Hyppää pääsisältöön

Maantietoimitus

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Mynämäki
503-895-0-1930
Hakija
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Asiatunnus tai Toimitusnumero
2023-725791

KUTSU maanmittaustoimitukseen

Maantietoimitus

Maantien 1930 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille mt 12391 - Ruutilankylä, Mynämäki. Maantietoimitus tarvitaan parantamista varten tarvittavien alueiden ja oikeuksien lunastamiseksi hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisesti.

Jalankulku- ja pyöräilyväylä on tarkoitus rakentaa Asemantielle ja Mynämäentielle Asemantien nykyisen pyörätien lopusta Kurinantielle asti.

Tiesuunnitelmakartta, alustava toimituskartta sekä maantietoimitus -esite ovat nähtävillä toimituksen verkkosivulla: 

www.maanmittauslaitos.fi/TN2023-725791

Aika ja paikka

Tiistaina 12.12.2023 klo 9 Mynämäen kunnanviraston auditorio, Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki.

Kokouksen tarkoitus

Kokous on toimituksen alkukokous, jossa selostetaan käsiteltäviä asioita, toimitusmenettelyä ja toimituksen aikataulua. Kokouksessa esitellään tiesuunnitelma. Tiesuunnitelmassa tietarkoituksiin osoitetut alueet haltuunotetaan lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 56 §:n mukaisesti. Haltuun otettaessa tienpitäjälle syntyy oikeus käyttää alueita ja oikeuksia tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin kiinteistöön kohdistuvan muun oikeuden estämättä. Haltuunoton jälkeen rakennustyöt voivat alkaa. 

Maanmittauslaitoksen kartoittajat merkitsevät paaluilla maastoon haltuunotettavien tiealueiden rajat hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisesti ennen kokousta. Samalla luetteloidaan haltuunotettaville alueille jäävä omaisuus. Kartoittajat etsivät ja mittaavat myös olemassa olevia rajamerkkejä.

Toimitukseen osallistuminen

Kokoukseen kutsutaan kaikki, joiden oikeutta toimitus välittömästi koskee. Asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen suorittamista.

Maanomistajalla on lunastuslain 16 §:n mukaisesti velvollisuus ilmoittaa toimitusinsinöörille ne tiedossaan olevat erityisen oikeuden haltijat kuten vuokralaiset, joita toimitus koskee.

Toimitusinsinööri Krista Raakavuori Maanmittauslaitos puh. 040 739 8934 krista.raakavuori@maanmittauslaitos.fi