Hyppää pääsisältöön

Valtatien 6 rajaaminen tarvittavilta osin välillä Luumäen läntinen liittymä-Lappeenrannan kunnanraja

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Luumäki
Hakija
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Asiatunnus tai Toimitusnumero
2023-707343

Toimituskokous 15.12.2023 klo 11:00

Valtuustosali, Luumäen kunnantalo, Linnalantie 33, Luumäki

Kutsun asianosaiset toimituskokoukseen.

Toimituksessa käsitellään maantielain 75§:n mukaisesti ennestään olevan maantien tiealueen rajan määrääminen eli todetaan maantiealueen ulottuvuus ja käydään rajaa maantiealuetta vastaan.

Toimituksessa käsitellään myös Valtatie 6 tiesuunnitelman mukaisia yksityistieoikeuksia ja muita hankeen aiheuttamia yksityistiejärjestelyjä.

Toimituksessa tarkennetaan myös maantien suoja-alueiden ja tienpitäjän oikeuksia pitää laskuojia.

Toimituksessa voidaan toteuttaa myös muita aiemmissa toimituksissa päätettyjä, mutta rekisteröimättä jääneitä asioita.

Taustaa:

Valtatie 6 rakentamisen yhteydessä on pidetty kaksi aiempaa maantietoimitusta.

Ensimmäisen vaiheen toimitus 2014-474034 (vuosina 2014 - 2017 )
Ennen maantien rakentamista ensimmäisen vaiheen toimituksessa on  lunastettu tiehankkeen vaatimat maa-alueet. Maantiealueeksi lunastetut alueet on ensimmäisessä maantietoimituksessa merkattu maastoon väliaikaisin paaluin.

Maantiehankkeen valmistumisen jälkeen aloitettiin toisen vaiheen maantietoimitus tno 2017-559295. Toisen vaiheen maantietoimituksessa käsiteltiin ne korvausasiat, joita ei voitu käsitellä ensimmäisen vaiheen toimituksessa.

Toisen vaiheen maantietoimituksen yhteydessä maastoon myös rakennettiin pysyvät rajamerkit osoittamaan kiinteistöjen rajoja maantiealuetta vastaan. Rajamerkkien sijainti jäi kuitenkin osittain vahvistamatta toimituksessa  2017-559295. Tässä toimituksessa käydään siis näiltä osin rajaa maantiealuetta vastaan.

Toisen vaiheen toimituksessa jäi myös käsittelemättä osa yksityistieoikeuksista. Nämä yksityistieoikeudet käsitellään tässä toimituksessa.

Toimituksessa tehdään myös muita pienehköjä tarkennuksia mm. maantien suoja-alueisiin ja tienpitäjän oikeuksiin pitää laskuojia.

Tässä toimituksessa ei siis lunasteta mitään. Lunastukset on tehty aiemmissa toimituksissa. Myös toimituksessa perustettavat uudet yksityis- ja muut oikeudet on korvattu aiemmissa toimituksissa.

Toimitusasiakirjat ja valitusosoitus toimitetaan kokouksen jälkeen niille asianosaisille, jotka niitä erikseen pyytävät.

Toimitusinsinööri Jyrki Puupponen

Puhelinnumero +358 40 190 9871
 

Sähköposti jyrki.puupponen@maanmittauslaitos.fi