Hyppää pääsisältöön

Rata-alueiden rajaamistoimitus

Rautatien rajaamistoimitus tehdään, kun radanpitäjä (Liikennevirasto) haluaa selvittää rata-alueen nykyiset ulkorajat. Aiemmin lunastetun rautatiealueen ulkorajat määritetään.

Toimituksessa selvitetään, onko rautatiealue laajentunut, ja tarvittaessa tehdään lunastuksia. Rautatiealue rajataan noin yhden metrin päähän ojan tai luiskan ulkoreunasta.

Rautatiealueen suojavyöhyke on yleensä 30 metriä molemmin puolin rataa. Tämän alueen käytölle on rajoituksia, mutta aluetta ei lunasteta.Tasoristeyksissä määritetään näkemäalue.

Lunastustoimikunta tekee päätökset toimituskokouksessa. Kokouksissa voidaan käsitellä myös:

  • vähäinen tilusjärjestely
  • rautateitä koskevien määräalojen käsittely
  • lunastuskorvaukset, jos alue on selkeästi laajentunut ja korvauksia ei ole aikaisemmin käsitelty tai maksettu
  • maanomistajalle oikeutensa valvomisesta aiheutuneet kulut.

Lue lisää rajaamistoimituksesta (pdf).