Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Nakkila
Eurajoki
Hakija
Gigawatti Oy
Suomen Hyötytuuli Oy
Asiatunnus
MML 11/03 04/2021

Maanmittauslaitos on päätöksellään 26.3.2021 myöntänyt Gigawatti Oy:lle ja Suomen Hyötytuuli Oy:lle hakemuksen mukaisesti kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 §:n mukaisen luvan tutkia suunniteltavan Hangassuo-Saarikko 110 kV voimajohdon sijoitusreittiä Eurajoen ja Nakkilan kuntien alueilla. Suunniteltava johto on Oosinselän tuulipuiston liitäntäjohto. Lupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä oikeuttaen maastotutkimuksiin 300 metrin levyisellä alueella suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin. Tutkittavan voimajohtoreitin pituus on noin 11 km ja se on esitetty lupahakemuksen liitekartassa. 

Päätösasiakirjat ja valitusosoitus ovat nähtävissä kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä asiatunnus (MML 11/03 04/2021). Niistä voi pyytää kopioita myös Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115. 

Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (26.3.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos