Kuulutus Kristiinankaupungin enklaavien siirtoehdotuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kristiinankaupunki
Karijoki
Hakija
Maanmittauslaitos
Asiatunnus
MML 10147/04 03 01/2020

Maanmittauslaitos on laatinut tämän kuulutuksen liitteenä olevan siirtoehdotuksen eräiden kunnan pääasiallisesta alueesta erillään olevien alueiden eli enklaavien siirtämiseksi niitä ympäröivään kuntaan perustuen lakiin pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen (1197/1997). Siirtoehdotus on saatavilla myös paperisena Maanmittauslaitoksen kirjaamon kautta.

Siirtoehdotus sisältää tiedot siirrettäväksi ehdotettuihin alueisiin kuuluvista rekisteriyksiköistä ja niiden omistajista sekä kartat näistä alueista.

Kunnilla ja maanomistajilla, joita siirtoehdotus koskee, on oikeus tehdä kirjallisia huomautuksia siirtoehdotusta vastaan määräajassa, joka ilmoitetaan siirtoehdotuksessa.

Mahdolliset huomautukset on toimitettava maanmittauslaitoksen kirjaamoon osoitteeseen:

Maanmittauslaitos/kirjaamo
PL 84
00521 Helsinki

tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

 

Janne-Ville Kinnunen
Rekisteri-insinööri (DI)