Ilmoitus lunastuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kemi
Keminmaa
Hakija
Metsä Fibre Oy
Asiatunnus
MML 13084/03 04/2021

Metsä Fibre Oy hakee Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 5 §:n mukaista lunastuslupaa pysyvän käyttöoikeuden lunastamiseksi Isohaara-Pajusaari 110 kV voimansiirtojohtoa varten sekä lunastuslain 58 §:n mukaista ennakkohaltuunottolupaa voimansiirtojohtoa varten tarvittavien alueiden ennakkohaltuunottoon. Hakemus koskee myös yhteisiä maa-alueita 240-403-878-4 Vesijättö rn:ot 21:70 ym. ja  240-403-878-22 RN:ot 21:54-60 maat, tiet ja oja ja yhteistä vesialuetta 240-403-876-15 Rn:ot 13:140 ja 22:46 yht. sekä lunastusyksikköä 240-403-871-11 Vesialue Kemijoessa Kemin kaupungissa ja lunastusyksikköä 241-404-871-4  Vesialue Kemijoessa Keminmaan kunnassa.

Maanmittauslaitos varaa kiinteistöjen omistajille ja haltijoille taikka muulle asianosaiselle tilaisuuden antaa lausuntonsa hakemuksesta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 19.7.2021 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 13084/03 04/2021.

Hakemusasiakirjoihin voi halutessaan tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 13084/03 04/2021) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu (1.6.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla.

 

Anna Maria Mäenpää

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos