tuotekuvaus pdf

Kaikkien tuotteiden yhteinen skeema
Tuotteeseen kuuluvat kohdeluokat ProjisoidunPalstanTietoja.
Kyseltävä kohdeluokka on ProjisoidunPalstanTietoja.

Rekisteriyksikön sijaintitiedot

Tuote sisältää seuraavat tiedot:

 • kiinteistötunnus, olotila, suhde peruskiinteistöön, rekisteröintipäivämäärä, mahdollinen lakkaamispäivämäärä, rekisteriyksikön kuntatiedot, 3D-kiinteistöistä ylin ja alin korkeus
 • 2D-kiinteistön palstat ja palstojen kiinteistörajat ja rajamerkit sijainti- ja ominaisuustietoineen tai 3D-kiinteistöjen osalta rekisteriyksikön projisoitu palsta sijainti-ja ominaisuustietoineen
 • lisäksi 3D-kiinteistöjen osalta ja peruskiinteistöjen osalta yläpuolisten ja alapuolisten rekisteriyksiköiden kiinteistötunnukset

Tietosisältö on suppeampi kuin RekisteriyksikonTietoja-tuotteella. Puuttuvia tietoja ovat mm. rekisteriyksikkölaji, nimi sekä maa- ja vesipinta-ala.

Tuotekuvaus pdf

Kaikkien tuotteiden yhteinen skeema

Tuotteeseen kuuluvat kohdeluokat RekisteriyksikonSijaintitiedot, RekisteriyksikonPalstanTietoja, KiinteistorajanTietoja, RajamerkinTietoja ja KuntaTieto sekä kohdeluokat: YlapuolinenRekisteriyksikkoSuhde, AlapuolinenRekisteriyksikkoSuhde, Kohderekisteriyksikko ja RekisteriyksikonProjisoidunPalstanTietoja

Kyseltävä kohdeluokka on RekisteriyksikonSijaintitiedot.

Tuotteet, jotka eivät ole avoimia

Rekisteriyksikön tietoja

Tuote sisältää seuraavat tiedot:

 • kiinteistötunnus,  rekisteriyksikkölaji, olotila, suhde peruskiinteistöön, rekisteröintipäivämäärä, mahdollinen lakkaamispäivämäärä,  nimi, maapinta-ala, vesipinta-ala ja rekisteriyksikön kuntatiedot, 3D-kiinteistöistä ylin korkeus, alin korkeus ja projisoitu pinta-ala neliömetreinä
 • 2D-kiinteistön palstat ja palstojen kiinteistörajat ja rajamerkit sijainti- ja ominaisuustietoineen tai 3D-kiinteistöjen osalta rekisteriyksikön projisoitu palsta sijainti-ja ominaisuustietoineen
 • lisäksi 3D-kiinteistöjen osalta ja peruskiinteistöjen osalta yläpuolisten ja alapuolisten rekisteriyksiköiden kiinteistötunnukset ja nimet

Tuote sisältää kaikki RekisteriyksikonSijaintitiedot-tuotteella (avoin tuote) olevat tiedot ja lisäksi mm. rekisteriyksikkölajin, nimen sekä maa- ja vesipinta-alan.

Tuotekuvaus pdf

Kaikkien tuotteiden yhteinen skeema

Tuotteeseen kuuluvat kohdeluokat RekisteriyksikonTietoja, RekisteriyksikonPalstanTietoja, KiinteistorajanTietoja, RajamerkinTietoja ja KuntaTieto sekä kohdeluokat: YlapuolinenRekisteriyksikkoSuhde, AlapuolinenRekisteriyksikkoSuhde, Kohderekisteriyksikko ja RekisteriyksikonProjisoidunPalstanTietoja

Kyseltävä kohdeluokka on RekisteriyksikonTietoja.

Käyttöoikeusyksiköitä koskevat tuotteet

Käyttöoikeusyksiköitä koskevat tuotteet ja niiden tuotekuvaukset (.pdf-muodossa)

Koodistojen skeemat

interpolointitapa, kiinteistorajalaji, lahdeaineisto, olotila, rajamerkin_olemassaolorajamerkin_rakenne, rajamerkin_suhde_maanpintaan, rajamerkkilaji, rekisteriyksikkolaji, suhde_peruskiinteistoon

kayttooikeusyksikkopaalaji, kayttooikeusyksikkolaji, sijainnillisuus, tiekunnallisuus, tiekunnan_saantojen_olemassaolo

Koodistojen sanalliset kuvaukset löytyvät: Määräys kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisterin koodistoista lisäyksineen

Palvelun aikakatkaisu kaikilla tuotteilla on 5 min.

Kiinteistörajojen sijaintitiedot

Kiinteistörajojen sijaintitiedot-tuotteen kyselytavat on listattu alle esimerkkeineen.

Kyseltävä kohdeluokka: KiinteistorajanSijaintitiedot

Hakutuloksille voi valita palvelun tukeman valinnaisen koordinaattijärjestelmän. Hakutulokset voi rajata vain itselle tarpeellisiin tietoihin.

Kyselytavat

Skeemassa: ktjkiiwfs:sijainti

Palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects

Sijaintirajaus voidaan antaa palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä ja se voi olla jokin seuraavista rajaustavoista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde metreinä.)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)

Esimerkki1: Kysytään BBOX-operaatiolla suorakaiteella rajatulta alueelta (2 km X 2 km) kiinteistörajojen sijaintitiedot (XML-kyselysanoma). Vastaukseksi saatiin KiinteistorajanSijaintitiedot-kohteita (GML-vastaussanoma).

Kyselyrajoitukset

Skeemassa: ktjkiiwfs:sijainti

Muut spatiaaliset operaatiot kuin DWithin:

 • Suorakaide (Envelope): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 100 km2
 • Vapaa aluerajaus (Polygon): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 100 km2
 • Piste (Point): Ei hakurajoitusta
 • Murtoviiva (LineString): Pituus saa olla korkeintaan: 100 km

Spatiaalisessa operaatiossa DWithin:

 • Suorakaide (Envelope): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 25 km2. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 5000 m.
 • Vapaa aluerajaus (Polygon): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 25 km2. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 5000 m.
 • Piste (Point): Hakusäde metreinä saa olla korkeintaan: 5000 m
 • Murtoviiva (LineString): Pituus saa olla korkeintaan: 10 km. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 5000 m.

Palstojen tunnuspisteiden sijaintitiedot

Palstojen tunnuspisteiden sijaintitiedot-tuotteen kyselytavat on listattu alle esimerkkeineen.

Kyseltävä kohdeluokka: PalstanTunnuspisteenSijaintitiedot

Hakutuloksille voi valita palvelun tukeman valinnaisen koordinaattijärjestelmän. Hakutulokset voi rajata vain itselle tarpeellisiin tietoihin.

Kyselytavat

Skeemassa: ktjkiiwfs:tunnuspisteSijainti

Palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects

Sijaintirajaus voidaan antaa palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä ja se voi olla jokin seuraavista rajaustavoista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde metreinä.)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)

Esimerkki1: Kysytään BBOX-operaatiolla suorakaiteella rajatulta alueelta (2 km X 2 km) palstojen tunnuspisteiden sijaintitiedot (XML-kyselysanoma). Vastaukseksi saatiin PalstanTunnuspisteenSijaintitiedot-kohteita. (GML-vastaussanoma)

Kyselyrajoitukset

Skeemassa: ktjkiiwfs:tunnuspisteSijainti

Muut spatiaaliset operaatiot kuin DWithin:

 • Suorakaide (Envelope): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 100 km2.
 • Vapaa aluerajaus (Polygon): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 100 km2
 • Piste (Point): Ei hakurajoitusta
 • Murtoviiva (LineString): Pituus saa olla korkeintaan: 100 km

Spatiaalisessa operaatiossa DWithin:

 • Suorakaide (Envelope): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 25 km2. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 5000 m.
 • Vapaa aluerajaus (Polygon): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 25 km2. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 5000 m.
 • Piste (Point): Hakusäde metreinä saa olla korkeintaan: 5000 m
 • Murtoviiva (LineString): Pituus saa olla korkeintaan: 10 km. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 5000 m.

Projisoitujen palstojen tunnuspisteiden sijaintitiedot

Projisoitujen palstojen tunnuspisteiden sijaintitiedot-tuotteen kyselytavat on listattu alle esimerkkeineen.

Kyseltävä kohdeluokka: ProjisoidunPalstanTunnuspisteenSijaintitiedot

Hakutuloksille voi valita palvelun tukeman valinnaisen koordinaattijärjestelmän. Hakutulokset voi rajata vain itselle tarpeellisiin tietoihin.

Esimerkkivastaus tuotteesta: GML-vastaussanoma

Kyselytavat

Skeemassa: ktjkiiwfs:tunnuspisteSijainti

Palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects

Sijaintirajaus voidaan antaa palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä ja se voi olla jokin seuraavista rajaustavoista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde metreinä.)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)

Esimerkki1: Kysytään BBOX-operaatiolla suorakaiteella rajatulta alueelta (2 km X 2 km) projisoitujen palstojen tunnuspisteiden sijaintitiedot (XML-kyselysanoma).

 

Kyselyrajoitukset

Skeemassa: ktjkiiwfs:tunnuspisteSijainti

Muut spatiaaliset operaatiot kuin DWithin:

 • Suorakaide (Envelope): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 100 km2.
 • Vapaa aluerajaus (Polygon): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 100 km2
 • Piste (Point): Ei hakurajoitusta
 • Murtoviiva (LineString): Pituus saa olla korkeintaan: 100 km

Spatiaalisessa operaatiossa DWithin:

 • Suorakaide (Envelope): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 25 km2. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 5000 m.
 • Vapaa aluerajaus (Polygon): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 25 km2. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 5000 m.
 • Piste (Point): Hakusäde metreinä saa olla korkeintaan: 5000 m
 • Murtoviiva (LineString): Pituus saa olla korkeintaan: 10 km. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 5000 m.

Palstan tietoja

Palstan tietoja-tuotteen kyselytavat on listattu alle esimerkkeineen.

Kyseltävä kohdeluokka: PalstanTietoja

Hakutulokset voi saada palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä. Hakutulokset voi rajata vain itselle tarpeellisiin tietoihin.

Kyselytavat

1) Palstan aluemainen sijainti

Skeemassa: ktjkiiwfs:sijainti

Palvelu tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects

Sijaintirajaus voidaan antaa palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä ja se voi olla jokin seuraavista rajaustavoista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde metreinä.)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)

Esimerkki1: Kysytään Intersects-operaatiolla ja pisterajauksella palstojen tietoja  (XML-kyselysanoma). Vastaukseksi saatiin PalstanTietoja-kohde.  (GML-vastaussanoma)

2) Palstan tunnuspisteen sijainti 

Skeemassa: ktjkiiwfs:tunnuspisteSijainti

Palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects

Sijaintirajaus voidaan antaa palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä ja se voi olla jokin seuraavista rajaustavoista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde metreinä.)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)

3) Palstaan liittyvän rekisteriyksikön kiinteistötunnus

Skeemassa: ktjkiiwfs:rekisteriyksikonKiinteistotunnus

Vertailuoperaatio PropertyIsEqualTo

Esimerkki1: Kysytään palstojen tietoja rekisteriyksikön 214-425-16-44 kiinteistötunnuksella (XML-kyselysanoma). Vastaukseksi saatiin PalstanTietoja-kohteita. (GML-vastaussanoma)

Kyselyrajoitukset

Palstan aluemainen sijainti (skeemassa ktjkiiwfs:sijainti) ja palstan tunnuspisteen sijainti (skeemassa: ktjkiiwfs:tunnuspisteSijainti )

Muut spatiaaliset operaatiot kuin DWithin:

 • Suorakaide (Envelope): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,25 km2
 • Vapaa aluerajaus (Polygon): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,25 km2
 • Piste (Point): Ei hakurajoitusta
 • Murtoviiva (LineString): Pituus saa olla korkeintaan: 2 km

Spatiaalisessa operaatiossa DWithin:

 • Suorakaide (Envelope): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,0625 km2. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 250 m.
 • Vapaa aluerajaus (Polygon): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,0625 km2. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 250 m.
 • Piste (Point): Hakusäde metreinä saa olla korkeintaan: 250 m.
 • Murtoviiva (LineString): Pituus saa olla korkeintaan: 0,5 km. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 250 m.

Projisoidun palstan tietoja

Projisoidun palstan tietoja-tuotteen kyselytavat on listattu alle esimerkkeineen.

Kyseltävä kohdeluokka: ProjisoidunPalstanTietoja

Hakutulokset voi saada palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä. Hakutulokset voi rajata vain itselle tarpeellisiin tietoihin.

Esimerkkivastaus tuotteesta: GML-vastaussanoma

Kyselytavat

1) Projisoidun palstan aluemainen sijainti

Skeemassa: ktjkiiwfs:sijainti

Palvelu tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects

Sijaintirajaus voidaan antaa palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä ja se voi olla jokin seuraavista rajaustavoista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde metreinä.)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)

Esimerkki1: Kysytään Intersects-operaatiolla ja vapaalla aluerajauksella projisoitujen palstojen tietoja  (XML-kyselysanoma).

 

2) Projisoidun palstan tunnuspisteen sijainti 

Skeemassa: ktjkiiwfs:tunnuspisteSijainti

Palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects

Sijaintirajaus voidaan antaa palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä ja se voi olla jokin seuraavista rajaustavoista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde metreinä.)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)

3) Projisoituun palstaan liittyvän rekisteriyksikön kiinteistötunnus

Skeemassa: ktjkiiwfs:rekisteriyksikonKiinteistotunnus

Vertailuoperaatio PropertyIsEqualTo

Esimerkki1: Kysytään projisoitujen palstojen tietoja 3D-kiinteistön 92-15-409-101 kiinteistötunnuksella (XML-kyselysanoma).

 

Kyselyrajoitukset

Projisoidun palstan aluemainen sijainti (skeemassa ktjkiiwfs:sijainti) ja projisoidun palstan tunnuspisteen sijainti (skeemassa: ktjkiiwfs:tunnuspisteSijainti )

Muut spatiaaliset operaatiot kuin DWithin:

 • Suorakaide (Envelope): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,25 km2
 • Vapaa aluerajaus (Polygon): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,25 km2
 • Piste (Point): Ei hakurajoitusta
 • Murtoviiva (LineString): Pituus saa olla korkeintaan: 2 km

Spatiaalisessa operaatiossa DWithin:

 • Suorakaide (Envelope): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,0625 km2. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 250 m.
 • Vapaa aluerajaus (Polygon): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,0625 km2. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 250 m.
 • Piste (Point): Hakusäde metreinä saa olla korkeintaan: 250 m.
 • Murtoviiva (LineString): Pituus saa olla korkeintaan: 0,5 km. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 250 m.

Rekisteriyksikön sijaintitiedot

Rekisteriyksikön sijaintitiedot-tuotteen kyselytavat on listattu alle esimerkkeineen.

Kyseltävä kohdeluokka: RekisteriyksikonSijaintitiedot

Hakutulokset voi saada palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä. Hakutulokset voi rajata vain itselle tarpeellisiin tietoihin.

Esimerkkivastaus tuotteesta: GML-vastaussanoma (2D-kiinteistö)

Esimerkkivastaus tuotteesta: GML-vastaussanoma (3D-kiinteistö)

Kyselytavat

1) 2D-kiinteistön aluemainen sijainti (yksikin rekisteriyksikön palsta täyttää annetun ehdon). Tulokseen palautuu annetun ehdon täyttävät 2D-kiinteistöt.

Skeemassa: ktjkiiwfs:rekisteriyksikonPalstanTietoja/ktjkiiwfs:RekisteriyksikonPalstanTietoja/ktjkiiwfs:sijainti

Palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects

Sijaintirajaus voidaan antaa palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä ja se voi olla jokin seuraavista rajaustavoista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde metreinä.)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)

Esimerkki1: Kysytään BBOX-operaatiolla suorakaiteella rajatulta alueelta (n. 100m x 100m) rekisteriyksiköiden sijaintitietoja  (XML-kyselysanoma). Vastaukseksi saatiin RekisteriyksikonSijaintitiedot-kohteita.  (GML-vastaussanoma). Palautuvat kohteet ovat 2D-kiinteistöjä.

2) 3D-kiinteistön aluemainen sijainti (yksikin rekisteriyksikön projisoitu palsta täyttää annetun ehdon). Tulokseen palautuu annetun ehdon täyttävät 3D-kiinteistöt.

Skeemassa: ktjkiiwfs:rekisteriyksikonProjisoidunPalstanTietoja/ktjkiiwfs:RekisteriyksikonProjisoidunPalstanTietoja/ktjkiiwfs:sijainti

Palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects

Sijaintirajaus voidaan antaa palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä ja se voi olla jokin seuraavista rajaustavoista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde metreinä.)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)

Esimerkki1: Kysytään Intersects-operaatiolla ja vapaalla aluerajauksella  rekisteriyksiköiden sijaintitietoja  (XML-kyselysanoma). Tulokseen palautuu annetun ehdon täyttävät 3D-kiinteistöt.

3) 2D-kiinteistön aluemainen sijainti (yksikin rekisteriyksikön palsta täyttää annetun ehdon) tai 3D-kiinteistön aluemainen sijainti (yksikin rekisteriyksikön projisoitu palsta täyttää annetun ehdon). Tulokseen palautuu annetun ehdon täyttävät 2D-kiinteistöt ja 3D-kiinteistöt.

Skeemassa: ktjkiiwfs:rekisteriyksikonPalstanTietoja/ktjkiiwfs:RekisteriyksikonPalstanTietoja/ktjkiiwfs:sijainti|ktjkiiwfs:rekisteriyksikonProjisoidunPalstanTietoja/ktjkiiwfs:RekisteriyksikonProjisoidunPalstanTietoja/ktjkiiwfs:sijainti

Palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects

Sijaintirajaus voidaan antaa palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä ja se voi olla jokin seuraavista rajaustavoista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde metreinä.)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)

Esimerkki1: Kysytään Intersects-operaatiolla ja vapaalla aluerajauksella rekisteriyksiköiden sijaintitietoja  (XML-kyselysanoma). Tulokseen palautuu annetun ehdon täyttävät 2D-kiinteistöt ja 3D-kiinteistöt.

4) Kiinteistötunnus

Skeemassa: ktjkiiwfs:kiinteistotunnus

Vertailuoperaatio PropertyIsEqualTo

Esimerkki1: Kysytään rekisteriyksikön sijaintitietoja kiinteistötunnuksella 49-403-1-117  (XML-kyselysanoma). Vastaukseksi saatiin 1 kpl  RekisteriyksikonSijaintitiedot-kohteita. (GML-vastaussanoma)

Kyselyrajoitukset

2D-kiinteistön aluemainen sijainti ja 3D-kiinteistön aluemainen sijainti

Muut spatiaaliset operaatiot kuin DWithin:

 • Suorakaide (Envelope): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,25 km2
 • Vapaa aluerajaus (Polygon): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,25 km2
 • Piste (Point): Ei hakurajoitusta
 • Murtoviiva (LineString): Pituus saa olla korkeintaan: 2 km

Spatiaalisessa operaatiossa DWithin:

 • Suorakaide (Envelope): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,0625  km2. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 250 m.
 • Vapaa aluerajaus (Polygon): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,0625 km2. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 250 m.
 • Piste (Point): Hakusäde metreinä saa olla korkeintaan: 250 m
 • Murtoviiva (LineString): Pituus saa olla korkeintaan: 0,5 km. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 250 m.

Rekisteriyksikön tietoja

Rekisteriyksikön tietoja-tuotteen kyselytavat on listattu alle esimerkkeineen.

Kyseltävä kohdeluokka: RekisteriyksikonTietoja

Hakutulokset voi saada palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä. Hakutulokset voi rajata vain itselle tarpeellisiin tietoihin.

 

 

Kyselytavat

1) 2D-kiinteistön aluemainen sijainti (yksikin rekisteriyksikön palsta täyttää annetun ehdon). Tulokseen palautuu annetun ehdon täyttävät 2D-kiinteistöt.

Skeemassa: ktjkiiwfs:rekisteriyksikonPalstanTietoja/ktjkiiwfs:RekisteriyksikonPalstanTietoja/ktjkiiwfs:sijainti

Palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects

Sijaintirajaus voidaan antaa palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä ja se voi olla jokin seuraavista rajaustavoista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde metreinä.)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)

Esimerkki1: Kysytään BBOX-operaatiolla suorakaiteella rajatulta alueelta (n. 100m x 100m) rekisteriyksiköiden tietoja  (XML-kyselysanoma). Vastaukseksi saatiin RekisteriyksikonTietoja-kohteita. 

2) 3D-kiinteistön aluemainen sijainti (yksikin rekisteriyksikön projisoitu palsta täyttää annetun ehdon). Tulokseen palautuu annetun ehdon täyttävät 3D-kiinteistöt.

Skeemassa: ktjkiiwfs:rekisteriyksikonProjisoidunPalstanTietoja/ktjkiiwfs:RekisteriyksikonProjisoidunPalstanTietoja/ktjkiiwfs:sijainti

Palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects

Sijaintirajaus voidaan antaa palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä ja se voi olla jokin seuraavista rajaustavoista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde metreinä.)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)

Esimerkki1: Kysytään Intersects-operaatiolla ja vapaalla aluerajauksella  rekisteriyksiköiden tietoja  (XML-kyselysanoma). Tulokseen palautuu annetun ehdon täyttävät 3D-kiinteistöt.

3) 2D-kiinteistön aluemainen sijainti (yksikin rekisteriyksikön palsta täyttää annetun ehdon) tai 3D-kiinteistön aluemainen sijainti (yksikin rekisteriyksikön projisoitu palsta täyttää annetun ehdon). Tulokseen palautuu annetun ehdon täyttävät 2D-kiinteistöt ja 3D-kiinteistöt.

Skeemassa: ktjkiiwfs:rekisteriyksikonPalstanTietoja/ktjkiiwfs:RekisteriyksikonPalstanTietoja/ktjkiiwfs:sijainti|ktjkiiwfs:rekisteriyksikonProjisoidunPalstanTietoja/ktjkiiwfs:RekisteriyksikonProjisoidunPalstanTietoja/ktjkiiwfs:sijainti

Palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects

Sijaintirajaus voidaan antaa palvelun tukemassa valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä ja se voi olla jokin seuraavista rajaustavoista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde metreinä.)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke metreinä.)

Esimerkki1: Kysytään Intersects-operaatiolla ja vapaalla aluerajauksella rekisteriyksiköiden tietoja  (XML-kyselysanoma). Tulokseen palautuu annetun ehdon täyttävät 2D-kiinteistöt ja 3D-kiinteistöt.

4) Kiinteistötunnus

Skeemassa: ktjkiiwfs:kiinteistotunnus

Vertailuoperaatio PropertyIsEqualTo

Esimerkki1: Kysytään rekisteriyksikön tietoja kiinteistötunnuksella 214-425-16-44  (XML-kyselysanoma). Vastaukseksi saatiin 1 kpl  RekisteriyksikonTietoja-kohteita. 

Kyselyrajoitukset

2D-kiinteistön aluemainen sijainti ja 3D-kiinteistön aluemainen sijainti

Muut spatiaaliset operaatiot kuin DWithin:

 • Suorakaide (Envelope): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,25 km2
 • Vapaa aluerajaus (Polygon): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,25 km2
 • Piste (Point): Ei hakurajoitusta
 • Murtoviiva (LineString): Pituus saa olla korkeintaan: 2 km

Spatiaalisessa operaatiossa DWithin:

 • Suorakaide (Envelope): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,0625  km2. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 250 m.
 • Vapaa aluerajaus (Polygon): Annetun alueen pinta-ala saa olla korkeintaan: 0,0625 km2. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 250 m.
 • Piste (Point): Hakusäde metreinä saa olla korkeintaan: 250 m
 • Murtoviiva (LineString): Pituus saa olla korkeintaan: 0,5 km. Hakuvyöhyke metreinä saa olla korkeintaan: 250 m.

Käyttöoikeusyksiköitä koskevien tuotteiden kyselyt ja esimerkit

Käyttöoikeusyksiköitä koskevien tuotteiden kyselyt ja esimerkit (.pdf-muodossa)

Käyttöoikeusyksiköitä koskevien tuotteiden kyselyt ja esimerkit (.ppsx-muodossa)

Poikkeamat WFS-standardiin

Vain tietyt kyselytavat tuetaan. Ne on kuvattu tuotteittain kohdassa "Kyselyt ja esimerkit".

