Hyppää pääsisältöön

Hankeuusjako

Hankeuusjako on tilusjärjestely, jolla vähennetään maankäyttöhankkeen aiheuttamia haittoja maanomistajalle. Yleensä hankeuusjako tehdään suojelualueen ja maantie- tai ratahankkeen yhteydessä.

Hankeuusjakoa hakee maankäyttöhankkeen toteuttaja. Esimerkiksi maantiehankkeissa hakijana toimii ELY-keskuksen liikennevastuualue. Yleensä yksityinen henkilö ei hae hankeuusjakoa.

Useimmiten hankeuusjakoa edeltää kiinteistövaikutusten arviointiselvitys (KIVA), jossa selvitetään hankeuusjaon tarve ja mahdollisuudet.

Maiden vaihtoja tai esimerkiksi tieoikeuksien järjestelyjä toteutetaan niin, että maankäyttöhankkeen haitat maanomistajalle minimoidaan tai poistetaan kokonaan. Esimerkiksi väärälle puolelle maantietä tai rautatietä jäänyt peltopalsta voidaan vaihtaa talouskeskuksen puolelle. Myös liikenneturvallisuus paranee, kun hidas paikallisliikenne maanteillä vähenee.

Hankeuusjako on myös pakkolunastuksen vaihtoehto. Suomessa yhteiskunnan maankäyttöhankkeet toteutetaan usein lunastusmenettelyllä. Hankeuusjako tarjoaa keveämmän menettelytavan, jossa maiden lunastamisen sijaan voidaan korvaukseksi tarjota vaihtomaita.

Saat ilmoituksen, jos kiinteistösi on hankeuusjaon kohteena. Ilmoituksessa kerrotaan hankeuusjaon toimitusnumero ja toimitusinsinöörin yhteystiedot. Voit tiedustella toimitusinsinööriltä hankeuusjaon sisältöä ja merkitystä kiinteistöllesi.

Lisää tietoa voit lukea myös Käynnissä olevat toimitukset -sivulta. Voit hakea hankeuusjakotoimitusta sen numerolla, sijaintikunnalla tai toimituslajilla.