Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus myönnetystä tutkimusluvasta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kajaani
Hakija
Kajave Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 121290/03 04/2022

Ilmoitus myönnetystä tutkimusluvasta

Maanmittauslaitos on myöntänyt 16.1.2023 tutkimusluvan Kajave Oy:lle Piippu-Lohtaja 110 kV voimalinjan tutkimista varten Kajaanin kaupungissa. Päätösasiakirja on saatavilla kuulutuksen liitteenä. 

Kuulutus on julkaistu Koti-Kajaani-lehdessä ja Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla 25.1.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä edellä mainitusta julkaisemisajankohdasta.

Samu Laululehto
Maanmittausinsinööri (DI)
Maanmittauslaitos