Kyselyille on asetettu kyselyrajoituksia esim. kyselyä tehtäessä tutkitaan annetun sijaintirajauksen suuruutta. Kyselyrajoitukset on kuvattu tuotteittain kohdassa "Kyselyt ja esimerkit" (maxFeatures tuetaan)

BBOX-operaation käyttäminen ilman kenttää, johon haku kohdistuu tuetaan tuotteilla: KiinteistorajanSijaintitiedot, PalstanTunnuspisteenSijaintitiedot, RekisteriyksikonTietoja ja PalstanTietoja.

Jos BBOX-operaatiossa ei ole annettu kenttää, johon haku kohdistuu, niin kysely suoritetaan PalstanTietoja-kohteita haettaessa palstan aluemaisen sijainnin perusteella.

Palvelu tukee asiakassovelluksen listaamien propertyjen valintaa tulokseen tuotteille: KiinteistorajanSijaintitiedot, PalstanTunnuspisteenSijaintitiedot, ProjisoidunPalstanTunnuspisteenSijaintitiedot, RekisteriyksikonTietoja, RekisteriyksikonSijaintitiedot, PalstanTietoja ja ProjisoidunPalstanTietoja

Standardin sallimissa Xpath-syöttötavoissa saattaa olla puutteita. Asiakassovelluksen kannattaa hyödyntää asiakasdokumentaatiossa olevia esimerkkikyselyitä kyselyiden rakentamisessa.

Jos KVP-pyynnössä ei ole annettu BBOX-operaation koordinaattijärjestelmää, käytetään GetCapabilities-kuvauksen mukaista oletuskoordinaattijärjestelmää, ei WGS84.

Ei tueta hakua, jossa on annettu pelkästään haettavan kohdeluokan nimi.

Palvelu ei tue kohdetyyppikohtaisten kuvauksien kysymistä DescribeFeatureType-kyselyllä käyttäen typename-parametria 

Pyyntöjen käsittelyssä voi palvelimelta tulla esimerkiksi seuraavia HTTP-statuskoodilla ilmoitettavia virheitä:

HTTP-Virhekoodi HTTP-selite Kuvaus
400 Bad Request Hakupyyntö tai sen parametrit ovat virheellisiä.
401 Unauthorized Palvelu ei hyväksy asiakassovelluksen välittämää käyttäjätunnistetta.
403 Forbidden Käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta pyydettyyn aineistoon
500 Internal Server Error Pyyntöä käsiteltäessä tapahtunut odottamaton virhetilanne
502, 503, 504 Service Unavailable Palvelussa on liikaa ruuhkaa tai samalla käyttäjällä on liian monta samanaikaista pyyntöä.

GetFeature-pyynnön ExceptionReport virheet

On huomioitava, että mikäli virheilmoitus tulostuu, niin vastaus ei sisällä tietoja kattavasti ja eheästi ja sitä ei voi näinollen hyödyntää.

Asiakassovelluksen on helpointa hallita virheilmoitukset tilanteessa, jossa lähetetään vain yksi Query/POST

WFS-palvelupyyntöihin liittyvät virheet ilmoitetaan ExceptionReport  XML-rakenteen mukaisena aina, kun mahdollista.

- Jos kyselyssä parametri tms. virhe, joka voidaan tulkita, tulee ows:ExceptionReport
- Jos useita Query/POST ja ensimmäisessä Queryssä parametri tms. virhe, joka voidaan tulkita, tulee ows:ExceptionReport
- Jos useita Query/POST ja seuraavassa Queryssä parametri tms. virhe, joka voidaan tulkita, tulee ows:ExceptionReport FeatureCollectionin sisään elementiksi.
- JOS tulee aineistovirhe kesken suorituksen - tulostuu KTJKIIWFS:ExceptionReport.

Virheteksti, joka tulee GetFeature-pyyntöjen vastauksena virhetilanteissa, vaihtelee tilanteen mukaan. Palvelun virhetilanteita ei ole tällä hetkellä kooditettu. Virhetekstit saattavat muuttua palvelun elinkaaren aikana.