Liity yhteismetsään

Metsän omistamiseen liittyy velvoitteita. Metsää pitää hoitaa, muun muassa istuttaa ja hakata. Perintömetsää ei välttämättä kannata jakaa muutaman hehtaarin palasiksi: lohkomisesta tulee kustannuksia ja pienen metsälön hoitaminen on kallista. Vaihtoehtona voi olla yhteismetsän perustaminen tai olemassa olevaan yhteismetsään liittyminen.

Yhteismetsä muistuttaa asunto-osakeyhtiötä: osakkaat omistavat osuuksia. Usein hallinto ja hoitaminen on järjestetty esimerkiksi paikallisen metsäasiantuntijan kanssa. Verot ja maksut hoituvat keskitetysti. Osakkaalle jaettava ylijäämä on verotonta tuloa.

Lue lisää yhteismetsästä ja sen hyödyistä.

Yhteismetsään liittyminen

Voit liittää metsäkiinteistösi olemassa olevaan yhteismetsään sopimalla asiasta yhteismetsän osakaskunnan kanssa. Liittymisestä laaditaan liittymissopimus, minkä jälkeen sinun on haettava maanmittaustoimitusta.

Liitettävä alue tulee osaksi yhteismetsää, kun toimitus on merkitty kiinteistörekisteriin. Kiinteistö, jonka alue liitetään, saa alueen arvoa vastaavan osuuden yhteismetsästä.

Perusta yhteismetsä

Yhteismetsä voidaan perustaa lohkomis-, halkomis- tai tilusjärjestelytoimituksen yhteydessä.

Vähintään kahden kiinteistön omistajat voivat perustaa yhteismetsän ja hakea yhteismetsätoimitusta. Yhteismetsätoimitukset tehdään valtion varoilla.

Yhteismetsän muodostamistoimitusta voi hakea henkilö, joka on valmis luovuttamaan maata perustettavaan yhteismetsään. Yleensä yhteismetsän perustamista haetaan yhdessä muiden kiinteistönomistajien kanssa.

Yhteismetsästä on tehtävä perustamissopimus ja sen jälkeen on haettava yhteismetsän muodostamistoimitusta.

Tee yhteismetsän perustamissopimus

Tee muiden kiinteistöjen omistajien kanssa kirjallinen perustamissopimus yhteismetsän perustamisesta. Käykää läpi yhteismetsän tarkoitus ja toiminta. Yhteismetsä on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen yhteismetsän osakkaiden hyväksi.

Sopimuksessa tulee olla:

 • yhteismetsän nimi ja kotipaikka
 • yhteismetsän perustajien henkilötiedot
 • tiedot yhteismetsäksi perustettavista alueista ja niiden pinta-alat
 • luettelo yhteismetsän osakaskiinteistöistä ja osakaskiinteistöjen osuusluvut tai peruste niiden määrittämiseksi
 • yhteismetsän muodostamiseen liittyvät mahdolliset korvaukset tai korvausten laskentaperusteet
 • päiväys ja allekirjoitukset.

Perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen valmistelkaa ehdotus ohjesäännöksi yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa. Lisäksi yhteismetsälle on tehtävä metsäsuunnitelma ennen kuin yhteismetsän metsätaloudellinen toiminta voi käynnistyä. Valmiin pohjan metsäsuunnitelmalle voi pyytää esimerkiksi paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltä.

Hae yhteismetsän muodostamistoimitusta

 • Tarvitset liitteeksi perustamissopimuksen ja ohjesääntöjen ehdotuksen. 
 • Joissakin tilanteissa pitää liittää myös metsätila-arvio, jonka saat metsänhoitoyhdistykseltä. Arvio tarvitaan, jotta osuudet voidaan muodostaa tasapuolisesti osakkaiden kesken.
 • Täytä hakemuslomake. Laita lomakkeessa raksi kohtaan "Muu toimitus", ja täytä tekstikenttään "yhteismetsän muodostamistoimitus". 
 • Voit myös hakea yhteismetsän muodostamistoimitusta kirjallisesti siltä maanmittauslaitoksen palvelupisteeltä, jonka alueella toimituksen kohde tai pääosa siitä sijaitsee. Hakemuslomakkeita on saatavissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.
 • Hakemus voi olla myös vapaamuotoinen, mutta siitä on ilmettävä toimituksen tarkoitus ja mitä kiinteistöjä hakemus koskee.
 • Toimita hakemus Maanmittauslaitokselle.

Muodostamistoimituksen jälkeen alueellinen metsäkeskus kutsuu yhteismetsän osakkaat ensimmäiseen perustavaan osakaskunnan kokoukseen.

Hinta

Toimituskustannukset maksetaan valtion varoista lukuun ottamatta mahdollisia rajankäyntejä sekä esimerkiksi ylimääräisten rakennuspaikkojen lohkomista.

Käsittelyaika

Tavoite käsittelyajalle on 6 kuukautta.