Hyppää pääsisältöön

Valtatien 4 maantietoimitus välillä Hartola - Oravakivensalmi

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Hartola
81-895-2-1 Yleinen tie
Hakija
Uudenmaan ELY-keskus
Asiatunnus tai Toimitusnumero
2021-671818 ja 2021-671802

Maantietoimitus, Hartola

Uudenmaan ELY-keskus on hakenut Maanmittauslaitokselta maantietoimitusta koskien Valtatien 4 (vt4) parantamista välillä Hartola-Oravakivensalmi, Hartola. 

Maantiehanke on valmistunut ja lunastustoimikunta aloittaa toimituksen toisen vaiheen ja lopullisen lunastuspäätöksen sekä korvausten valmistelun. Nyt koolle kutsuttava kokous on maantietoimituksen toisen vaiheen alkukokous.

Lisätietoja maantiehankkeesta on Väyläviraston internetsivulta: www.vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi ja toimituksesta Maanmittauslaitoksen internetsivuilla: www.maanmittauslaitos.fi/TN2021-671802-ja-2021-671818

Aika ja paikka

Toimituskokoukset pidetään Hartolan kunnantalolla (Kuninkaantie 16, Hartola) seuraavina ajankohtina: 

Toimitus 2021-671818 (pohjoinen tieosuus): Keskiviikkona 26.6.2024 klo 9.00

Toimitus 2021-671802 (eteläinen tieosuus): Keskiviikkona 26.6.2024 klo 13.00

Toimitukseen osallistuminen 

Kokoukseen ei ole osallistumisvelvoitetta. Omat mielipiteet ja vaatimukset voi esittää myös kirjallisesti toimitusinsinöörille. Asianosaisten poissaolo ei estä toimituksen käsittelyä. 

 

Toimitusinsinööri Tuomas Häkkinen

Maanmittauslaitos

0400 294 555

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi