Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Pyhäjoki
Hakija
Elenia Verkko Oyj
Asiatunnus
MML 1376/03 04/2022

Elenia Verkko Oyj on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain 84 §:n mukaista tutkimuslupaa suunnitellun 110 kV voimajohdon reitille. Voimajohto on tarkoitus rakentaa Pyhäjoen kunnan alueelle välille Valkeuden sähköasema – Oltavan kytkinlaitos. Suunnitellun ilmajohtoreitin pituus on noin 3,7 km ja reitti kulkee nykyisten Fingridin ja Elenian voimajohtojen rinnalla.

Tutkittavan alueen leveys on 200 m suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin eli yhteensä 400 m. Tutkimuslupaa haetaan 3 vuodeksi.

Hakemuksen mukaan maastotutkimusten tarkoituksena on selvittää voimajohdon suunnitteluun tarvittavat tiedot. Suunnitellulta reitiltä maaperän kantavuus tutkitaan kairaamalla. Johtoreitin keskilinja merkitään maastoon puukepein.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille taikka muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 25.2.2022 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (Kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 1376/03 04/2022.

Hakemusasiakirjoihin liitteineen voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (13.1.2022) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

 

Anna Maria Mäenpää

maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos