Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus, Pornaisten luoteisosa (Halkia)

Nähtävilläolo päättyy
Hakija
Maanmittauslaitos
Asiatunnus tai Toimitusnumero
2016-529304

Kutsu maanmittaustoimitukseen

Alueellisen tietoimituksen tarkoitus on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkosto. Ylimääräiset ja tarpeettomat tieoikeudet lakkautetaan. Kysymys ei ole uusista tiehankkeista tai -järjestelyistä vaan ainoastaan vanhan olemassa olevan tilanteen selvittämisestä ja kiinteistörekisterin parantamisesta. Asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen käsittelyä.

Tiistaina 28.2.2023 klo 12:00 aloitetaan toimitus nro 2016-529304 Pornaisten kunnantalon valtuustosalissa. Osoite: Kirkkotie 176, Pornainen

Toimitusalue on pääpiirteissään Halkian länsiosa: Mäntsäläntien, Halkiantien ja Mäntsälän kunnanrajan rajaama alue.

Alueiden tarkemmat rajaukset ja tiejärjestelyluonnokset on nähtävillä internet-sivuilla www.maanmittauslaitos.fi/TN2016-529304 ennen varsinaista toimituskokousta. 

 

Toimitusinsinööri Tuuli Laine, 050 4624 600

tuuli.laine@maanmittauslaitos.fi