Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kalajoki
Alavieska
Sievi
Kannus
Toholampi
Kokkola
Kaustinen
Veteli
Halsua
Lappajärvi
Perho
Vimpeli
Alajärvi
Hakija
Fingrid Oyj
Asiatunnus
MML 120352/03 04/2022

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Fingrid Oyj on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa suunnitellun 2 x400+110 kV voimajohdon reitille Kalajoen Jylkän ja Alajärven välille. Tutkittavia voimajohtoreittejä on yhteensä noin 400 kilometriä. Tutkittavat voimajohtoreitit sijoittuvat Kalajoen, Alavieskan, Sievin, Kannuksen, Toholammin, Kokkolan, Kaustisen, Vetelin, Halsuan, Lappajärven, Perhon, Vimpelin ja Alajärven kuntien alueille.

Tutkittavaksi haetun alueen leveys on 500 m suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin eli yhteensä 1000 m. Tutkimuslupaa haetaan 3 vuodeksi. Tutkittavaksi pyydetyt voimajohtoreitit on esitetty hakemuksen karttaliitteissä.

Hakemuksen mukaan tutkimuksen aikana maastossa mitataan ja selvitetään voimajohdon suunnittelun ja johtoalueiden käyttöoikeuksien perustamisen kannalta tarpeelliset asiat, kuten maanpinnan muoto, johdon suunnitteluun vaikuttavat seikat sekä kiinteistörajat. Suunnitelluilta pylväspaikoilta tutkitaan maaperän kantavuus kairaamalla. Uuden johtoreitin keskilinja merkitään maastoon puukepein, jolloin puustoa joudutaan poistamaan johdon keskilinjalta noin yhden metrin matkalta. Kaadetut puut jäävät maanomistajalle, mutta tutkimuksen suorittaja kuutioi ja korvaa ne täysimääräisinä.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille taikka muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 30.12.2022 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (Kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 120352/03 04/2022.

Hakemusasiakirjoihin liitteineen voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (22.11.2022) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

 

Anna Maria Mäenpää

maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos