Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus myönnetystä lunastusluvasta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kemi
Keminmaa
Hakija
Metsä Fibre Oy
Asiatunnus
MML 13084/03 04/2021

Ilmoitus myönnetystä lunastusluvasta

Maanmittauslaitos on myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle 2.9.2021 lunastusluvan (asiatunnus MML 13084/03 04/2021), joka koskee kiinteistöjen käyttöoikeuden rajoittamista Isohaara-Pajusaari 110 kV voimansiirtojohtoa varten Kemin kaupungissa ja Keminmaan kunnassa.

Päätös koskee myös yhteisiä maa-alueita 240-403-878-4 Vesijättö rn:ot 21:70 ym. ja  240-403-878-22 RN:ot 21:54-60 maat, tiet ja oja ja yhteistä vesialuetta 240-403-876-15 Rn:ot 13:140 ja 22:46 yht. sekä lunastusyksikköä 240-403-871-11 Vesialue Kemijoessa Kemin kaupungissa ja lunastusyksikköä 241-404-871-4  Vesialue Kemijoessa Keminmaan kunnassa.

Päätösasiakirja ja valitusosoitus ovat nähtävissä kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä. Asiakirjoista voi myös pyytää jäljennöksen Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu (2.9.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla. Valitusaika päätöksestä on 30 päivää sen tiedoksisaannista. 

 

Anna Maria Mäenpää

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos