Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Merijärvi
Pyhäjoki
Oulainen
Hakija
Uusiutuva Energia Karahka Oy
Asiatunnus
MML 13938/03 04/2021

Maanmittauslaitos on päätöksellään 29.4.2021 hakemuksen mukaisesti myöntänyt Uusiutuva Energia Karahka Oy:lle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 §:n mukaisen tutkimusluvan suunnitellulle 110 kV voimajohdolle, joka on tarkoitus rakentaa osuudelle Karahkan tuulivoimapuisto – Valkean sähköasema Merijärven ja Pyhäjoen kunnissa sekä Oulaisten kaupungissa.  

Lupa on voimassa kolme vuotta. Tutkittava voimajohtolinjaus käy selville hakemuksen liitteestä. Tutkimusalue käsittää 50 metrin leveän alueen suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin.

Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävissä kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 13938/03 04/2021). Asiakirjoista voi myös pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (29.4.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla: https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset.

 

Anna Maria Mäenpää

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos