Hyppää pääsisältöön

Kuulutus lunastuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Hattula
Hakija
Better Energy Finnish Solar 323 Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 102753/03 04/2024

Better Energy Finnish Solar 323 Oy on pyytänyt 15.4.2024 saapuneella hakemuksella Maanmittauslaitosta myöntämään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) eli lunastuslain mukaisen lunastusluvan koskien pysyvien käyttöoikeuksien lunastamista 110 kV liittymiskaapelin rakentamiseksi Hattulan kunnassa. Kaapeli yhdistää hakijan suunnitteleman aurinkovoimalan Lintusuon alueella kantaverkkoon 110 kV Vanaja–Lavianvuori-voimajohdon varrelta. Hakemus koskee myös lunastuslain mukaisen ennakkohaltuunottoluvan saamista maakaapelin rakentamista varten.

Lunastuslupahakemus liitteineen on nähtävillä Maanmittauslaitoksen verkkosivujen Kuulutukset-osiossa 24.6.2024 saakka. Asiakirjat ovat lisäksi nähtävillä kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä, ja niitä voi pyytää Maanmittauslaitoksen kirjaamosta.

Maanmittauslaitos varaa mahdollisuuden lausunnon antamiseen lunastuslupahakemuksesta. Mahdollinen lausunto tulee toimittaa kirjallisesti Maanmittauslaitoksen kirjaamoon viimeistään 24.6.2024.

Maanmittauslaitoksen kirjaamon yhteystiedot:
Sähköposti: kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Puhelin (vaihde): 029 530 1100
PL 84, 00521 Helsinki

Yhteydenotossa on mainittava lunastuslupahakemuksen asianumero: MML 102753/03 04/2024.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun kuulutus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla (15.5.2024).
 

Rasmus Tunis
Maanmittausinsinööri (DI)
Maanmittauslaitos