Hyppää pääsisältöön

Kutsu maanmittaustoimitukseen, maantietoimitus 2023-724650

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kurikka
301-895-2-7 Jouppila-Kauhajoki
Kurikka
301-895-2-13 Norinkylä-Polvenkylä
Hakija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Asiatunnus tai Toimitusnumero
2023-724650

Ajankohta: Keskiviikkona 13.joulukuuta 2023, kello 13:30.

Kokouspaikka: Mietaan nuorisoseura. Osoite: Mietaantie 392, 61370 Lohiluoma.

Toimituksen tarkoitus 

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 54 §:n mukainen maantietoimitus.


Liikenne ja viestintävirasto Traficomin 9.5.2023 hyväksymän tiesuunnitelman perusteella
hankkeeseen on tarkoitus suorittaa mm. seuraavat toimenpiteet.

 • Mt 6900 parantaminen välillä Mietaan nuorisoseura-Lohiluomantie rakentamalla
  kevyen liikenteen väylä ja Mt 17273 parantaminen välillä Hakuni-kuntopolku
  rakentamalle kevyen liikenteen väylä ja parantamalla maantietä paaluvälillä 60-420.
 • Maantien suoja-alue ulotetaan 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta.
 • Puretaan kiinteistöllä 301-408-12-78 sijaitseva rakennus.
 • Parannetaan maantiellä 17273 sijaitsevaa tasoristeystä siten, että rakennetaan
  kevyen liikenteen väylälle oma tasoristeys, joka varustetaan puomilaitoksella.
 • Vahvistetaan nykyiset liittymät ja siirretään kiinteistön 301-408-6-159 alueella oleva
  maatalousliittymä.
 • Perustetaan tienpitäjälle oikeudet laskuoja-alueisiin.
 • Lohiluoman yli rakennetaan silta kevyelle liikenteelle.
   

  Kokouksen tarkoitus 

  Kokous on maantietoimituksen alkukokous ja siinä selostetaan toimituksen tarkoitus ja ne
  toimenpiteet, jotka toimituksen aikana on tarkoitus suorittaa. Ne alueet joita tarvitaan tiekäyttöön
  ja oikeuksien perustamiseen haltuunotetaan kokouksen yhteydessä, minkä jälkeen
  rakennustyöt voidaan aloittaa.

  Haltuunotto antaa tienpitäjälle oikeuden käyttää alueita ja oikeuksia tiesuunnitelmassa
  osoitettuihin tarkoituksiin.

  Haltuunottoalue on etukäteen merkitty maastoon puupaaluilla. Katselmusta varten asianosaisia
  pyydetään pukeutumaan sään mukaisiin varusteisiin.

  Ennakkokorvaukset

  Asianosaisten on esitettävä ennakkokorvausvaatimuksensa viimeistään tässä kokouksessa.