Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kemi
Keminmaa
Hakija
Metsä-Fibre Oy
Asiatunnus
MML 1139/03 04/2020

Maanmittauslaitos on myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle lunastuslain 84 §:n mukaisen tutkimusluvan 110 kV voimajohdon suunnan määräämistä varten Kemin tehtaan ja Isohaaran sähköaseman välillä Kemin ja Keminmaan kunnissa. Lupa on voimassa kolme vuotta oikeuttaen maastotutkimuksiin 100 metrin levyisellä alueella suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin.

Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävissä Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 1139/03 04/2020). Asiakirjoista voi myös pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla: https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset.

Eija Onali

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos