Hyppää pääsisältöön

Maanmittaustoimitukset ja korona

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta toimitukset ja maastotyöt suoritetaan pääsääntöisesti kuten ennenkin, ja niistä tiedotetaan asianomaisia kutsukirjeellä.

Kiinteistönmuodostamislakiin 1.1.2022 tullut muutos

Kiinteistönmuodostamislain muutos mahdollistaa sen, että tarvittaessa toimituskokouksiin ja maastotöihin voi olla mahdollista osallistua esimerkiksi puhelimitse. Jos sinulla on tarve osallistua tilaisuuteen etänä, ole hyvissä ajoin yhteydessä kutsukirjeen lähettäneeseen toimitusinsinööriin tai maastotyökutsun lähettäneeseen kartoittajaan. Yhteystiedot löytyvät sinulle lähetetystä kutsukirjeestä.

Jos olet saanut kutsun toimituskokoukseen tai maastotoimitukseen, toimi näin:

  1. Lue ohjeet, kuinka toimia maanmittaustoimituksessa.
  2. Jos katsot toimitusasian vaativan edunvalvontaa, etkä halua esim. mahdollisen tartuntariskin vuoksi tulla paikalle, pyri valtuuttamaan kokoukseen tai maastotöihin asiamies.
  3. Osaan tilaisuuksista on mahdollista osallistua etänä. Jos haluat osallistua tilaisuuteen etänä, ota hyvissä ajoin yhteyttä kutsun lähettäneeseen henkilöön. Yhteystiedot löytyvät kutsukirjeestä.
  4. Toimituskokous pystytään pitämään ja asiat käsittelemään yleensä myös ilman asianosaisen läsnäoloa.

Lisäksi lakimuutos mahdollistaa myös, että asia voidaan käsitellä joissakin tapauksissa kirjallisena menettelynä. Kirjallisessa menettelyssä asianosaisille toimitetaan toimitukseen liittyvät materiaalit postitse, sähköpostilla tai suomi.fi-viestinä. Saat tarkemmat tiedot ja ohjeet kirjallisesta menettelystä kutsukirjeen mukana.

Lisätietoja koronasuosituksista saa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tai aluehallintoviranomaisen verkkosivuilta.