Hyppää pääsisältöön

Kutsu maanmittaustoimitukseen

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Lapinlahti
Hakija
Pohjois-Savon ELY-keskus
Asiatunnus tai Toimitusnumero
2024-730183

Aika: Tiistaina 11.6.2024 klo 9.30
Kokouspaikka: Lapinlahden kunnantalo, valtuustosali, Asematie 4
Toimitusnumero: 2024-730183

Maantietoimitus koskee Heinäahontien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamista välillä Kukkurantie - Lahdenpe-
räntie Lapinlahden kunnassa

Toimituksen tarkoituksena on lunastaa tienpitäjälle tiesuunnitelmassa tietarkoituksiin osoitetut alueet. Toimitus kos-
kee lisäksi laskuojia, työnaikaisia alueita ja läjitysalueita. Toimituksessa käsitellään myös asiaan liittyvät korvausky-
symykset. Nyt koolle kutsuttava alkukokous koskee tilusten haltuunottoa.

Lisätietoja: https://www.maanmittauslaitos.fi/TN2024-730183