Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Muhos
Hakija
Fingrid Oyj
Asiatunnus
MML 12885/03 04/2020

Maanmittauslaitos on myöntänyt Fingrid Oyj:lle lunastuslain 84 §:n mukaisen tutkimusluvan 110 kV voimajohdon sijoituksen määräämistä varten Muhoksen Pyhäkosken sähköasemalta Pyhänselän sähköasemalle Muhoksen kunnan alueella. Lupa on voimassa kolme vuotta oikeuttaen maastotutkimuksiin 500 metrin levyisellä alueella suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin.

Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävissä Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 12885/03 04/2020). Asiakirjoista voi myös pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla: https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset.

 

Eija Onali

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos