Hyppää pääsisältöön

Maantietoimitus, valtatie 8:n parantaminen Eurajoen keskustan kohdalla.

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Eurajoki
Hakija
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Asiatunnus tai Toimitusnumero
2021-661262

Toimituskokous 8.12.2023 kello 9:30
Eurajoen kunnanvirasto, Eurajokisali, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Kokouksen tarkoitus: Maantietoimituksen välikokouksessa jatketaan toimituskäsittelyä hankkeen valmistuttua. Kokouksessa selvitetään tehdyt maastotyöt, käydään läpi toimituskartta, selvitetään korvausperusteita,
aloitetaan korvauskäsittely, sekä annetaan määräaika mahdollisten korvausvaatimusten laatimista varten.

Korvaukset määrätään toimituksen loppukokouksessa, joka pidetään myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana korvauskatselmuksen ja vastineen antamisen jälkeen.

Käsitteitä:
Korvauskatselmus:
Lunastustoimikunta tekee maastokatselmuksen vaadittujen menetysten toteamiseksi ja
arvioimiseksi. Katselmuksen ajankohta ilmoitetaan asianosaisille.
 

Vastine:
Lunastustoimikunta pyytää lisäksi ELY-keskukselta vastineen tehtyihin korvausvaatimuksiin.

 

Toimituksen tarkoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus on hakenut Maanmittauslaitokselta maantietoimitusta.
Toimitus perustuu Väyläviraston 7.4.2021 tekemään päätökseen (TRAFICOM/536804/05.03.160.01/2020), jolla on hyväksytty tiesuunnitelma valtatien 8 Turku - Pori parantamiseksi Eurajoen keskustan kohdalla.
Valtatietä 8 Turku-Pori on parannettu Eurajoen keskustan kohdalla välillä Krisantie – Koivumiemen
Kirkkotie rakentamalla mm. 4,5 kilometriä uutta valtatielinjausta noin 300 m
etäisyydelle vanhasta valtatiestä. Uusi valtatielinjaus sisältää mm. kaksi eritasoliittymää,
viisi uutta siltaa ja uuden ohituskaistan Rauman suuntaan, tarvittavat kuivatus ja yksityistiejärjestelyt,
sekä meluntorjuntatoimenpiteet.

Maantietoimituksessa käsitellään rakentamiseen tarvittavien alueiden lunastus ja korvaaminen,
sekä käsitellään muut maantietoimituksen kannalta tarvittavat asiat.
Rakentamiseen tarvittavat alueet on otettu haltuun 7.6.2021. Hanke on valmistunut ja
hanke on luovutettu liikenteelle 21.12.2022.

Toimitusinsinööri

Timo Laitinen

Isolinnankatu 18, 28100 PORI

puh: 050-5236683

timo.laitinen@maanmittauslaitos.fi