Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Siikajoki
Hakija
Elenia Oy
Asiatunnus
MML 12691/03 04/2019

Maanmittauslaitos on myöntänyt Elenia Oy:lle lunastuslain 84 §:n mukaisen tutkimusluvan uuden 110 kV voimajohdon suunnan määräämistä varten välillä Olkijärvi-Siikajoenkylä Siikajoen kunnassa. Lupa on voimassa kolme vuotta oikeuttaen maastotutkimuksiin 500 metrin levyisellä alueella suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin.

Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävissä Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 12691/03 04/2019). Asiakirjoista voi myös pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

Eija Onali

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos