Lainhuutorekisterimerkinnän poistaminen

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Tornio
851-433-22-0
Hakija
Maanmittauslaitos
Asiatunnus
MML 10742/04 04 01/2020

Kutsu kuulemiskokoukseen (KML 278 § 2 mom.)

Kohde
Koskitila 851-433-22-0 Kukkolankoski

Aika
Maanantai 2020-12-21 klo 9:00

Paikka
Aineen taidemuseon auditorio, Torikatu 2, Tornio

Kokouksen tarkoitus
Kokouksessa kuullaan asianosaisia lainhuutorekisterissä esitetyn epäselvyyden vuoksi. Kuulemiskokous järjestetään koska Maanmittauslaitoksen keskushallinto on harkinnut tehdä Korkeimmalle oikeudelle esityksen lainhuutorekisterimerkinnän poistamisesta. Kyseessä on Tornion kaupungissa sijaitsevan rekisteriyksikön Kukkolankoski 851-433-22-0 lainhuutomerkintä 531/8.4.2010/1413. Lainhuuto on myönnetty Suomen valtiolle koko kiinteistöön Kukkolankoski 851-433-22-0. Saatavissa olevan omistusoikeusnäytön mukaan valtiolla on omistus vain murto-osaan kiinteistöstä.

Tarvittavat toimenpiteet suoritetaan valtion kustannuksella.

Huomioitavaa
Kokoukseen kutsutaan niiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat, joiden oikeutta virheen korjaaminen koskee. Kokouksesta pois jääminen ei estä lainhuutorekisterimerkinnän poistamisen edelleen käsittelyä ja kirjaamisasian purkuesityksen tekemistä Korkeimmalle oikeudelle.

Koronatilanteen vuoksi riskiryhmään kuuluvat voivat halutessaan ottaa yhteyttä toimitusinsinööriin mahdollisten erityisjärjestelyiden sopimiseksi. Osallistumista kokoukseen ei rajoiteta.

Toimeksi saaneena
Rekisteri-insinööri Matti Poranen
+358400510449
matti.poranen@maanmittauslaitos.fi